Raportit

Turun seudun puhdistamo Oy:n toimintaa ja toiminan vaikutuksia seurataan jatkuvasti. Ympäristölupa edellyttää toiminnan seurantaa ja siitä raportointia, mutta sen lisäksi Turun seudun puhdistamo Oy tekee muuta seurantaa ja raportointia tukimus- ja kehtystyön vuoksi. Lisäksi turkimukset on merkittävä työkalu laitoksen käytön kannalta. Tutkimusten lisäksi laitoksen toimitaa seurataan jatkuvasti. Myös laitoksen automaatio kokoaa reaaliaikaisesti tietoa eri mittareilta, kuten analysaattoreilta, jotka mittaavat prosessin eri vaiheissa veden laatua ja siinä esiintyviä pitoisuuksia. Myös Yhtiön pumppamoiden tietoja kerätään reaaliaikaisesti. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla on käytössä Vera-raportointiohjelmisto, mihin kaikki automaation keräämä tieto kootaan.

Laboratorio- ja raportointipalveluja tuottaa Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. Raporteista on luettavana kuluvan vuoden neljännesten jaksoraportit, jotka poistetaan, kun vuosiraportti valmistuu, jolloin myös jaksoraporteissa mahdollisesti esiintyneet virheet korjataan, mutta käytännössä kaikki sama tieto, mikä on jaksoraporteissa, on luettavissa myöhemmin arkistoidusta vuosiraportista. Vuosiraportit pysyvät arkistossa. Koska raportit ovat hyvin pitkiä ja niissä on paljon maallikoille epäolennaista tietoa, tehdään aina tuoreimmasta jaksosta tiivistelmä, joka on suppea versio pitkästä jaksoraportista.

Julkaisemalla raportit kokonaisuudessaan Turun seudun puhdistamo Oy pyrkii edistämään toiminnan avoimuutta ja tarjoamaan alaa opiskeleville ja alanammattilaisille arvokasta tietoa nykyaikaisen laitoksen toiminnasta. Raporteista on selvästi nähtävissä mm. kaikille puhdistamoille haastavien poikkeustilanteiden sekä kausittaisten veden laadun ja määrän vaihteluiden vaikutukset toimintaan. Alle on koottu arkisto raporteista.

Raportit

Hajutarkkailut

Merialuetarkkailututkimukset

Haitta-aineet

Kalataloudelliset tarkkailut

Muut tutkimukset

Luvat

Vaasan hallinto-oikeus on 11.3.2016 antamallaan päätöksellä 16/0112/3 vahvistanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston 1.10.2014 nro 167/2014/2 myöntämän ympäristölupapäätöksen.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16/0112/3 (11.3.2016)

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on laajentanut Gasum Oy:n ympäristölupaa joulukuussa 2010 siten, että biokaasulaitokselle voidaan vastaanottaa ja käsitellä yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden lietteitä enintään 75 000 tonnia vuodessa.

Kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma