Skip to main content

Vaikutukset ympäristöön

Tutustu tuloksiimme

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on toimintansa aikana täyttänyt ympäristöluvan vaatimukset pitoisuuksien ja puhdistustehojen osalta. Strategian mukaan puhdistamossa pyritään saavuttamaan ympäristöluvan vaatimuksia paremmat tulokset. Tässä on myös onnistuttu.

Turun merialueelle johdetun yhdyskuntajätevesikuormituksen kehittyminen 2020 vs. 2006-2008:

  • Fosforikuormitus on vähentynyt keskimäärin 83 %
  • BOD7ATU-kuormitus on vähentynyt keskimäärin 79 %
  • Typpikuormitus on vähentynyt keskimäärin 60 %
  • Kiintoainekuormitus on vähentynyt keskimäärin 94 %

Puhdistamon energiatase 2021:

  • Puhdistamokokonaisuuden energiankulutus 23 MWh/a
  • Puhdistamokokonaisuuden energiantuotanto 208 MWh/a

Tuotamme energiaa lähes kymmenen kertaa enemmän kuin käytämme energiaa!

Turun ympäristön merialueen yleinen käyttökelpoisuus avovesikautena 2021 Ympäristöhallinnon soveltaman vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan. Luokittelussa käytetty näkösyvyys-, sameus-, happi-, bakteeri-, a-klorofylli- ja kokonaisfosforituloksia.