Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on toimintansa aikana täyttänyt ympäristöluvan vaatimukset pitoisuuksien ja puhdistustehojen osalta. Strategian mukaan puhdistamossa pyritään saavuttamaan ympäristöluvan vaatimuksia paremmat tulokset. Tässä on myös onnistuttu.

Turun merialueelle johdetun yhdyskuntajätevesikuormituksen kehittyminen:

  • Fosforikuormitus on vähentynyt keskimäärin 81 %
  • BOD7ATU-kuormitus on vähentynyt keskimäärin 62 %
  • Typpikuormitus on vähentynyt keskimäärin 54 %
  • Kiintoainekuormitus on vähentynyt keskimäärin 87 %

Puhdistamon energiatase 2019:

  • Puhdistamon ja verkoston toimintaan käytetty energia 20 510 MWh
  • Puhdistamokokonaisuudesta syntyvä energiantuotanto 230 271 MWh

 

Puhdistamo tuottaa energiaa yli kymmenen kertaa enemmän kuin se käyttää energiaa.