Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on toimintansa aikana täyttänyt ympäristöluvan vaatimukset pitoisuuksien ja puhdistustehojen osalta. Strategian mukaan puhdistamossa pyritään saavuttamaan ympäristöluvan vaatimuksia paremmat tulokset. Tässä on myös onnistuttu.

Turun merialueelle johdetun yhdyskuntajätevesikuormituksen kehittyminen:

  • Fosforikuormitus on vähentynyt keskimäärin 81 %
  • BOD7ATU-kuormitus on vähentynyt keskimäärin 62 %
  • Typpikuormitus on vähentynyt keskimäärin 54 %
  • Kiintoainekuormitus on vähentynyt keskimäärin 87 %

Puhdistamon energiatase 2019:

  • Puhdistamokokonaisuuden energiankulutus 21 GWh/a
  • Puhdistamokokonaisuuden energiantuotanto 230 GWh/a

Tuotamme energiaa yli kymmenen kertaa enemmän kuin käytämme energiaa!