Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on toimintansa aikana täyttänyt ympäristöluvan vaatimukset pitoisuuksien ja puhdistustehojen osalta. Strategian mukaan puhdistamossa pyritään saavuttamaan ympäristöluvan vaatimuksia paremmat tulokset. Tässä on myös onnistuttu.

Turun merialue:

  • Fosforikuormitus on vähentynyt keskimäärin 73 %
  • BOD7ATU-kuormitus on vähentynyt keskimäärin 67 %
  • Typpikuormitus on vähentynyt keskimäärin 45 %
  • Kiintoainekuormitus on vähentynyt keskimäärin 84 %

Puhdistamon energiatase 2017:

  • Puhdistamon toimintaan käytetty energia 14 020 MWh
  • Puhdistamon toiminnasta syntyvä energiantuotanto yht. 203 293 MWh

Puhdistamo tuottaa energiaa yli kymmenen kertaa enemmän kuin se käyttää.