Skip to main content

Vaikutukset ympäristöön

Tutustu tuloksiimme

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on toimintansa aikana täyttänyt ympäristöluvan vaatimukset pitoisuuksien ja puhdistustehojen osalta. Strategian mukaan puhdistamossa pyritään saavuttamaan ympäristöluvan vaatimuksia paremmat tulokset. Tässä on myös onnistuttu.

Turun merialueelle johdetun yhdyskuntajätevesikuormituksen kehittyminen 2022 vs. 2006-2008:

  • Fosforikuormitus on vähentynyt keskimäärin 81 %
  • BOD7ATU-kuormitus on vähentynyt keskimäärin 75 %
  • Typpikuormitus on vähentynyt keskimäärin 64 %
  • Kiintoainekuormitus on vähentynyt keskimäärin 93 %

Puhdistamon energiatase 2022:

  • Puhdistamokokonaisuuden energiankulutus 22 MWh/a
  • Puhdistamokokonaisuuden energiantuotanto 193 MWh/a

Tuotamme energiaa lähes kymmenen kertaa enemmän kuin käytämme energiaa!

Turun ympäristön merialueen yleinen käyttökelpoisuus avovesikautena 2022 Ympäristöhallinnon soveltaman vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan. Luokittelussa käytetty näkösyvyys-, sameus-, happi-, bakteeri-, a-klorofylli- ja kokonaisfosforituloksia.