Vaikutukset ympäristöön

Tutustu tuloksiimme

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on toimintansa aikana täyttänyt ympäristöluvan vaatimukset pitoisuuksien ja puhdistustehojen osalta. Strategian mukaan puhdistamossa pyritään saavuttamaan ympäristöluvan vaatimuksia paremmat tulokset. Tässä on myös onnistuttu.

Turun merialueelle johdetun yhdyskuntajätevesikuormituksen kehittyminen:

  • Fosforikuormitus on vähentynyt keskimäärin 81 %
  • BOD7ATU-kuormitus on vähentynyt keskimäärin 62 %
  • Typpikuormitus on vähentynyt keskimäärin 54 %
  • Kiintoainekuormitus on vähentynyt keskimäärin 87 %

Puhdistamon energiatase 2019:

  • Puhdistamokokonaisuuden energiankulutus 21 GWh/a
  • Puhdistamokokonaisuuden energiantuotanto 230 GWh/a

Tuotamme energiaa yli kymmenen kertaa enemmän kuin käytämme energiaa!