Skip to main content

Tiedote 11.11.2019: Raisionjoen pumppaamon ylivuoto

By 11.11.201915 marraskuun, 2019Yleinen

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Tsp) Raisionjoen pumppaamolla (osoite Rahtarikuja, 20210 Turku) tapahtui maanantain 4.11. ja perjantain 8.11.2019 välisenä aikana jäteveden ylivuotoa Raisionjokeen yhteensä noin 35 000 m3, mikä vastaa noin 40 % puhdistamon keskimääräisestä päivävirtaamasta (90 000 m3/d). Tämä erittäin valitettava ylivuoto johtui saneerausurakoitsijan inhimillisestä erehdyksestä.

Tsp:n viemäriverkostossa ennen Raisionjoen pumppaamoa oli saneeraustarpeita rapautumisesta johtuen. Tsp osti saneerauksen suunnittelun ja toteutuksen saneerausurakoitsijalta. Saneerauksen aikana viemärilinjan jätevedet ohipumpattiin pumppaamon viereiseen kaivoon, jotta saneerausta päästiin toteuttamaan. Ohipumppaus aloitettiin saneerausurakoitsijan toimesta päivällä 4.11.2019.

Perjantaina 8.11.2019 aamulla saneerausurakoitsija havaitsi merkkejä mahdollisesta jätevesiylivuodosta ja ilmoitti asiasta puhdistamolle. Asiaa selvitettiin yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Perjantaina klo 14:30 todettiin, että häiriötilanne oli ylivuotokaivossa, johon viemärisaneerauksen ohipumppaus oli kytketty. Ongelman syy tai laajuus ei kuitenkaan ollut vielä tiedossa, koska puhdistamolle tulevat vesimäärät vaihtelevat suuresti riippuen ajankohdan sateisuudesta. Ylivuotoa ei ollut mahdollista havaita pumppaamon automaatiojärjestelmän kautta, joka hälyttää ylivuodoista normaalitilanteessa.

Perjantaina 8.11.2019 klo 16-20 välisenä ajankohtana puhdistamon ja saneerausurakoitsijan henkilökunta selvittivät asiaa ja totesivat, että osa viemärisaneerauksen ohipumppauksesta päätyi ylivuotona Raisionjokeen ylivuotokaivon kautta. Ohipumppaus oli kytketty suunnitelman vastaisesti väärään kaivoon. Välittömästi alettiin toteuttaa toimenpiteitä, joiden seurauksena viemärisaneeraus keskeytettiin ja ohipumppaus otettiin pois käytöstä. Perjantaina 8.11.2019 klo 20:30 jätevedet saatiin tavanomaiselle reitille, jolloin myös osittainen ylivuoto Raisionjokeen loppui.

Tsp ilmoitti ylivuodosta puhelimitse ELY-keskuksen päivystäjälle perjantaina 8.11.2019 klo 17:17. Kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle ja Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtiin perjantaina 8.11.2019 klo 20:39.

Tsp on tilannut ylimääräisiä näytteenottoja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä (LSvyt Oy) Raisionjoesta ja Raisionjoen edustan merialueelta. Näytteenottoja on jo tehty lauantaina 9.11.2019 ja maanantaina 11.11.2019. LSvyt Oy raportoi tutkimustuloksista viranomaisille. Jatkonäytteenottojen ajankohdat ja laajuus toteutetaan ELY-keskuksen vaatimusten mukaisesti.

Tsp jatkaa asian selvittämistä yhdessä saneerausurakoitsijan kanssa. Samalla varmistetaan, että vastaavaa tilannetta ei pääse enää syntymään missään Tsp:n viemäröintikohteessa.

 

Lisätietoja:

Mirva Levomäki
toimitusjohtaja
Turun seudun puhdistamo Oy
Puh: 040 712 6241
e-mail: mirva.levomaki@turku.fi             


Saila Porthén
ylitarkastaja
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Puh: 040 769 9052
e-mail: saila.porthen@ely-keskus.fi