Skip to main content

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten turunseudunpuhdistamo.fi-verkkosivulla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivu laissa määritellyt vaatimukset. Kajahdus Oy on tehnyt saavutettavuusauditoinnin turunseudunpuhdistamo.fi-verkkosivusta 25.9.2020.

turunseudunpuhdistamo.fi-verkkosivun saavutettavuus

Turunseudunpuhdistamo.fi-verkkosivu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Turunseudunpuhdistamo.fi-verkkosivussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä vastaa vaatimuksia

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan 31.12.2020 mennessä.

 • Sivulla on kuvia ja infograafeja, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. WCAG 1.1.1
 • Sivuilla on käytetty väriyhdistelmiä, jotka eivät ole kontrasteiltaan riittäviä.
  Verkkosivun kaikki värivalinnat eivät täytä tarvittavaa kontrastia 3:1. WCAG 1.4.1
 • Iframe-upotuksien nimilaput puuttuvat.
  Karttaupotuksen nimilappu puuttuu. Verkkopalvelusta ulos ohjaavien linkkien takaa löytyvä digitaalinen palvelu tai verkkosivusto on kyseisen palvelun tarjoajan vastuulla ja sen saavutettavuus on kuvattu omassa saavutettavuusselosteessaan. WCAG 1.1.1
 • Hakupalvelusta ja sosiaalisenmedian ikonilinkeistä puuttuu nimilaput.
  Verkkosivun hakupainikkeesta sekä sosiaalisen median ikonilinkeistä puuttuvat nimilaput tai ne ovat tyhjiä. WCAG 2.4.6
 • Osa ulkoisen toimittajan sisältöjen upotuksista eivät ole saavutettavia, esimerkiksi video- tai karttaupotukset.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa on videoita, jotka eivät ole saavutettavia. Niistä puuttuu tekstikuvaus kokonaan tai kuvaus on vain englanniksi. Ennen 23.9.2020 julkaistua video- tai äänisisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Verkkopalvelusta ulos ohjaavien linkkien takaa löytyvä digitaalinen palvelu tai verkkosivusto on kyseisen palvelun tarjoajan vastuulla ja sen saavutettavuus on kuvattu omassa saavutettavuusselosteessaan.

Turun seudun puhdistamon käyttämissä sosiaalisen median palveluissa saavutettavuus huomioidaan kunkin kanavan ja välineen tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa.

Anna palautetta saavutettavuudesta

Otamme mielellämme vastaan verkkosivujemme saavutettavuudesta palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia. Vastaamme saavutettavuuspalautteeseen mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin kahden viikon sisällä. Palautteet, kysymykset ja ehdotukset voi lähettää sähköpostilla turunseudunpuhdistamo@turku.fi. Samaan sähköpostisoitteeseen voi lähettää myös mahdolliset vaihtoehtoiset tietopyynnöt, jos tieto ei ole verkkosivuillamme saavutettavassa muodossa.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000