Skip to main content

Automatisoidun puhdistamon vahvuudet

By 29.1.201831 heinäkuun, 2019Puhdistamon töiden esittelyä

Osa 2. Automatisoidun puhdistamon vahvuudet

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on nykyaikainen automatisoitu tuotantolaitos, jonka tehtävä on puhdistaa jätevettä. Laitoksen sadat laitteet on varustettu sähköisin liitynnöin, jotka on yhdistetty toisiinsa valtavaksi kokonaisuudeksi. Automaatiokokonaisuutta valvotaan ja ohjataan tietokoneilla. Puhdistamon automaatiosta vastaa automaatiopäällikkö Jyrki Haapasaari.

– Jyrki, kerrotko parilla esimerkillä, mitä automaatio mahdollistaa parhaimmillaan ja mitä monimutkaisen kokonaisuuden toimivuuden kannalta pitää huomoida?

”Automaatio on hienostunut kokonaisuus, mikä ajaa laitosta itsestään. Parhaimmillaan laitos käy omillaan, mutta luonnollisesti riittää myös töitä, joita tehdään ihmisvoimin. Ideaalitilanne on kuitenkin se, että laitoksen laitteita ohjataan, toimintaa seurataan ja tehdään prosessiohjauksen vaatimia säätöjä tietokoneella. Ennakoivalla kunnossapidolla yllättävät laiterikot pyritään minimoimaan.

Automaatio pohjautuu vahvasti tietotekniikkaan ja sen myötä tietotekniikan ja -liikenteen riskit on huomioitava. Puhdistamo ylläpitää ja kehittää jatkuvasti tietoturvaa sekä on aktiivisesti mukana kansallisissa tietoturvan kehittämishankkeissa. Yhteistyötä tehdään useiden tahojen kanssa mm. Huoltovarmuuskeskuksen ja VTT:n Kyber-turvallisuus hankkeet. Tietoturva-asioissa pitää olla aktiivinen, jotta puhdistamon toimintavarmuus säilyy toimintaympäristöstä riippumatta.”

Puhdistamon töiden esittelyä – Juttusarja

Ajankohtaista-sivulla esitellään ajoittain lyhyesti puhdistamon henkilöstön tehtäviä, palveluntuottajien rooleja ja muita puhdistamon arkisia toimintoja.

Sarjan kaikki jutut:

Osa 1. Puhdistamon käyttömestarin viikko

Osa 2. Automatisoidun puhdistamon vahvuudet

Osa 3. Turvallista työskentelyä

Osa 4. Työsuojelu ja perehdyttäminen