Skip to main content

Tsp:n hallitus vierailulla poistoputki-hankkeen työmaakohteissa

By 3.7.2020Yleinen
Hallituksen jäsenet putkien vieressä

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Tsp) hallitus tutustui käynnissä olevaan poistoputki-hankkeeseen jalkautumalla juhannusviikolla louhinta- ja tunnelointityömaille. Esittelyä vetivät Tsp:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki, Tsp:n hankkeesta vastaava tekninen päällikkö Jarno Arfman sekä hankeen projektinjohdosta ja valvonnasta vastaava Fimpec Oy:n projektipäällikkö Esa Kunnassaari.

Tutustumiskierros poistoputken louhintatyömaalla

Hallitus saapui kierroksen aluksi Turkuun Forum Marinumin parkkipaikalle varustautumaan työmaalla tarvittaviin suojavälineisiin sekä koronaepidemian edellyttämiin suojaimiin. Tämän jälkeen jatkettiin Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon alapihalle kuulemaan viimeisimmät tiedot louhintatyömaasta, joka kattaa poistoputken louhittavan osuuden ja poistoputken yhteydessä louhittavan UV-hygienisointilaitoksen tilat sekä ajotunnelit. Louhintatyömaan esittelyt suoritti louhintaurakoitsijan Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n edustaja vastaava työnjohtaja Matti Westerlund.

15.4.2020 julkaistussa YouTube-videossa on kuvattu louhintatyömaata UV-laitoksen rakentaminen ja tunnelin louhinta. Tämän jälkeen työt ovat edenneet suunnitellusti.

Tutustuminen tunkattaviin putkiin

Seuraavaksi siirryttiin satama-alueelle, josta tunkkaus suoritetaan. 200 kappaletta sisähalkaisijaltaan 2,5 metrisiä betoniputkia oli varastoitu satamaan odottamaan tunkkausta. Neljän metrin pituiset putkielementit tunneloidaan maahan putkielementti kerrallaan poistaen samalla maa-ainesta putkilinjan edestä. Poistettava maa-aines johdetaan paluuputkia pitkin kiintoaineenerotinyksikköön käsiteltäväksi.

Putkista on kerrottu jo 13.5.2020 julkaistussa artikkelissa Poistoputken rakennustyöt etenevät suunnitellusti ja lisäksi putkien saapumisesta on julkaistu 11.5.2020 video Tsp:n YouTube-sivuilla Poistoputken tunkkausputkien saapuminen Turun satamaan.

Tutustumiskierros tunnelointityömaalla

Kolmas etappi vierailulla oli tunnelointityömaalla sijaitseva tunkkauksen aloituskaivanto. Tunnelointityömaan esittelyt suoritti irlantilaisen tunnelointiurakoitsijan Ward & Burke Group Ltd:n edustaja tunnelointiurakan projektipäällikkö Niall Flood. Aloituskaivannon viereen oli saapunut tunkkauskone TBM (Tunnel boring machine), jota oli mahdollista päästä katsomaan lähietäisyydeltä vielä ennen sen sukeltamista maan syvyyksiin. Tunkkauskoneen saapumisesta Suomeen ja Turkuun on julkaistu YouTube-video PPKT:n tunkkauskoneen saapuminen.

Aloituskaivannon pohjalla hallitukselle esiteltiin kaivannon seinässä oleva kohta, mistä tunkkauskone aloittaa tunneloinnin, kun se on laskettu paikalleen alas kaivannon pohjalle.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tunnelmia

Hallituksen puheenjohtajan Harry Nordqvistin mukaan oli hienoa nähdä hanke tässä vaiheessa, kun useampi kokonaisuus on yhtä aikaa käynnissä. Hanketta on suunniteltu ja viety eteenpäin hyvin korkealla laatustandardilla. On ollut hienoa huomata Ward & Burke Group Ltd:n korkea laatutaso, kokemus ja ammattitaito, näistä viestivät myös työmaan turvallisuus ja siisteys sekä korkealaatuisesti valmistetut betoniputket.

– Kun miettii koko poistoputki-hanketta, tunnelointina tehty osuus on Suomessa uutta ja mielenkiintoista. Tämän lisäksi kuitenkin mittava osa hankkeesta tehdään perinteisemmällä louhintamenetelmällä, mm. poistoputken alkupää ja UV-hygienisointilaitos. Oma poistoputki ja hygienisointilaitos ovat luonnollinen jatkumo erinomaisen jätevedenpuhdistuksen edelleen kehittämisessä, pohti Nordqvist.

– On hyvin lohdullista nähdä, että suuri hanke ja etenkin hankkeen ehkä haastavin vaihe tunkkaustyömaa on jo tässä vaiheessa. Tunkkausurakoitsija on antanut itsestään vakuuttavan ja ammattitaitoisen kuvan jo aiemmin, kun hallitus oli tutustumassa urakoitsijan aiemman hankkeen toteutukseen. On tärkeää, että yhteistyökumppanina on vakuuttava osaaja, joka osaa tunnistaa riskit ennakkoon, kertoi hallituksen varapuheenjohtaja Kari Friman.

Harry, Niall ja Kari yhteiskuvassa

Kuvassa vasemmalla Tsp:n hallituksen puheenjohtaja Harry Nordqvist, keskellä tunnelointiurakoitsija Ward & Burke Group Ltd:n projektipäällikkö Niall Flood ja oikealla Tsp:n hallituksen varapuheenjohtaja Kari Friman.

Hankkeen eteneminen

Poistoputki-hanke on puhdistamon suurin investointi laitoksen rakentamisen jälkeen. Jäteveden poistoputken kapasiteettia täytyy tehostaa, jotta Turun seudulla pystytään huolehtimaan yhdyskunnan tarpeet täyttävästä jätevedenpuhdistuksesta myös tulevaisuudessa. Hankkeesta vastaava tekninen päällikkö Jarno Arfman kertoi hallitukselle, että hanke on edennyt suunnitellusti.

– Hankkeen valmistuttua Turun merialueelle kohdistuva jätevesien kokonaiskuormitus vähenee entisestään ja hygieeninen kuormitus pienenee merkittävästi, Arfman selvensi.

UV-laitoksen ja poistotunnelin louhinnat alkoivat lokakuussa 2019 ja päättyvät alkuvuonna 2021. Louhinnat toteutetaan puhdistamon sisältä käsin. Tunneloinnin toteutus aloitettiin helmikuussa 2020 aloitus- ja lopetuskaivantojen toteutuksella. Putken tunkkaus eli mikrotunnelointi aloitettiin 29.6.2020 ja tunkkaus valmistuu elo-syyskuussa 2020. Koko hanke valmistuu vuoden 2023 keväällä.

– Tunnelointi on uusi tekniikka Suomessa, mutta yleisesti käytetty Euroopassa. Tunnelointi ei edellytä aukikaivuuta kuin aloitus- ja lopetuskaivannoissa, lisäksi tunnelointi aiheuttaa vähiten haittaa hankeympäristön liikenteelle ja asutukselle. Myös tekniikan hiilijalanjälki ja energiankulutus ovat huomattavasti pienempiä kuin aukikaivuutekniikalla, kertoi hankeen projektinjohdosta ja valvonnasta vastaava projektipäällikkö Esa Kunnassaari.