Puhtaamman Itämeren puolesta

 

Tehokasta jätevedenpuhdistusta

 

Vain aurinko saa laskea Itämereen puhdistamatta

72%

VÄHEMMÄN FOSFORIA TURUN MERIALUEILLA

90 000m³

PUHDISTETTUA JÄTEVETTÄ VUOROKAUDESSA

10x

ENERGIANTUOTTO KULUTUKSEEN VERRATTUNA

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen sekä muille asiakkailleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta.

Jätevedenpuhdistamon käytössä pyritään mahdollisimman hyvään, vähintään ympäristöluvan määräykset täyttävään puhdistustulokseen. Laitoksessa käsitellään lähes 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet. Lisäksi laitos käsittelee alueen teollisuuden jätevedet.

Tehokkaiden prosessien, hyvien yhteistyökumppanien ja osaavan henkilökunnan avulla pidämme Itämeren puhtaana.

Puhdistamo

Laitos on 4-linjainen mekaaniseen, kemialliseen ja biologiseen käsittelyyn perustuva jätevedenpuhdistamo. Puhdistusprosessi toimii erittäin tehokkaasti. Orgaanisen aineen, fosforin ja kiintoaineen poistossa päästään 99 % puhdistustehoon ja typenpoistoteho on yli 80 %.

Itämeren hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen asia.

Tervetuloa vierailulle!

Laitoksessamme käy vuosittain lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä vierailijaryhmiä. Jos olet kiinnostunut tulemaan paikan päälle tutustumaan toimintaan niin ota rohkeasti yhteyttä, esittelemme mielellämme laitoksen toimintaa!