Skip to main content

Vuoden 2017 puhdistustulos

By 27.4.201831 heinäkuun, 2019Yleinen

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon yhdeksättä toimintavuotta koetteli loppuvuoden sateisuus. Loka-joulukuussa satoi poikkeuksellisen paljon, mikä nosti puhdistamolle johdettavan veden määrää. Vuosikeskiarvona noin 40 % puhdistamolle päätyvästä vedestä oli viemäriin kuulumatonta hulevettä.

Ajoittaisista suurista vesimääristä huolimatta puhdistamo täytti ympäristöluvan kaikki vaatimukset (ks. vuosiraportti). Puhdistamolla käsiteltiin kaikkiaan 31 miljoonaa m3 jätevettä vuonna 2017 (TAULUKKO). Jätevesi puhdistettiin 99-prosenttisesti orgaanisesta aineesta ja kiintoaineesta sekä 98-prosenttisesti fosforista. Typestä poistettiin 84 prosenttia. Myös puhdistamolle asetetut Turun ja Helsingin kaupunkien yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman tavoitteet saavutettiin.

Puhdistamo toimii erinomaisesti ja laitoksen toimintaa kehitetään jatkuvana prosessina. Suurten vesimäärien hallintaa tehostetaan edelleen, koska poikkeuksellisten sateiden ennustetaan lisääntyvän entisestään tulevaisuudessa. Puhdistamon toimintaa ohjaava päämäärä on, että Turun merialueelle johdettava kuormitus jää mahdollisimman vähäiseksi tulevaisuudessakin. Uuden poistoputken toteuttamisella sekä panostamalla koko toiminta-alueen ohijuoksutusten parempaan hallintaan vähennetään Turun merialueelle kohdistuvaa kuormitusta.

– Laadukasta puhdistamista vuosikymmeniksi –

– Vain aurinko saa laskea Itämereen pudistamatta –

Turun seudun puhdistamo Oy

Raporttiarkisto