Tulopumppaus

Jätevesi tulee puhdistamolle kahdesta suunnasta. Puhdistamon alimmassa kerroksessa sijaitsevat tulopumput pumppaavat jätevettä ylös puhdistusprosessin alkuun, nostokorkeuden ollessa lähes 20 metriä. Pumppujen yhteiskapasiteetti on noin 14 000 kuutiometriä tunnissa.

Tulevan jäteveden lämpötila vaihtelee kahdeksan ja kahdenkymmenen celsiusasteen välillä vuodenajasta riippuen. Vuorokauden aikana Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon läpi virtaa keskimäärin 80 000 kuutiometriä vettä eli noin 3 300 kuutiometriä tunnissa. Runsaiden sateiden ja lumen sulamisen aikaan puhdistamon vuorokausivirtaama voi viemäriverkostosta johtuen kuitenkin kolminkertaistua ja tuntivirtaamat jopa viisinkertaistua. Keskimääräisen tulovirtaaman odotetaan nousevan noin 120 000 kuutioon vuorokaudessa vuoteen 2030 mennessä.