Skip to main content

TSP:N HALLITUKSEN VIERAILU POISTOPUTKIHANKKEEN TYÖMAALLE

By 23.5.2022Yleinen

Turun seudun puhdistamo Oy:n poistoputkihanke vastaa ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä kehittää puhdistusprosesseja ja varautumista häiriötilanteisiin. Poistoputkihankkeen toteuttaminen aloitettiin vuonna 2018 ja hanke valmistuu keväällä 2023.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputkihankkeen työt etenevät todella vauhdikkaasti – tunnelointiurakka on valmis ja kesäkuun aikana poistoputki tullaan täyttämään vedellä. Toukokuun alussa oli vielä mahdollista nähdä putki ja sinne johtava tunneli ennen kuin se jää veden alle.

Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus vieraili 2.5.2022 poistoputken ja sen yhteyteen rakentuvan UV-laitoksen työmaalla. Työmaakierroksen lisäksi hallitus teki laitoskierroksen, jossa esiteltiin Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toimintaa.

 

 

Vierailu tunkkausputkeen ja UV-laitoksen työmaalle sekä puhdistamolle herätti paljon mielenkiintoa hallituksen jäsenissä. Esittelykierroksella oli mukana sekä puhdistamon henkilökuntaa että poistoputkihankkeen sidosryhmiä, joten kierroksella heränneisiin kysymyksiin saatiin heti vastaukset.

 

Turun seudun puhdistamo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ville Tavio vakuuttui laitoksen toiminnasta ja varautumisesta.

”Rakenteilla oleva poistoputki lisää puhdistuskapasiteettia ja parantaa Saaristomeren tilaa. Kaiken kaikkiaan jäteveden käsittely puhdistamolla on erittäin korkeatasoista, mikä edistää koko Itämeren hyvinvointia”, Tavio totesi.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoon voi tutustua virtuaalikerroksella milloin tahansa osoitteessa https://turunseudunpuhdistamo.360tour.fi/.