Skip to main content

Kaikissa vesihuoltoasioissa kuluttajien tulee olla yhteydessä suoraan ao. kunnan vesihuoltolaitokseen. Jos häiriöilmoitus koskee viemäriä, ota yhteys oman kuntasi vesihuoltolaitokseen:

Turun seudun puhdistamo Oy teetti hajuselvitystä lokakuusta 2008 alkaen vuoden 2009 loppuun, kun laitos otettiin käyttöön. Vapaaehtoisista kootun hajupaneelin avulla selvitetiin hajujen ja hajuhaittojen esiintymistä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ympäristössä ennen ja jälkeen jätevedenpuhdistamon käyttöönottoa. Tutkimuksesta vastasi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Alla on luettavissa hajutarkkailujen yhteenvetoraportti.
Hajutarkkailujen yhteenvetoraportti (pdf)

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo ei ole toimintansa aikana aiheuttanut hajuhaittoja. Kuitenkin Turun seudun puhdistamo Oy tarkkailee itse ja on kiinnostunut keräämään tietoa kaikista mahdollisista häiriötekijöistä.

Turun seudun puhdistamo Oy:n omistamat siirtolinjat ja viemärit yleensä sekä mahdolliset poikkeustilanteet voivat aiheuttaa häiriötekijöitä ympäristöön. Häiriötekijähavainnot kuten hajuhavainnot ovat tärkeitä toiminnan kehittämisen ja mahdollisten ympäristövaikutusten vähentämisen kannalta.

Viereisellä lomakkeella on mahdollista lähettää havainnot Turun seudun puhdistamo Oy:n tiedoksi. Kaikki mahdolliset häiriötekijät tutkitaan ja jos ne johtuvat laitoksen tai sen siirtolinjojen toiminnasta, ne pyritään korjaamaan mahdollisimman pikaisesti.

Lomake on vapaamuotoinen, sen kaikkia kenttiä ei tarvitse täyttää, mutta sijainti ja häiriön ajankohdan tarkka täyttäminen helpottaa asian tutkimista. Jos haluaa, että mahdolliseen havaintoon vastataan, on yhteystiedot syytä täyttää huolellisesti.

Akuuteissa häiriötilanteissa voit myös ottaa suoraan yhteyttä päivystäjään:

Päivystävä käyttömestari
ja valvomo
040 712 6240
tspvalvomo@turunseudunpuhdistamo.fi

INTERNETSIVUJEN KÄYTTÄJÄN HYVÄKSYNTÄ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYLLE

Täyttämällä lomakkeen ymmärrät ja hyväksyt Turun seudun puhdistamo Oy:n kulloinkin voimassaolevat tietosuojakäytännöt, jotka on esitetty sivulla Tietosuoja. Lähettämällä meille henkilötietojasi annat suostumuksesi tietojesi käsittelyyn yksityisyyden suojaa koskevien ehtojemme mukaisesti.

    HÄIRIÖHAVAINTOLOMAKE

    Valitse häiriötekijä ja kerro havainnostasi mahdollisimman tarkasti:

    Valitse häiriötekijä* HajuhavaintoMeluhavaintoMuu häiriötekijä