Skip to main content

Puhdistamosta Vesipiste-lehdessä

By 5.6.202014 tammikuun, 2021Yleinen
vesipiste

Vesipiste-lehden numerossa 1/2020 on useampi puhdistamoon liittyvä juttu Kakolanmäen jätevedenpuhdistamosta.

Sivu 4: Turun vesijärjestelmä on huikea ympäristö- ja kiertotalousteko

”Meillä käytössä oleva tapa tehdä käyttövettä on erittäin energiatehokas ja toisaalta se, että 14 kunnan jätevedet puhdistetaan samassa erittäin modernissa puhdistamossa, on merkittävästi vähentänyt näiden kuntien jätevesien kuormittavaa ja ravinnepitoisuutta lisäävää vaikutusta Itämereen ja parantanut veden laatua saaristossa. Ne toteuttavat osaltaan Turun kaupungin ilmastosuunnitelmaa vesijärjestelmän kokonaisuudessa ja tuottavat Smart & Wise -hankkeen mukaisia ratkaisuja.”

– Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kehityspäällikkö Risto Veivo –

Lue koko artikkeli Vesipiste 1/2020 -lehdestä

Sivu 5: Keräämme dataa, kokeilemme ja teemme pieniä parannuksia jatkuvasti

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on malliesimerkki siitä, millaisilla ratkaisuilla saadaan aikaan merkittäviä päästövähennyksiä samalla, kun jätevettä puhdistetaan vuosi vuodelta tehokkaammin. ”Saamme järjestelmistämme suuren määrän dataa, ja sitä analysoimalla meidän on mahdollista löytää aina uusia keinoja kehittää toimintaamme ja pienentää hiilijalanjälkeämme.”

– Laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti/ Turun seudun puhdistamo Oy –

Lue koko artikkeli Vesipiste 1/2020 -lehdestä

Sivut 14-16: Paljon on vettä virrannut

Turkulainen vesijohtovesi on laadultaan erinomaista ja verkostoa rakennetaan tarkkaan harkiten. Puhtaan käyttöveden ja toimivan vesihuollon järjestäminen on kuitenkin ollut kovan työn takana. Kakolan puhdistamo otettiin käyttöön vuonna 2008, mikä vähensi huomattavasti jätevesien kuormitusta mereen.

– Elina Santavirta / Turun Vesihuolto Oy –

Lue koko artikkeli Vesipiste 1/2020 -lehdestä

Sivut 20-21: Vuosi vuodelta puhtaammin

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon strategiassa on määritelty tavoite: puhdistamo haluaa saavuttaa parhaan mahdollisen puhdistustuloksen kustannustehokkaasti. Vuonna 2019 jäteveden puhdistustulokset paranivat jälleen ja olivat merkittävästi parempia kuin mitä ympäristölupa velvoittaa. Puhdistamolta vesistöön johdettu fosforikuormitus on ollut viime vuosina yli 80 prosenttia pienempi kuin se fosforimäärä, joka päätyi vesistöön alueen 14 osakaskunnan puhdistamoilta vuosina 2006–2008.

fosfori_vesipiste

– Prosessi-insinööri Jouko Tuomi ja laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti / Turun seudun puhdistamo Oy sekä prosessi-insinööri Nina Leino / Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy –

Lue koko artikkeli Vesipiste 1/2020 -lehdestä

Sivu 21: Koronavirus näkyy myös puhdistamon arjessa

Turun seudun puhdistamo Oy on huoltovarmuuskriittinen toimija eli organisaatio, joka on erityisen merkittävä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta. Koronaepidemian aikana henkilökunnan osaamisen merkitys on korostunut entisestään. Lisäksi on huomattu työkavereiden tärkeys – myös virtuaalisissa kahvipöytäkeskusteluissa voi virkistyä mieli ja kehittää puhdistusprosesseja eteenpäin puhtaamman Itämeren puolesta!

– Turun seudun puhdistamo Oy –

Lue koko artikkeli Vesipiste 1/2020 -lehdestä

 

Vesipiste-lehti – Turun Vesihuolto Oy

Turun Vesihuolto Oy omistaa Turun kaupungin alueella olevan vesihuoltoverkoston ja huolehtii veden jakelusta koteihin sekä jätevesien keräämisestä. Vesihuolto vastaa turkulaisten vedenkäyttäjien asiakaspalvelusta. Turun seudun puhdistamo Oy taas vastaa Turun ja kolmentoista muun kunnan jätevesien puhdistamisesta. Turun Seudun Vesi Oy tuottaa Turussa ja kuudessa muussa alueen kunnassa käytettävän veden ja huolehtii sen jakelusta vesihuoltolaitosten ja yhtiöiden verkkoon.

www.turunvesihuolto.fi