Skip to main content

PUHDISTAMO SITOUTUNUT GREEN DEAL -SOPIMUKSEEN

By 3.2.2023Yleinen

 

 

Turun seudun puhdistamo Oy on tehnyt vapaaehtoisen yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sopimuksen vesiensuojelun edistämiseksi. Sopimuksessa puhdistamo on konkreettisin toimenpitein sitoutunut vähentämään ravinteiden kuormitusta, tehostamaan ravinteiden kierrättämistä, vähentämään viemäriylivuotoja, edistämään riskien hallintaa sekä kehittämään hulevesien hallintaa.

 

Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sopimuksen tavoitteena on yhdyskuntien jätevesistä ympäristöön aiheutuvien ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen. Turun seudun puhdistamo Oy on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n ja Kouvolan Vesi Oy:n kanssa ensimmäisten joukossa tehnyt vapaaehtoisen sitoumuksen puhdistaa jätevedet ympäristölupaa tehokkaammin ja edistää näin vesiensuojelua.

 

#greendeal #yhdyskuntajätevedet #vesiensuojelu #itämeri #hsy #hs-vesi #kouvolanvesi