Skip to main content

Prosessi osaavissa käsissä

By 18.1.202128 tammikuun, 2021Puhdistamon töiden esittelyä

Neljäntenä prosessivastaavana syyskuussa 2020 aloittanut Tero Säteri saa hyvää koulutusta vuosikymmenten kokemuksen omaavilta kollegoiltaan. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla prosessivastaavien tehtäviin kuuluu prosessin valvominen, käyttö, seuranta sekä myös sen jatkuva kehittäminen.

Tulopumppaus, ilmastus, esi- ja jälkiselkeytys, hiekanerotus, välppeenkäsittely – siinä muutamia prosessin vaiheita, joiden toimintaa prosessivastaavat seuraavat jätevedenpuhdistamon luolatiloissa. Jos prosessia ohjaava puhdistamon käyttömestari havaitsee prosessissa jotain epätavallista, hän ottaa yhteyttä prosessivastaaviin, jotka tekevät tarvittavia toimenpiteitä kyseiseen prosessinosaan liittyen. Prosessivastaavat seuraavat laitoksen toimintaa tekemällä seurantakierroksia, mittauksia sekä visuaalisia tarkastuksia laitoksen eri tiloissa. Jos seurantakierroksilla havaitaan laitevikoja tai putkivuotoja, prosessivastaavat informoivat käyttömestaria, joka ohjaa vikatyöt kunnossapidon palveluntuottajalle. Kaikki prosessivastaavat toimivat myös vuorollaan puhdistamon käyttömestarina.

Tero aloitti puhdistamolla jo vuonna 2012 kunnossapidon palveluntuottajan alaisuudessa. Lähes kahdeksan vuotta puhdistamon sähkö- ja automaatiopuolen kunnossapitotehtävissä antoivat hyvän pohjan prosessivastaavan vastuulliseen tehtävään. Jokaisella prosessivastaavalla on vastuualueena tietty osa laitoksen prosessista, Teron vastuualueisiin kuuluvat mm. pumppaamot ja uusi vuonna 2023 valmistuva UV-desinfiointilaitos. Erikoisammattitaitoa omaavat prosessivastaavat turvaavat puhdistamon toiminnan jatkuvuutta ja varmistavat, että Turun seudun jätevedet puhdistuvat niin kuin pitääkin.

Prosessivastaava Tero Säteri