Katso poistoputken esittelyvideo:

English subtitles:

Lisää kapasiteettia poistoputkeen, vähemmän kuormitusta mereen

Jäteveden poistoputken kapasiteettia täytyy tehostaa, jotta Turun seudulla pystytään huolehtimaan yhdyskunnan tarpeet täyttävästä laadukkaasta jätevedenpuhdistuksesta vuosikymmeniksi eteenpäin. Turun seudun puhdistamo Oy kilpailuttaa parhaillaan poistoputken kapasiteetin tehostamishankkeen hankintoja. Poistoputken kapasiteetin tehostamishankkeeseen liittyy myös puhdistamon yhteyteen rakennettava UV-desinfiointilaitos. Hankkeen valmistuttua Turun merialueelle kohdistuva jätevesien kokonaiskuormitus vähenee entisestään ja hygieeninen kuormitus pienenee merkittävästi.

Tällä hetkellä jätevedet johdetaan puhdistamolta sadevesiviemäriä pitkin purkukohtaan Turun satama-altaaseen. Sadevesiviemäri on rakennettu 1950- ja 1960-luvuilla eikä sen kapasiteetti ole riittävä sekä jätevesien että hulevesien poisjohtamiseen. Ilmastonmuutoksen myötä sademäärien ennustetaan kasvavan sekä poikkeuksellisen suuret rankkasateet tulevat lisääntymään, mikä johtaa hulevesimäärien kasvuun. Lisäksi merivedenpinnan ennustetaan nousevan, mikä tulee rajoittamaan nykyisen purkujärjestelmän kapasiteettia. Myös asukasmäärän ennustetaan kasvavan Turun seudulla noin 2000 asukkaalla vuodessa, mikä lisää viemäriverkostoon johdettavaa jätevesimäärää.

Toteutustavaksi on valittu tunnelointi ja louhinta. Tunnelointi ei edellytä aukikaivuuta kuin aloitus- ja lopetuskaivannoissa. Tunnelointi aiheuttaa vähiten haittaa liikenteelle ja asutukselle. Lisäksi tekniikan hiilijalanjälki ja energiankulutus ovat huomattavasti pienempiä kuin aukikaivuutekniikalla. Etuna on myös se, että puhdistamo toimii normaalisti rakentamisen aikana.

Poistoputki on suunniteltu louhittavaksi puhdistamolta (Polttimonkatu 2) Pansiontielle ja tästä eteenpäin tunnelointina satama-altaaseen. UV-laitoksen ja poistotunnelin louhinnat alkavat lokakuussa 2019 ja tunneloinnin toteutus on tämän hetkisen arvion mukaan kesällä 2020. Louhinnat toteutetaan puhdistamon sisältä käsin.

Turun seudun puhdistamo Oy tiedottaa aiheesta lisää jatkossa ja järjestää mm. asiaan liittyviä tiedotustilaisuuksia. Jo nyt on mahdollista tutustua Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoon erikseen järjestettävällä puhdistamovierailulla. Katso lisätietoa www.turunseudunpuhdistamo.fi/vierailu.

 

Yhteistyökumppanit:

Suunnittelu: Pöyry Finland Oy

Hankintajuridiikka: Hankintakumppanit Oy

Louhinta: Kalliorakennus-Yhtiöt Oy

Tunkkausurakoitsija: Ward & Burke Group Ltd

 

Turun seudun puhdistamo Oy on mukana Helsingin ja Turun kaupunkien yhteisessä Itämeri-toimenpideohjelmassa 2019-2023 puhtaamman Itämeren puolesta.

Tiedustelut:

Mirva Levomäki / 040-7126 241

toimitusjohtaja, Turun seudun puhdistamo Oy

 

Mikäli tahdotte tekstiviestitse tiedotteen tulevista räjäytyksistä noin 30 min ennen tulevaa räjäytystä, niin ota yhteyttä: Matti Westerlund, matti.westerlund@kalliorakennus.com.

 

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen sekä muille asiakkailleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta. Jätevedenpuhdistamon käytössä pyritään mahdollisimman hyvään, vähintään ympäristöluvan määräykset täyttävään puhdistustulokseen. Laitoksessa käsitellään lähes 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet. Lisäksi laitos käsittelee alueen teollisuuden jätevedet.