Poistoputki

Katso poistoputken esittelyvideo:

English subtitles:

Ajankohtaista hankkeesta:

Päivitetty 15.02.2021

Tiedotteet:

 

Asukastiedote: Louhinnat ovat päättyneet (15.02.2021)

Lehdistötiedote: tunkkausurakka (10.8.2020)

Lehdistötiedote – AFRY (10.8.2020)

 

Aiemmat tiedoteet löytyvät sivun alareunasta.

Lisää kapasiteettia poistoputkeen, vähemmän kuormitusta mereen

 

Jäteveden poistoputken kapasiteettia täytyy tehostaa, jotta Turun seudulla pystytään huolehtimaan yhdyskunnan tarpeet täyttävästä laadukkaasta jätevedenpuhdistuksesta vuosikymmeniksi eteenpäin. Turun seudun puhdistamo Oy toteuttaa hanketta ja kilpailuttaa poistoputken kapasiteetin tehostamishankkeen hankintoja. Poistoputken kapasiteetin tehostamishankkeeseen liittyy myös puhdistamon yhteyteen rakennettava UV-desinfiointilaitos. Hankkeen valmistuttua Turun merialueelle kohdistuva jätevesien kokonaiskuormitus vähenee entisestään ja hygieeninen kuormitus pienenee merkittävästi.

Tällä hetkellä jätevedet johdetaan puhdistamolta sadevesiviemäriä pitkin purkukohtaan Turun satama-altaaseen. Sadevesiviemäri on rakennettu 1950- ja 1960-luvuilla eikä sen kapasiteetti ole riittävä sekä jätevesien että hulevesien poisjohtamiseen. Ilmastonmuutoksen myötä sademäärien ennustetaan kasvavan sekä poikkeuksellisen suuret rankkasateet tulevat lisääntymään, mikä johtaa hulevesimäärien kasvuun. Lisäksi merivedenpinnan ennustetaan nousevan, mikä tulee rajoittamaan nykyisen purkujärjestelmän kapasiteettia. Myös asukasmäärän ennustetaan kasvavan Turun seudulla noin 2000 asukkaalla vuodessa, mikä lisää viemäriverkostoon johdettavaa jätevesimäärää.

Toteutustavaksi on valittu tunnelointi ja louhinta. Tunnelointi ei edellytä aukikaivuuta kuin aloitus- ja lopetuskaivannoissa. Tunnelointi aiheuttaa vähiten haittaa liikenteelle ja asutukselle. Lisäksi tekniikan hiilijalanjälki ja energiankulutus ovat huomattavasti pienempiä kuin aukikaivuutekniikalla. Etuna on myös se, että puhdistamo toimii normaalisti rakentamisen aikana.

Poistoputki on louhittu puhdistamolta (Polttimonkatu 2) Pansiontielle ja tästä eteenpäin tunneloitu satama-altaaseen. UV-laitoksen ja poistotunnelin louhinnat alkoivat lokakuussa 2019 ja päättyivät alkuvuonna 2021. Louhinnat on toteutettiin puhdistamon sisältä käsin. Tunneloinnin toteutus aloitettiin helmikuussa 2020 aloitus- ja lopetuskaivantojen toteutuksella. Putken tunkkaus eli mikrotunnelointi toteutettiin heinä-elokuussa 2020 ja tunkkausurakka valmistuu keväällä 2021. Vuosina 2021-2023 rakennetaan UV-laitos puhdistamon sisälle louhittuun luolatilaan. Koko hanke valmistuu vuoden 2023 keväällä.

Turun seudun puhdistamo Oy tiedottaa aiheesta lisää jatkossa ja järjestää tarvittaessa tiedotustilaisuuksia.

 

Yhteistyökumppanit:

Projektijohto ja valvonta: Fimpec Oy

Suunnittelu: AFRY Finland Oy

Hankintajuridiikka: Hankintakumppanit Oy

Louhintaurakoitsija: Kalliorakennus-Yhtiöt Oy

Louhinnan tärinäkonsultointi: Forcit Consulting Oy

Tunkkausurakoitsija: Ward & Burke Group Ltd

Laitetoimittaja: Hyxo Oy (UV-laitteisto)

Laitetoimittaja: Saahkarin Kone Ky, turbiini

Laitetoimittaja: Tecalemit Flow Oy, ohituskanavan tulvaluukut, settipadot, venttiilit, pituussäätölaipat, toleranssiliittimet ja putkipannat

Laitetoimittaja: Lining Oy, turbiinin sulkuluukut

Työmaapalvelut: Ramirent Oy

 

Turun seudun puhdistamo Oy on mukana Helsingin ja Turun kaupunkien yhteisessä Itämeri-toimenpideohjelmassa 2019-2023 puhtaamman Itämeren puolesta.

Tiedustelut:

Mirva Levomäki / 040-7126 241

toimitusjohtaja, Turun seudun puhdistamo Oy

 

Louhinnan tärinäkonsultti:

Tärinöiden jatkuvatoiminen mittaus, tärinöihin liittyvät reklamaatiot ja tärinöistä johtuvat mahdolliset vaurio reklamaatiot:

Toni Aalto / 044 355 4779 / Toni.Aalto@forcitconsulting.fi

aa-vaativuusluokan tärinäasiantuntija

Forcit Consulting Oy

 

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen sekä muille asiakkailleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta. Jätevedenpuhdistamon käytössä pyritään mahdollisimman hyvään, vähintään ympäristöluvan määräykset täyttävään puhdistustulokseen. Laitoksessa käsitellään lähes 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet. Lisäksi laitos käsittelee alueen teollisuuden jätevedet.