Poistoputki

Katso poistoputken esittelyvideo:

English subtitles:

Ajankohtaista hankkeesta:

Päivitetty 15.10.2021

Vierailu UV-laitoksella ja poistoputkessa (video julkaistu 15.10.2021)

Ajotunneli ja louhittu UV-laitoksen tila (video julkaistu 24.8.2021)

-Valmiiksi louhittu poistotunneli ja tunkattu poistoputki (video julkaistu 24.8.2021)

-Turun Kakolanmäen poistoputki­hanke on edennyt UV-laitoksen rakentamis­vaiheeseen (julkaistu 9.6.2021)

 

Aiemmat linkit löydät sivun alareunasta Ajankohtaista-arkistosta.

Tiedotteet:

 

Asukastiedote: Louhinnat ovat päättyneet (15.02.2021)

 

Aiemmat tiedoteet löytyvät sivun alareunasta.

Lisää kapasiteettia poistoputkeen, vähemmän kuormitusta mereen

Turun seudun puhdistamo Oy:n poistoputkihanke vastaa ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä kehittää puhdistusprosesseja ja varautumista häiriötilanteisiin. Poistoputkihankkeen toteuttaminen aloitettiin vuonna 2018 ja hanke valmistuu keväällä 2023.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon nykyisen jätevesien purkujärjestelmän kapasiteetti on riittämätön ja ylittyy rankkasateiden aikana. Puhdistamolla ei ole myöskään varapurkujärjestelmää, mikä heikentää varautumista. Turun seudun asukasmäärä kasvaa noin 2000 asukkaalla vuodessa, mikä lisää viemäriverkostoon johdettavaa jätevesimäärää. Ilmastonmuutoksen myötä sademäärät kasvavat sekä poikkeukselliset rankkasateet lisääntyvät, mikä johtaa hulevesimäärien kasvuun. Lisäksi merivedenpinnan ennustetaan nousevan, mikä rajoittaa nykyisen purkujärjestelmän kapasiteettia.

Poistoputkihankkeen valmistuttua puhdistamoa voidaan käyttää täydellä kapasiteetilla myös poikkeuksellisten rankkasateiden ja korkean merivedenpinnan aikana. Myös puhdistamon varautuminen tehostuu, kun vanha purkujärjestelmä jää varalle huolto- ja häiriötilanteita varten. Puhdistamolle rakennetaan myös uusi UV-desinfiointilaitos. Hankkeen valmistuttua Turun merialueelle johdettavan puhdistetun jäteveden hygieeninen laatu paranee merkittävästi. Lisäksi turbiini tuottaa jätevedestä ympäristöystävällistä energiaa.

Toteutustavaksi on valittu tunnelointi ja louhinta. Tunnelointi ei edellytä aukikaivuuta kuin aloitus- ja lopetuskaivannoissa. Tunnelointi aiheuttaa vähiten haittaa liikenteelle ja asutukselle. Lisäksi tekniikan hiilijalanjälki ja energiankulutus ovat huomattavasti pienempiä kuin aukikaivuutekniikalla. Etuna on myös se, että puhdistamo toimii normaalisti rakentamisen aikana.

Poistoputki on louhittu puhdistamolta (Polttimonkatu 2) Pansiontielle ja tästä eteenpäin tunneloitu satama-altaaseen. UV-laitoksen ja poistotunnelin louhinnat alkoivat lokakuussa 2019 ja päättyivät maaliskuussa 2021. Louhinnat toteutettiin puhdistamon sisältä käsin. Tunnelointi aloitettiin helmikuussa 2020 aloitus- ja lopetuskaivantojen toteutuksella. Putken tunkkaus eli mikrotunnelointi toteutettiin heinä-elokuussa 2020 ja tunkkausurakka valmistui huhtikuussa 2021. UV-laitoksen rakentaminen puhdistamon sisälle louhittuun luolatilaan aloitettiin toukokuussa 2021. Koko hanke valmistuu vuoden 2023 keväällä.

Turun seudun puhdistamo Oy tiedottaa hankkeesta säännöllisesti ja järjestää tarvittaessa tiedotustilaisuuksia.

 

Yhteistyökumppanit:

Projektijohto ja valvonta: Fimpec PMO Oy

Suunnittelu: AFRY Finland Oy

Hankintajuridiikka: Hankintakumppanit Oy

Louhintaurakoitsija: Kalliorakennus-Yhtiöt Oy

Louhinnan tärinäkonsultointi: Forcit Consulting Oy

Tunkkausurakoitsija: Ward & Burke Group Ltd

Laitetoimittaja: Hyxo Oy (UV-laitteisto)

Laitetoimittaja: Saahkarin Kone Ky, turbiini

Laitetoimittaja: Tecalemit Flow Oy, ohituskanavan tulvaluukut, settipadot, venttiilit, pituussäätölaipat, toleranssiliittimet ja putkipannat

Laitetoimittaja: Lining Oy, turbiinin sulkuluukut

Työmaapalvelut: Ramirent Oy

UV-laitosurakoitsija: Skanska Infra Oy

Lopetuskaivannon ennallistaminen: V-S Asfaltti Tiimi Oy

 

Turun seudun puhdistamo Oy on mukana Helsingin ja Turun kaupunkien yhteisessä Itämeri-toimenpideohjelmassa 2019-2023 puhtaamman Itämeren puolesta.

Tiedustelut:

Mirva Levomäki / 040-7126 241

toimitusjohtaja, Turun seudun puhdistamo Oy

 

Jarno Arfman / 040 7126 231

Hankkeesta vastaava, Turun seudun puhdistamo Oy

 

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta. Jätevedenpuhdistamon käytössä pyritään mahdollisimman hyvään, vähintään ympäristöluvan määräykset täyttävään puhdistustulokseen. Laitoksessa käsitellään lähes 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet. Lisäksi laitos käsittelee alueen teollisuuden jätevedet.