Skip to main content

Pitkäsalmen vedenlaatua heikentänyt tekijä on löytynyt

By 28.2.201831 heinäkuun, 2019Yleinen

Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy ovat yhdessä Turun kaupungin kanssa selvittäneet syitä, miksi Pitkäsalmen vedenlaatu on aika ajoin huono. Syyksi selvisi asunto-osakeyhtiön virheellinen viemäriliitos.

Ispoisten talviuintipaikan heikentyneen vedenlaadun vuoksi joulukuussa 2017 Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy käynnistivät tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää mahdollisia merialuetta kuormittavia lähteitä. Sateiden ja runsaan pintavalunnan vuoksi vedenlaatu oli tasaisen heikkoa Aurajoessa ja merialueilla. Tutkimuksia jatkettiin ja tammikuun viimeisenä päivänä otetuissa näytteissä havaittiin poikkeavaa hygieenistä likaantumista Pitkäsalmessa soutukeskuksen edustalla, jossa sekä bakteerien että ammoniumtypen määrä oli korkeampi kuin muissa havaintopaikoissa. Viimeisin raportti bakteeritilanteen kartoituksesta julkaistaan heti sen valmistuessa.

Tutkimusten edetessä kartoitusta laajennettiin helmikuussa 2018 soutukeskuksen lähellä oleviin avo-ojiin ja hulevesiviemäreihin. Hulevesiviemärin kartoituksessa havaittiin virheellinen liitos. Asunto-osakeyhtiön jätevedet ovat ohjautuneet hulevesiverkostoon ja hulevedet jätevesiviemäriverkostoon. Ympäristönsuojelupäällikkö on velvoittanut asunto-osakeyhtiön korjaamaan virheellisen liitoksen välittömästi.

Linkki raporttiin: Bakteeritilanteen kartoituksen jatko tammi-helmikuun vaihteessa 2018

Linkki Turun kaupungin uutiseen: Pitkäsalmen vedenlaatua heikentänyt tekijä on löytynyt