Ohitusvesienkäsittely

Jos laitokselle tuleva vesimäärä huippuvirtaamatilanteissa ylittää biologisen prosessin kapasiteetin, ohjataan osa esiselkeytetystä vedestä erilliseen ohitusvesien käsittely-yksikköön. Ohitusvedet käsitellään kemiallisesti 2-linjaisessa Actiflo®-yksikössä, jonka maksimivirtaama on noin 7 000 kuutiometriä tunnissa. Käsittelyprosessissa käytetään selkeytysprosessin apuaineina ferrisulfaattia, mikrohiekkaa ja polymeeriä sekä lamelliselkeytystä. Nämä yhdessä mahdollistavat jäteveden lyhyen viipymän käsittely-yksikössä. Actiflo®-yksikössä käsitelty vesi poistetaan ylivuotona hiekkasuodatuksen kapasiteetista riippuen joko hiekkasuodatukseen tai suoraan poistokanavaan.

Ohitusvesien käsittely-yksikön lamelliselkeytyksessä laskeutettua mikrohiekkaa kierrätetään prosessissa. Ylijäämäliete pumpataan esiselkeytykseen ja edelleen raakasekalietteenä pois prosessista.

Ohitusvesien käsittely-yksikkö on käytössä pääasiassa lumen sulamisen aikaan maalis-huhtikuussa sekä rankkasateiden aikana. Tällaisina huippuvirtaamakausina puhdistamon vuorokausivirtaama voi viemäriverkostosta johtuen kolminkertaistua ja tuntivirtaamat jopa viisinkertaistua.