Skip to main content

MAAILMAN VESIPÄIVÄ 22.3.2023

By 22.3.2023Yleinen

Turun seudun puhdistamo Oy on sitoutunut edistämään toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Tavoitteen numero 6 tarkoituksena on varmistaa puhtaan veden saanti ja sanitaatio kaikille.

 

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo vastaanottaa yhdyskuntajätevesiä mahdollisimman laajalta toiminta-alueelta. Laitosta käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja siten parannetaan sekä asukkaiden arkea että ympäristön tilaa. Toiminta myös turvaa perustan seudun elinkeinoelämälle.

 

Laitoksella puhdistetaan yhdyskuntajätevesiä huomattavasti ympäristöluvan vaatimuksia tehokkaammin (Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon vuosiraportti 2022). Puhdistamon toiminta täyttää valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä (888/2006) sekä Itämeren suojelukomission HELCOMin suosituksen 28E/5 mukaiset vaatimukset. Lisäksi puhdistamo täyttää ympäristöministeriön koordinoiman vapaaehtoisen green deal -sitoumuksen tavoitteet. Yhtiö toimii Itämeren hyväksi ja huomioi toimintaansa kehittäessään muun muassa Itämeri-toimenpideohjelman tavoitteet.

 

Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Sanitaation parantamisella YK haluaa kiinnittää huomiota puhtaan veden, viemäröinnin, hygieenisten käymälöiden ja yleisen puhtauden merkitykseen köyhyyden, sairauksien ja erityisesti lasten kuolemien vähentämisessä.