Skip to main content

Maailman vesipäivä 22.3.2020

By 20.3.2020Yleinen
uimarit

Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Lisäksi YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, joiden on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Tavoitteen nro 6 tarkoituksena on varmistaa puhtaan veden saanti ja sanitaatio kaikille.

Turun seudun puhdistamo Oy (Tsp) toimii YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Puhdistamolla kehitetään osaamista yhteistyössä muiden vesihuoltolaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa sekä edistetään Turun seudun vesihuollon kehittymistä. Toimiva vesihuolto on meille kaikille tärkeä asia.

Puhdistustulokset

Puhdistamo on täyttänyt ympäristöluvan vaatimukset, ja kaikki vuosiraportit löytyvät Tsp:n nettisivuilta.

Puhdistamolta vesistöön johdettu kuormitus on ollut huomattavasti ympäristöluvan vähimmäisvaatimuksia pienempi. Esimerkiksi vuonna 2019 ympäristöluvan vaatimuksia tehokkaamman puhdistuksen johdosta Turun merialueelle päätyi 6,6 tonnia vähemmän fosforia. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon koko toiminnan aikana vuodesta 2009 lähtien ympäristölupaa tehokkaamman toiminnan vuoksi vesistöön päätyvää fosforikuormitusta on saatu vähennettyä yhteensä 47 tonnia, eli puhdistamo on toiminut puolet tehokkaammin kuin mitä on edellytetty.

Raisionjoen pumppaamon ylivuodon vaikutus puhdistustuloksiin

Tsp:n Raisionjoen pumppaamolla tapahtui 4.-8.11.2019 välisenä aikana jäteveden ylivuotoa Raisionjoen alajuoksulle yhteensä noin 35 000 m3. Tämä erittäin valitettava ylivuoto johtui saneerausurakoitsijan inhimillisestä erehdyksestä. Ylivuoto ei kuitenkaan aiheuttanut ympäristöluvan puhdistusvaatimusten raja-arvojen ylittymistä. Alla olevassa kuvassa on esitetty Raisionjoen pumppaamon ylivuodon vaikutus puhdistamolta vesistöön johdettuun fosforikuormitukseen. Kaikki ylivuotoon liittyvät tiedotteet, raportit ja selvitykset on julkaistu Tsp:n nettisivuilla heti niiden valmistumisen jälkeen. Tsp on myös teettänyt ylimääräisiä vesistönäytteenottoja ja kalastotutkimuksia asiaan liittyen.

Lopuksi

Meri on ollut tärkeässä roolissa puhdistamon toiminnan alusta alkaen. Turun seudun puhdistamo Oy on myös huoltovarmuuskriittinen toimija, ja puhdistamon toiminnan jatkuvuuden varmistaminen on kriittistä koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Nyt jo yhdentoista toimintavuoden jälkeen puhdistamolla halutaan edelleen toimia meren hyvinvoinnin puolesta ja samalla huolehtia jätevedenpuhdistuksen toimintavarmuudesta. Toimimme Itämeren hyväksi!