Opinnäytetyö: Lietteen linkouksen parametrit ja optimointi

Tekijä

Aija Aarnio, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2018

Opinnäytetyö: Paineilmajärjestelmän kriittisyysanalyysi ja kehittäminen

Tekijä

Lassi Muhonen, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2018

Lopputyö: Perehdytysvideo

Tekijä

Timo Närä, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2017

Lisätietoja

http://www.theseus.fi/handle/10024/129560

Lopputyö: Visuaalisen ilmeen uudistaminen

Tekijä

Sampsa Sipilä, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2016

Lopputyö: Jäteveden siirtopumppauksen energiatehokkuuden kehittäminen

Tekijä

Janne Jortikka, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2016

Diplomityö: Puhdistamolietteen käsittelyn hankinnan laatukriteerien kehittäminen

Tekijä

Sanna Ruuhela, Tampereen teknillinen yliopisto

Vuosi

2016

Lisätietoja

https://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/24498

Opinnäytetyö: Häiriötilanteiden vaikutus Turun seudun puhdistamon aktiivilieteprosessiin ja mikrobikantaan

Tekijä

Jouko Tuomi, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2014

Opinnäytetyö: Hiekanerotuksen ja hiekkapesuprosessin kehittäminen Turun seudun puhdistamo Oy:ssä

Tekijä

Timo Yli-Kyyny, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2014

Opinnäytetyö: Sähkönlaadun mittaukset

Tekijä

Juho Lehtonen, Tampereen ammattikorkeakoulu

Vuosi

2014

Diplomityö: Käsitellyn yhdyskuntajäteveden hygienisointi

Tekijä

Karoliina Moilanen, Tampereen teknillinen yliopisto

Vuosi

2014

Diplomityö: Jätevedenouhdistamot – suunnittelu, toteutus, toiminta

Tekijä

Heidi Ekholm, Aalto-yliopisto

Vuosi

2013