Skip to main content

Turun seudun puhdistamo Oy:n toimintaan liittyvät lopputyöt

Diplomityö:
Jätevesiverkostojen lämmönsiirtosimulaattorin kehitys ja hukkalämmön talteenoton mallintaminen
Tekijä

Arttu Pitkänen, Tampereen yliopisto

Vuosi

2022

Opinnäytetyö:
Testaulinjaston konseptointi Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle
Tekijä

Hannele Fredriksson, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2022

Opinnäytetyö:
Lämmöntalteenotto- ja jäähdytysjärjestelmän kehittäminen – ENTER-hanke
Tekijä

Hannes Lundstedt, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2021

Diplomityö:
Effects of wastewater heat recovery on nitrogen removal in Finnish wastewater treatment plants
Tekijä

Maija Ahonen, Aalto Yliopisto

Vuosi

2021

Opinnäytetyö:
Lietteen linkouksen parametrit ja optimointi
Tekijä

Aija Aarnio, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2018

Opinnäytetyö:
Paineilmajärjestelmän kriittisyysanalyysi ja kehittäminen
Tekijä

Lassi Muhonen, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2018

Lopputyö:
Perehdytysvideo
Tekijä

Timo Närä, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2017

Lisätietoja

http://www.theseus.fi/handle/10024/129560

Lopputyö:
Visuaalisen ilmeen uudistaminen
Tekijä

Sampsa Sipilä, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2016

Lopputyö:
Jäteveden siirtopumppauksen energiatehokkuuden kehittäminen
Tekijä

Janne Jortikka, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2016

Diplomityö:
Puhdistamolietteen käsittelyn hankinnan laatukriteerien kehittäminen
Tekijä

Sanna Ruuhela, Tampereen teknillinen yliopisto

Vuosi

2016

Lisätietoja

https://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/24498

Opinnäytetyö:
Recovery laboratory – osallistava sirkusperformassi
Tekijä:

Mira Sirkka, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi:

2015

Opinnäytetyö:
Hiekanerotuksen ja hiekkapesuprosessin kehittäminen Turun seudun puhdistamo Oy:ssä
Tekijä

Timo Yli-Kyyny, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2014

Opinnäytetyö:
Sähkönlaadun mittaukset
Tekijä

Juho Lehtonen, Tampereen ammattikorkeakoulu

Vuosi

2014

Diplomityö:
Käsitellyn yhdyskuntajäteveden hygienisointi
Tekijä

Karoliina Moilanen, Tampereen teknillinen yliopisto

Vuosi

2014

Opinnäytetyö:
Häiriötilanteiden vaikutus Turun seudun puhdistamon aktiivilieteprosessiin ja mikrobikantaan
Tekijä

Jouko Tuomi, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2014

Diplomityö:
Jätevedenpuhdistamot – suunnittelu, toteutus, toiminta
Tekijä

Heidi Ekholm, Aalto-yliopisto

Vuosi

2013