Lietteenkäsittely

Ilmastuksen ja ohitusvesien käsittely-yksikön ylijäämälietteet pumpataan esiselkeytykseen, jonka lietetaskuista raakasekaliete poistetaan raakasekalietealtaisiin. Altaista liete pumpataan lingoille (3 kappaletta) kuivattavaksi ja edelleen lietesiiloihin (2 kappaletta) varastoitavaksi. Linkokuivauksessa syntyvät rejektivedet johdetaan takaisin puhdistusprosessin alkuun.

Lingot ovat käytössä noin viisi vuorokautta viikossa, ja lietettä kuljetetaan puhdistamolta Gasum Oy:n Topinojan biokaasulaitokselle pääasiassa arkipäivisin klo 6-16 välisenä aikana. Kuivattua lietettä syntyy noin 50 000 tonnia vuodessa.

Laitoksella tapahtuva lietteen kuivaus on vain pieni osa lietteen käsittelyprosessia. Kuivattu liete kuljetetaan säiliöautolla Gasum Oy:n Topinojan biokaasulaitokselle, jossa tapahtuu lietteen varsinainen käsittely. Biokaasulaitoksella kuivattu liete hygienisoidaan, mädätetään ja jälkikompostoidaan. Mädätyksessä syntyy biokaasua, josta saadaan kaukolämpöä ja sähköä. Käsitelty liete muokataan lannoitevalmisteeksi ja hyödynnetään maanparannusaineena.

Gasum Oy tuottaa Topinojan jätekeskukseen kuljetetusta lietteestä biokaasua, josta tehdään ympäristöystävällistä sähköä ja lämpöä. Biokaasulaitoksesta saatava teho on 4 MW. Biokaasusta saatavaa metaania on mahdollista käyttää myös polttoaineena.