Lämpöpumppulaitos

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon yhteyteen on rakennettu lämpöpumppulaitos. Turku Energia ottaa lämpöpumpulla jäteveteen sitoutuneesta lämpöenergiasta osan talteen ja siitä tuotetaan kaukolämpöä. Lämpöpumpussa jäähtyneestä vedestä taas tuotetaan kaukokylmää. Jätevedenpuhdistusprosessin toimivuuden takaamiseksi lämpöpumpulle sallittu maksimivirtaama on 1 750 kuutiometriä tunnissa. Lämpöpumppuprosessin aikana jätevedenpuhdistamolla puhdistetun jäteveden lämpötila laskee keskimäärin 5-10 astetta. Lämpöpumppulaitoksen teho on 40 MW kaukolämpöä ja 26 MW kaukokylmää.

Laitos korvaa pääosin öljyn ja kivihiilen polttoa, mikä tarkoittaa Turun seudulla noin 80 000 tonnin hiilidioksidipäästövähenemää vuositasolla.