Skip to main content

Laatujärjestelmämme on saanut ISO 9001:2015 sertifioinnin

By 28.5.2021Yleinen

ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin laadunhallintastandardi. Sen tavoitteena on organisaation toiminnan jatkuva parantaminen. Standardin avulla organisaatiot voivat palvella asiakkaitaan paremmin ja varmistaa, että tuotteet ja palvelut täyttävät sidosryhmien vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa.

-Puhdistamolla laatutyön lähtökohtia ovat jatkuvuudenhallinta ja jatkuva parantaminen. Jatkuvuudenhallinnalla luodaan toimintatavat ja varmistutaan siitä, että puhdistamon toimintakyky säilyy kaikissa tilanteissa, myös häiriöiden aikana. Turun seudun puhdistamo Oy on huoltovarmuuskriittinen toimija eli organisaatio, joka on erityisen merkittävä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta. Jatkuvan parantamisen viitekehyksen alle taas sijoittuu kaikki perinteisempi laatutyö kuten suorituskyvyn mittaminen ja parantaminen, kehityskohteiden tunnistaminen sekä kaikenlainen optiomointi ja hukan minimointi, kertoo puhdistamon laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti.

Laatujärjestelmässä tämä lähtökohta näkyy ylätason prosessikuvauksessa. Puhdistamon pääprosessi on hyvälaatuisen ja kustannustehokkaan jätevedenpuhdistuksen tuottaminen. Syöte prosessille on yhteiskunnan vaatimuksen ja toimivuuden varmistaminen ja lopputuloksena saadaan toimiva yhteiskunta ja tyytyväiset asiakkaat. Tähän väliin sijoittuvat puhdistamon kaikki toiminnot ja laatujärjestelmä osaltaan varmistaa tämän kokonaisuuden tehokkaan toiminnan ja kehittämisen.

-Aloitimme laatujärjestelmän sertifiointiin tähtäävän yhteistyön Turun seudun puhdistamon kanssa jo vuonna 2019 tehdyllä ns. kuiluanalyysillä. Perusteellisesti tehty työ laatujärjestelmän rakentamiseksi näkyi hyvin vuosien 2020-2021 kaksivaiheisessa sertifiointiarvioinnissa. Laatujärjestelmän rakentamisessa on hienosti hyödynnetty jo aiemmin olemassa olleita prosesseja ja käytänteitä, sekä rakennettu uusia toimivia kokonaisuuksia toiminnan laadukkaan tekemisen ja kehittämisen tueksi. Turun seudun puhdistamon toiminnassa näkyy hienosti myös johdon sitoutuminen sekä koko henkilöstön osallistaminen kehittämistyöhön. Hyvin rakennetun ja toimivan laatujärjestelmän sekä sitoutuneen henkilöstön avulla on helppo jatkaa toiminnan jatkuvaa parantamista tulevina vuosina. Onnittelut hyvästä työstä ja laatujärjestelmäsertifikaatista, kiittelee pääarvioija Rami Hartonen Inspecta Sertifiointi Oy:ltä.

Pääarvioija Rami Hartonen Inspecta Sertifiointi Oy:ltä kävi luovuttamassa sertifikaatin 18.5.2021. Sertifikaattia olivat vastaanottamassa puhdistamolta toimitusjohtaja Mirva Levomäki sekä laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti. Takana kohoaa puhdistamon ilmanvaihdon 60 metriä korkea poistoilmapiippu.