Skip to main content

Kuljetettavan välppeen määrä väheni noin 70 %

By 30.11.2022Yleinen

Turun seudun puhdistamo Oy on uudistanut Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon välppeenkäsittelyn tehokkuutta vuosien 2021-2022 aikana.

 

Jätevedenpuhdistamoilla erotellaan jäteveden mukana sinne kulkeutuneet kiintoaineet. Kiintoaineita ovat sekajäte eli välpe, hiekka ja liete. Välpettä kulkeutuu viemäreihin ihmisten ja teollisuuden toiminnasta sekä kaduilta sekaviemäröinnin kautta. Välpe erotellaan puhdistamolla jätevedestä välpillä eli isoilla ”sihdeillä”. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle kulkeutuu jäteveden mukana vuosittain välpettä noin 860 tonnia (käsittelemätön määrä).

 

Pois kuljetettavaa välpemäärää voidaan kuitenkin vähentää puhdistamolla käsittelemällä välpettä. Tyypillisesti välpe huuhdellaan ja puristetaan, jolloin välppeestä poistuu orgaanista ainetta ja vettä sekä se saadaan tiiviimpään tilaan. Ennen välppeenkäsittelyn uudistamista puhdistamolta pois kuljetettavan välppeen määrä oli vuosittain noin 420 tonnia.

Välppeenkäsittelyn uudistuksessa järjestelmän tehokkuutta parannettiin erityisesti välppeen pesun (orgaanisen aineen poisto) ja veden poiston osalta. Vanhat laitteet korvattiin uusilla tehokkaammilla laitteistoilla. Samalla välppeen kuljetus välpiltä muutetiin siten, että välpe kulkee välppeenkäsittelyyn vesikouruja pitkin eli puhdistetun jäteveden avulla.

Uudistuksen jälkeen puhdistamolta pois kuljetettava välpemäärä putosi noin 120 tonniin vuodessa. Välpemäärän väheneminen toteutui jopa etukäteen arvioitua suurempana. Puhdistamolta pois kuljettava jätemäärä väheni uudistuksen jälkeen noin 300 tonnia eli noin 70 %. Käytännössä tämä tarkoittaa vähemmän kuljetuksia puhdistamolta sekä kustannustehokkuutta välppeenkäsittelyn maksuihin.