Skip to main content

Kiertääkö hyvä kauttasi?

By 13.6.201831 heinäkuun, 2019Yleinen

Olemme osa ruokaketjua, emme sen päätepiste. Kun syömme ja lajittelemme fiksusti, pääsevät arvokkaat ravinteet typpi ja fosfori tehokkaaseen käyttöön ja pysyvät poissa vesistöistä niitä rehevöittämästä. Ilmastonmuutoksen ohella ravinteiden tuhlaus ja vesien rehevöityminen ovat aikamme suuria ongelmia. Ratkaisut ovat omissa käsissämme.

VIEMÄRI EI OLE MUSTA AUKKO!

Viemäri ei ole lääkkeiden, kemikaalien, ruoan, öljyn tai muovin loppusijoituspaikka tai roskiksen korvike. Vierasaineet vaikeuttavat jätevedenpuhdistamon toimintaa ja ravinteiden hyödyntämistä sekä voivat päätyä kuormittamaan ympäristöä. Viemäriin tulee valua siis ainoastaan sinne oikeasti kuuluvia asioita. Myös se, kuinka paljon kemikaaleja käytämme arjessa vaikuttaa jätevesien koostumukseen ja tätä kautta ympäristön tilaan. Laitetaan pönttöön siis vain sitä itseään! Lisätietoa viemärin oikeasta käytöstä ja jätevesien käsittelystä löytyy täältä.

Kiertääkö hyvä kauttasi? on yhteiskampanja, joka kertoo miten arjen toimilla voi edistää vesistöjen parempaa tilaa ja yhteiskunnan omavaraisuutta. Kampanjan teemoina on jätevesien lisäksi mm. ruokahävikki, ruokavalio ja biojätteestä saatava energia. Teemat on esitetty siitä näkökulmasta, miten jokaisella on mahdollisuus yksilötasolla vaikuttaa arjen ravinneviisailla ratkaisuilla kestävään ravinnekiertoon ja ravinteiden hyötykäyttöön sekä sitä kautta vähentää vesistöihin kohdistuvaa rehevöitymistä. Kampanjasivuston löydät osoitteesta www.kiertaakohyvakauttasi.fi.

Yhteistyötahot:

Kampanjan pääkoordinaattoreita ovat hallituksen Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke, tulevaisuustalo Sitra ja Baltic Sea Action Group –säätiö. Kampanjassa ovat mukana Envitecpolis, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Evira, Fazer, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), John Nurmisen Säätiö, Kaupan liitto, Lounais-Suomen Jätehuolto, Luonnonvarakeskus, Maa- ja kotitalousnaiset, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Martat, Motiva, Päivittäistavarakauppa, Rosk’n’Roll Oy, Sitra, Suomen Kiertovoima, Suomen ympäristökeskus, Turun yliopiston Brahea-keskus. Tyrsky Consulting, Valio, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesilaitosyhdistys, ympäristöministeriö sekä Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry.