Skip to main content

Järjestäjä

Kilpailun järjestää Turun seudun puhdistamo Oy (jäljempänä ”Järjestäjä”). Tämä kilpailu eikä mikään sen osista ole Facebookin järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Facebookin käyttöehtoja.

Osallistuminen

Kilpailu alkaa 10.07.2019 ja päättyy 31.07.2019 klo 16. Voit osallistua kilpailuun kommentoimalla julkaisua ja julkaisemalla itse ottamasi valokuvan Turun seudun puhdistamo Oy:n Facebook-sivulla (linkki). Kilpailuun voivat osallistua kaikki. Kilpailuun voi osallistua yhdellä tai useammalla kuvalla, mutta kilpailun osallistumispalkintoja jaetaan vain yksi osallistujaa kohden. Järjestäjä ei toimita palkintoja osallistujille vaan osallistujan on noudettava ne Järjestäjän toimipisteestä Turusta. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

Palkinnot ja niistä ilmoittaminen

Kaikki kilpailuun osallistuneet saavat osallistumispalkintona itselleen Turun seudun puhdistamo Oy:n automaattiheijastinsateenvarjon ja puhdistamon kesäkassin. Osallistumispalkinnon voi noutaa Järjestäjän toimipisteestä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta (Polttimonkatu 2, Turku) heti kuvan julkaisun jälkeen, kuitenkin 29.08.2019 mennessä, arkisin klo 09:00-15:00 välisenä aikana. Palkintoa noutaessasi tarvitset mukaan laitteen, josta voit esittää kuvan omalla Facebook-tililläsi. Osallistumispalkintoja ei toimiteta osallistujille!

Osallistumispalkinnon lisäksi kilpailun kolmen parhaan kuvan ottaneet osallistujat palkitaan Aalto-vadilla kuvan käyttöoikeutta vastaan. Käyttöoikeuden luovutuksesta tehdään kirjallinen sopimus ja käyttöoikeuden luovutus kattaa kuvan täydet käyttöoikeudet kuitenkin siten, että tekijällä säilyy kuvan tekijänoikeudet. Alle 18 vuotiaan osallistujan huoltajan tulee olla paikalla voittajapalkintoa noudettaessa sekä antaa suostumus käyttöoikeuden luovutuksesta. Voittajien kuvat julkaistaan yhtiön internet-sivuilla. Voittajat ilmoitetaan elokuussa Facebookin julkaisun kommenttikentässä.

Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 7 päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja. Aalto-vatien voittajille ilmoitetaan erikseen palkinnon noudosta. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida luovuttaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimet ja kuvat Turun seudun puhdistamo Oy:n Facebook- ja internet-sivuilla.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle.

Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa vahingosta eikä kustannuksista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkintojen noutamisesta eikä niiden käyttämisestä.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkintojen noutamiseen ja luovuttamiseen.

Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja vain kilpailun toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneiden nimeä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa internetissä ja Facebookissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

Vastuuvapautus

Jokainen kilpailuun osallistuja vapauttaa osallistumalla Facebookin kaikesta vastuusta. Lisäksi osallistumalla vilpillisesti kilpailuun osallistuja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta mitä tulee vilpilliseen toimintaan esim. kuvan oikeudeton käyttö. Vastaanottamalla palkinnon osallistuja vapauttaa Järjestäjän kaikista vastuista palkintoihin liittyen. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan kaikkia kilpailua koskevia sääntöjä ja Facebookin käyttöehtoja sekä vapauttaa Järjestäjän kaikesta sääntöjä ja ehtoja koskevista vastuista.

Muut ehdot

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä ilmoittaa kilpailun markkinointikanavassa ja tällä sivulla, mikäli joudumme tekemään muutoksia kilpailuun, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kilpailun toteutukseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä kilpailuun ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Järjestäjä voi vapaasti oman harkintansa mukaan poistaa kilpailuun osallistuneen kuvan tai kaiken kilpailuun Järjestäjän Facebook- tai internet-sivuille lisätyn kommentin tai muun sisällön sopimattomana tai muuten kilpailun yhteyteen kuulumattomana.

 

Kaikki oikeudet pidätetään.