Skip to main content

JÄTEVESIPROFESSUURI

By 29.11.201831 heinäkuun, 2019Yleinen
Jätevesiprofessuuri

Jätevesiprofessuuri edistämään kiertotaloutta

Vuonna 2018 vietetään Turun jätevedenpuhdistuksen 50-vuotisjuhlaa ja vuonna 2019 juhlitaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon 10-vuotista toimintaa. Osana juhlavuosien tapahtumia Turun seudun puhdistamo Oy on osallistunut Aalto-yliopiston jätevesiprofessuurin rahoittamiseen. Professuurissa on 01.11.2018 aloittanut TkT Anna Mikola, joka on nimitetty Professor of Practice -tehtävään Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakouluun yhdyskuntavesien puhdistuksen alalle. (Linkki Aalto-yliopiston tiedotteeseen)

Uuden työelämäprofessorin tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaisesti jätevesialan tutkimusta ja kehitystä. Yhteistyöllä vesilaitosten kanssa pyritään tunnistamaan niiden käytännön tarpeista lähteviä kehitys- ja tutkimuskohteita. Puhdistamolle professuuri merkitsee toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden kehittymistä, kun kehityshankkeissa tuotettu tieto saadaan laitokselle konkreettisesti käyttöön.