Skip to main content

Jäteveden lämpö kiinnostaa – kokonaistarkastelu tarpeen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

By 26.2.202122 maaliskuun, 2021Yleinen

Jäteveden sisältämä lämpö on merkittävä resurssi, jonka nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen kohdistuu paljon ja perusteltua kiinnostusta. Jäteveden lämpö on samalla välttämättömyys jäteveden biologiselle käsittelylle, erityisesti typenpoistolle. Turun seudun puhdistamo Oy on mukana laajassa yhteishankkeessa, jossa tutkitaan jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa. 

 

Hanke on laatuaan ensimmäinen, jossa tutkitaan jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa jätevettä tuottavalta kiinteistöltä puhdistetun jäteveden purkuun asti. Samalla huomioidaan jätevesilämmön vaikutus biologiseen typenpoistoon jätevedenpuhdistamoilla. Lähtökohtana tarkasteluissa on, että jätevedenpuhdistamot eivät voi lämmön talteenoton kustannuksella ryhtyä heikentämään jäteveden typenpoistoaan. Kokonaisvaltaisen tarkastelun ja vertailun tavoitteena on tukea energianeutraaliuteen ja ympäristövaikutusten minimointiin pyrkiviä kaupunkeja sekä muita lämmön talteenoton parissa toimivia niiden päätöksenteossa.

 

  • Vesihuoltolaitosten ulkopuolella ei juuri tiedosteta, että kiinteistöltä lähtevä jäteveden lämpö ei ole hukkaan heitettyä energiaa, vaan sitä tarvitaan jätevedenpuhdistuksessa. Puhdistetun jäteveden lämpöä käytetään kuitenkin Turussakin keskitetysti ja tehokkaasti hyödyksi Kakolanmäellä kaukolämmön ja kaukokylmän tuotannossa. Hankkeessa on tarkoitus tarkastella lämmön talteenoton kokonaisuutta, jotta yhteiskunnan tehdessä merkittäviä ei päädyttäisi tekemään kokonaisuuden ja ilmaston kannalta haitallista osaoptimointia, tiivistää Turun seudun puhdistamo Oy:n laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti.

 

Talteenoton vaikutuksia arvioimassa useita kumppaneita

 

Hankekonsortion pääpartnerina toimii HSY ja sen hankepartnereita ovat Turun seudun puhdistamo Oy, Turun Vesihuolto Oy, Turun Seudun Vesi Oy, Helen Oy, Fortum ja Turku Energia Oy. Muita yhteistyökumppaneita ovat Aalto-yliopisto, VTT, Fluidit Oy, AFRY Finland Oy sekä Gaia Consulting Oy, joilta hankekonsortio ostaa tutkimus- ja projektinhoitopalveluita.

 

Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa ja vaikutus jätevesien käsittelyyn -hankkeen kokonaisbudjetti on 481 000 euroa. Sille myönnettiin tukea 340 000 euroa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen ja energiatehokkuuden hankehaussa.

 

Hankkeessa otetaan huomioon myös raakaveden lämmön talteenoton mahdollisuudet ja vaikutukset kokonaisuuteen. Raakavedellä tarkoitetaan pinta- tai pohjavettä, josta tuotetaan juomakelpoista talousvettä vedenpuhdistuslaitoksilla.

 

Hankesivut: hsy.fi/jatevesilampo