Jälkiselkeytys

Ilmastusaltaan aktiiviliete johdetaan edelleen jälkiselkeytysaltaaseen, jossa tulevan jäteveden ravinteilla kasvanut biomassa laskeutetaan altaan pohjalle. Jälkiselkeytyksessä saadaan poistettua myös jäljelle jäänyt osa fosforista kiintoaineen mukana. Jälkiselkeytykseen menevään veteen syötetään pieni annos ferrosulfaattia sekä polymeeriä, joka auttaa viimeistelemään kiintoaineen laskeutuksen. Jälkiselkeytyksessä erotettu bioliete poistetaan altaan lietetaskusta ja johdetaan palautuslietteenä takaisin ilmastuksen alkupäähän.

Jälkiselkeytetty vesi on jo kirkasta, mutta se johdetaan vielä eteenpäin jälkikäsittelyyn eli hiekkasuodatukseen parhaan mahdollisen puhdistustuloksen saamiseksi.