Hiekkasuodatus

Jälkiselkeytyksen jälkeen jätevesi johdetaan hiekkasuodatukseen. Hiekkasuodatusaltaita on yhteensä 20 kappaletta.

Suodatuksessa jätevesi johdetaan ylhäältä alaspäin. Suodatuksessa käytettävä hiekka koostuu puolen metrin korkuisesta patjasta kvartsihiekkaa, jonka päällä on metrin verran poltettua savea eli kevytsoraa. Hiekkasuodatuksen jälkeen puhdistettu jätevesi johdetaan poistokanavan kautta mereen Linnanaukon satama-altaaseen.

Hiekkapatjaan suodattunut kiintoaine poistetaan kaksivaiheisella vastavirtahuuhtelulla. Patjaan puhalletaan alhaaltapäin ilmaa, joka irrottaa hiekkapatjaan kertyneen aineksen. Tämän jälkeen patjan läpi pumpataan alhaalta pesuvettä, joka nostaa irronneen aineksen suodatinpatjan päällä olevaan veteen poistamista varten. Pesussa poistuva jätevesi johdetaan ensin tasausaltaisiin, joista se pumpataan takaisin laitoksen alkuun uutta puhdistusprosessikierrosta varten.

Hiekkasuodatin on myös varmistamassa käsitellyn veden laadun, jos sitä edeltävissä prosesseissa tapahtuu jokin häiriö. Myös veden hygieeninen taso paranee hiekkasuodatuksessa.