Turun seudun puhdistamo Oy:n avoimet hankintailmoitukset

Tällä sivulla julkaistaan kilpailutuksiin liittyviä asiakirjoja. Tiedostot ovat yleensä word-, excel- tai pdf -muodoissa.

Laboratorio-, näytteenotto- ja raportointipalvelut

Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 30.5.2020.

Dokumentit:

Linkki ilmoitukseen ja tarjouspyyntöasiakirjoihin löytyy täältä.

Alkalointikemikaalin hankinta

Julkaistu 18.5.2020

Dokumentit:

Tarjouspyyntö

Liite 1

Liite 1A

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Kysymykset ja vastaukset (9.6.2020): Lisäkirje on kooste määräaikaan mennessä saapuneista tarjouspyyntöön liittyvistä kysymyksistä sekä hankintayksikön vastauksista niihin. Tarjoaja on velvollinen ottamaan huomioon lisäkirjeessä tarkennetut seikat tarjousta tehdessään.

Flokulanttien hankinta

Julkaistu 8.5.2020 (18.5.2020 julkaistu uusi tarjouslomake, joka kovaa aikaisemman)

Dokumentit:

Tarjouspyyntö

Liite 1

Liite 1A

Liite 2

Liite 3

Liite 3.1

Liite 3.2

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7