Esiselkeytys

Mekaanisen esikäsittelyn jälkeen jätevesi johdetaan pitkänomaisiin esiselkeytysaltaisiin. Vesi kulkee altaiden läpi ja poistuu altaan loppuosassa olevien ylivuotokourujen kautta. Samalla suuri osa jäteveden sisältämästä kiinteästä aineksesta laskeutuu pohjalle, josta se kootaan kaapimilla suppilonmuotoisiin lietetaskuihin. Karkeavälppäyksen jälkeen syötetty ferrosulfaatti-kemikaali reagoi jäteveden fosforin kanssa ja saostaa liukoisessa muodossa olevaa fosforia kiinteään olomuotoon, jolloin myös osa fosforista saadaan poistettua esiselkeytyksessä kiintoaineen mukana.

Esiselkeytyksen lietetaskuihin kertynyt liete pumpataan varastoaltaan kautta lietteen kuivaukseen.