Category

Yleinen

uimarit

Maailman vesipäivä 22.3.2020

By | Yleinen | No Comments

Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Lisäksi YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, joiden on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Tavoitteen nro 6 tarkoituksena on varmistaa puhtaan veden saanti ja sanitaatio kaikille.

Turun seudun puhdistamo Oy (Tsp) toimii YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Puhdistamolla kehitetään osaamista yhteistyössä muiden vesihuoltolaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa sekä edistetään Turun seudun vesihuollon kehittymistä. Toimiva vesihuolto on meille kaikille tärkeä asia.

Puhdistustulokset

Puhdistamo on täyttänyt ympäristöluvan vaatimukset, ja kaikki vuosiraportit löytyvät Tsp:n nettisivuilta.

puhdistustulos2019

Puhdistamolta vesistöön johdettu kuormitus on ollut huomattavasti ympäristöluvan vähimmäisvaatimuksia pienempi. Esimerkiksi vuonna 2019 ympäristöluvan vaatimuksia tehokkaamman puhdistuksen johdosta Turun merialueelle päätyi 6,6 tonnia vähemmän fosforia. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon koko toiminnan aikana vuodesta 2009 lähtien ympäristölupaa tehokkaamman toiminnan vuoksi vesistöön päätyvää fosforikuormitusta on saatu vähennettyä yhteensä 47 tonnia, eli puhdistamo on toiminut puolet tehokkaammin kuin mitä on edellytetty.

Fosforiymp

Raisionjoen pumppaamon ylivuodon vaikutus puhdistustuloksiin

Tsp:n Raisionjoen pumppaamolla tapahtui 4.-8.11.2019 välisenä aikana jäteveden ylivuotoa Raisionjoen alajuoksulle yhteensä noin 35 000 m3. Tämä erittäin valitettava ylivuoto johtui saneerausurakoitsijan inhimillisestä erehdyksestä. Ylivuoto ei kuitenkaan aiheuttanut ympäristöluvan puhdistusvaatimusten raja-arvojen ylittymistä. Alla olevassa kuvassa on esitetty Raisionjoen pumppaamon ylivuodon vaikutus puhdistamolta vesistöön johdettuun fosforikuormitukseen. Kaikki ylivuotoon liittyvät tiedotteet, raportit ja selvitykset on julkaistu Tsp:n nettisivuilla heti niiden valmistumisen jälkeen. Tsp on myös teettänyt ylimääräisiä vesistönäytteenottoja ja kalastotutkimuksia asiaan liittyen.

fosfori2019

Lopuksi

Meri on ollut tärkeässä roolissa puhdistamon toiminnan alusta alkaen. Turun seudun puhdistamo Oy on myös huoltovarmuuskriittinen toimija, ja puhdistamon toiminnan jatkuvuuden varmistaminen on kriittistä koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Nyt jo yhdentoista toimintavuoden jälkeen puhdistamolla halutaan edelleen toimia meren hyvinvoinnin puolesta ja samalla huolehtia jätevedenpuhdistuksen toimintavarmuudesta. Toimimme Itämeren hyväksi!

itämeri

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo 10-vuotta

By | Yleinen | No Comments

Kymmenvuotisjuhla meriteemalla

Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kymmenvuotista taivalta juhlittiin sidosryhmien kesken Turun Kaupunginteatterilla joulukuun alussa. Kutsuvieraita kestittiin maittavalla brunssilla sekä katsauksella puhdistamotoiminnan menneeseenvuosikymmeneen ja tulevaisuuteen.

Väki kokoontui juhlapäivänä Turun Kaupunginteatterille juuri sopivasti lounasaikaan. Juhlavieraita vastaanottivat puhdistamon toimitusjohtaja Mirva Levomäki sekä puhdistamon hallituksen puheenjohtaja Harry Nordqvist.

Setisemisenkymmentä henkeä käsittäneellä vieraslistalla oli hallituksen jäseniä, omistajakuntien päättäviä tahoja, yhteistyökumppaneita, noin puolet puhdistamon henkilökunnasta sekä jo eläköityneitä puhdistamon työntekijöitä. Teatterin korkeat ikkunat antoivat komean näkymän joelle ja pianisti Timo Kajamies loihti tapahtumaan kevyen ja välittömän tunnelman soittaessaan meriaiheisia kappaleita

Meri oli juhlan teemana muutenkin.

– Olemme tässä joen rannalla mutta meri on ollut tärkeässä osassa puhdistamon toiminnan alusta lähtien. Toimimme Itämeren hyvinvoinnin puolesta, joten meriteema on mukana kuin itsestään, Levomäki sanoo.

Toimitusjohtajan mukaan edellisen kerran puhdistamon toimesta on juhlittu itse laitoksen avajaisia kymmenen vuotta sitten.

– Pari vuotta ennen sitä pidimme pohjan tervajaiset. Tälläkin kertaa puitteet ovat hienot, kiitos siitä kuuluu juhlat järjestäneelle Mari Laaksoharjulle, sekä koko puhdistamon toiminnan takaavalle loistavalle henkilökunnallemme, Levomäki kiittelee.

Juhlapuheita

Puhujista ensimmäisenä näyttämön puolella aloitti puheenjohtaja Nordqvist. Hän kävi läpi puhdistamon kymmenvuotista historiaa sekä valotti tulevaisuutta.

– Vesiasiat on saatu Turun seudulla niin hyvään kuntoon, että pohdimme tällä hetkellä puhdistamotoiminnan konseptoimista, tuotteistamista ja tarjoamista maihin, joissa tarvitaan tehokasta tekopohjaveden tuottamista ja kustannustehokasta jäteveden puhdistusta.

– Ihminen perii elinympäristönsä luonnon ja sen tilan. Tarkoitus on, että hän siirtää perinnön tuleville sukupolville entistä runsaampana, paremmassa kunnossa ja tilassa. Keinot Itämeren auttamiseksi ovat olemassa, tahtoa ja taitoakin löytyy. Olemme osoittaneet, että yhteistyöllä onnistumme, Nordqvist kiittää.

Juhlapuheen piti myös Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Kattelus. Kattelus sanoi kertovansa mielellään asioista, joissa Turku on ollut ensimmäisenä Suomessa. Hän kävi puheessaan läpi jätevedenpuhdistuksen historiaa Turun seudulla sekä kehui nykyisen puhdistamon ja tekopohjavesilaitoksen toimivuutta.

– Suomessa on tutkitusti maailman paras vedenlaatu ja vesihuolto. Se on hyvinvoinnin perusta, jonka arvoa harvoin ajattelemme.

Juhlapuheensa Kattelus päätti tilanteen luonteeseen sopivasti nostamalla juhlayleisölle lasillisen vettä.

– Minulla on ollut tapana, kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimiessani, käyttää perinteistä turkulaista tapaa skoolata. Kupit eteen, Kupittaa, Kattelus veisteli.

Esimerkillistä toimintaa

Seuraavana lavalle saapunut Mirva Levomäki piti juhlayleisölle katsauksen puhdistamon toimintaan ja nykytilaan.

– Haluan nostaa tässä erityishuomioon sen, että Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on nostanut Turun seudun energiayhtiöiden ja jätevedenpuhdistamon yhteisen innovatiivisen ratkaisun, Kakolan lämpöpumppulaitoksen, yhdeksi esimerkikseen varautumisesta ilmastonmuutokseen. Olemme yksi esimerkki neljästätoista koko Pohjoismaiden alueella.

Sitran selvitysten mukaan, mikäli pohjoismaiden tasolla jätevedestä otettaisiin energia talteen lämpöpumpputekniikalla, se vähentäisi hiilidioksidipäästöjä 28 miljoonaa tonnia vuodessa. Turun seudulla ratkaisu vähentää päästöjä tällä hetkellä 80 000 tonnia vuodessa.

– Lietteenkäsittelypalvelumme hiilidioksidipäästöt ovat hiilijalanjäljen osalta negatiivisia. Siltä osalta emme siis ole hiilineutraaleja vaan hiilinegatiivisia. Samalla ravinteet kiertävät. Poistoputkihankeelle olemme saaneet ensimmäisenä Suomessa niin sanotun Blue Project -lainan. Se on mahdollista projekteille, jotka edistävät ilmastonmuutokseen varautumista, Levomäki kertoo.

Merialueen tila

Prosessi-insinööri Nina Leino Lounais-Suomen vesi-ja ympäristötutkimus Oy:stä avasi puhdistamon toiminnan tehostamista sekä sen vaikutuksia.

– Puhdistusprosessin kannalta merkittäviä asioita ovat ohitusvesien käsittely-yksikkö, lietteenkuivauksen parannus ja ravinteiden talteenoton tehostaminen sekä puhdistamon henkilökunnan jatkuva prosessinsäätö ja kemikaalienkulutuksen optimointi. Energiatehokkuutta on kehitetty, riskienhallintaa parannettu sekä varautumista ääritilanteisiin kasvatettu, Leino summaa.

Puhdistamo tuottaa energiaa yli kymmenen kertaa oman tarpeensa verran.

– Tämä on aivan ainutlaatuinen kokonaisuus, kun jätevedestä otetaan talteen tällainen määrä lämpöenergiaa. Sama koskee biokaasun talteenottoa.

Merialueen tilasta kertoi vielä biologi Reetta Räisänen.

– Kymmenen vuotta on kulunut nopeasti ja hyvin vaiherikkaasti vesistöjen kuormituksenkin kannalta. Vaikka suurimmat muutokset tapahtuivat vuosien 2008 ja 2009 aikana, tapahtui vuonna 2015 viimeisen kunnallisen jätevedenpuhdistamon lakkautus Aurajoen varrella. Vanha sanonta ei aina pidä paikkaansa, ennen kaikki ei ollut paremmin.

Räisänen viittaa tällä vuosikymmenten varrella merkittävästi laskeneeseen vesistöjen ravinnekuormitukseen, kiitos jätevedenpuhdistuksen parantuvien tulosten.

– Vaikka kymmenen vuoden ajan on jätevedenpuhdistuksen saralla tehty paljon hyvää työtä, on myös katsottava tulevaisuuteen. Tämänhetkisen jäteveden purkupaikan lähialueille suunnitellaan jo kovaa vauhtia lisää asuinrakentamista. Purkupaikan lähiympäristön vesialueiden tilan varmistaminen on tulevaisuudessakin tärkeä asia, Räisänen lopettaa.

Meriaiheisen juhlatilaisuuden päätti mieskuoro Eugan esitys, joka sisälsi otteita Sibeliuksen, Einojuhani Rautavaaran, Toivo Kuulan ja Jussi Chydeniuksen meriaiheisista teoksista.

Teksti ja kuvat Timo Närä

Tiedote 11.11.2019: Raisionjoen pumppaamon ylivuoto

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Tsp) Raisionjoen pumppaamolla (osoite Rahtarikuja, 20210 Turku) tapahtui maanantain 4.11. ja perjantain 8.11.2019 välisenä aikana jäteveden ylivuotoa Raisionjokeen yhteensä noin 35 000 m3, mikä vastaa noin 40 % puhdistamon keskimääräisestä päivävirtaamasta (90 000 m3/d). Tämä erittäin valitettava ylivuoto johtui saneerausurakoitsijan inhimillisestä erehdyksestä.

Tsp:n viemäriverkostossa ennen Raisionjoen pumppaamoa oli saneeraustarpeita rapautumisesta johtuen. Tsp osti saneerauksen suunnittelun ja toteutuksen saneerausurakoitsijalta. Saneerauksen aikana viemärilinjan jätevedet ohipumpattiin pumppaamon viereiseen kaivoon, jotta saneerausta päästiin toteuttamaan. Ohipumppaus aloitettiin saneerausurakoitsijan toimesta päivällä 4.11.2019.

Perjantaina 8.11.2019 aamulla saneerausurakoitsija havaitsi merkkejä mahdollisesta jätevesiylivuodosta ja ilmoitti asiasta puhdistamolle. Asiaa selvitettiin yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Perjantaina klo 14:30 todettiin, että häiriötilanne oli ylivuotokaivossa, johon viemärisaneerauksen ohipumppaus oli kytketty. Ongelman syy tai laajuus ei kuitenkaan ollut vielä tiedossa, koska puhdistamolle tulevat vesimäärät vaihtelevat suuresti riippuen ajankohdan sateisuudesta. Ylivuotoa ei ollut mahdollista havaita pumppaamon automaatiojärjestelmän kautta, joka hälyttää ylivuodoista normaalitilanteessa.

Perjantaina 8.11.2019 klo 16-20 välisenä ajankohtana puhdistamon ja saneerausurakoitsijan henkilökunta selvittivät asiaa ja totesivat, että osa viemärisaneerauksen ohipumppauksesta päätyi ylivuotona Raisionjokeen ylivuotokaivon kautta. Ohipumppaus oli kytketty suunnitelman vastaisesti väärään kaivoon. Välittömästi alettiin toteuttaa toimenpiteitä, joiden seurauksena viemärisaneeraus keskeytettiin ja ohipumppaus otettiin pois käytöstä. Perjantaina 8.11.2019 klo 20:30 jätevedet saatiin tavanomaiselle reitille, jolloin myös osittainen ylivuoto Raisionjokeen loppui.

Tsp ilmoitti ylivuodosta puhelimitse ELY-keskuksen päivystäjälle perjantaina 8.11.2019 klo 17:17. Kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle ja Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtiin perjantaina 8.11.2019 klo 20:39.

Tsp on tilannut ylimääräisiä näytteenottoja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä (LSvyt Oy) Raisionjoesta ja Raisionjoen edustan merialueelta. Näytteenottoja on jo tehty lauantaina 9.11.2019 ja maanantaina 11.11.2019. LSvyt Oy raportoi tutkimustuloksista viranomaisille. Jatkonäytteenottojen ajankohdat ja laajuus toteutetaan ELY-keskuksen vaatimusten mukaisesti.

Tsp jatkaa asian selvittämistä yhdessä saneerausurakoitsijan kanssa. Samalla varmistetaan, että vastaavaa tilannetta ei pääse enää syntymään missään Tsp:n viemäröintikohteessa.

 

Lisätietoja:

Mirva Levomäki
toimitusjohtaja
Turun seudun puhdistamo Oy
Puh: 040 712 6241
e-mail: mirva.levomaki@turku.fi             


Saila Porthén
ylitarkastaja
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Puh: 040 769 9052
e-mail: saila.porthen@ely-keskus.fi

PPKT

Poistoputkihanke etenee – Sopimus tunkkauksesta allekirjoitettu

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy ja Ward & Burke Group Ltd ovat 7.11.2019 allekirjoittaneet sopimuksen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uuden poistoputken tunkkausurakasta. Sopimuksen arvo on noin 16,5 miljoonaa euroa ja se sisältää maan alle usean metrin syvyyteen tunkattavan, 800 m pitkän ja 2,5 m halkaisijaltaan olevan betoniputken aloitus- ja lopetuskaivantoineen. Tunkkausurakka on tekniseltä toteutukseltaan ja kokoluokaltaan Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen. Vastaavaa toteutustapaa ei ole käytetty Suomessa tässä mittakaavassa aiemmin, vaikka menetelmä on maailmalla paljon käytetty.

Tunkkausurakka on merkittävin osa käynnissä olevaa poistoputkihanketta ja olemme iloisia voidessamme aloittaa yhteistyön kokeneen ja maailmanlaajuisesti toimivan kumppanin kanssa”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

Hienoa aloittaa näin ainutlaatuinen eurooppalainen yhteistyö Turussa.”, Ward & Burke Groupin perustaja Michael Ward kiittelee.

PPKT-TU-allekirjoitusvalokuva

Mirva Levomäki ja Michael-Ward sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen

Toteutusurakka kilpailutettiin julkisena hankintana ja tarjouskilpailuun osallistui useita eurooppalaisia tunkkausurakoitsijoita.

Poistoputkihankkeeseen kuuluu myös nykyisen laitoksen yhteyteen rakennettava UV-desinfiointilaitos. Desinfiointikäsittelyn jälkeen jo poistoputkea pitkin mereen johdettava puhdistettu jätevesi täyttää uimavedelle asetetut vaatimukset. Poistoputkihankkeella yhtiö varautuu muun muassa ilmastonmuutoksen haasteisiin. Itämereen laskettava kuormitus vähenee entisestään, sillä hankkeen valmistuttua yhtiö yltää jätevedenpuhdistuksessa nykyistäkin parempaan lopputulokseen.

Turun seudun puhdistamon poistoputkihanke on ollut esillä jo aiemminkin. Yhtiö kilpailutti koko hankkeen toteutuksen yhtenä kokonaisuutena viime vuonna ja joutui hakemaan lisärahoitusta kustannusarvion ylittyessä 18 miljoonalla eurolla. Lisärahoituksen saatuaan yhtiö kuitenkin keskeytti hankinnan. Nyt hankkeen kokonaisbudjetti on 48 miljoonaa euroa ja kokonaisuus on jaettu useisiin urakoihin ja erillishankintoihin. Näistä on toistaiseksi kilpailutettu louhintaurakka, johtosiirtourakka, työmaajärjestelyt ja nyt viimeisimpänä tunkkausurakka.

Olemme saaneet nyt selkeästi edullisempia tarjouksia ja solmineet merkittävästi huokeampia sopimuksia kuin miltä tilanne näytti vuosi sitten. Myös kustannukset mahdollisten riskien toteutuessa ovat pienentyneet huomattavasti”, Levomäki kertoo.

Louhinnat laitoksen läheisyydessä ovat jo käynnistyneet ja louhintaa toteuttaa Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. Lähiseudun asukkaille, päiväkodille ja kouluille on pidetty tiedotustilaisuuksia. Ajantasaista lisätietoa louhintojen ja koko hankkeen etenemisestä löytyy Turun seudun puhdistamo nettisivuilta, osoitteesta http://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki.

Seuraavat kilpailutukset käynnistyvät jo lähiviikkoina. Ensi vuonna luvassa on muun muassa UV-desinfiointilaitoksen rakennusurakan kilpailutus. Lunkkausta on tarkoitus päästä tekemään ensi kesänä.

Meillä on hyvä tiimi, jolla hanketta viedään eteenpäin. Myös yhteistyö urakoitsijoiden kanssa on sujuvaa.
Olen luottavainen, että hanke saadaan onnistuneesti maaliin.”, Levomäki sanoo.

Lisätietoja:
Mirva Levomäki
p. 040 712 6241
mirva.levomaki@turku.fi

musiikkia

Turun päivänä puhdistamolla

By | Yleinen | No Comments

Syksyinen sadesää ei lannistanut turkulaisyleisöä, joka sadetakein ja -varjoin varustettuna saapui vierailulle Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon avoimien ovien päivään. Kun Turku juhlisti 790-vuotista taivaltaan, Kakolanmäellä juhlittiin kymmenvuotiasta puhdistamoa.

Viime vuoden korventava hellesää vaihtui sateiseksi ja tuuliseksi syksyksi vuoden 2019 Turun päivänä 15. syyskuuta. Sateen ei voi silti sanoa suitsineen yleisömäärää, riittihän Kakolanmäen luolastossa jonoa Jokke Jokijunaan aamukymmenestä iltapäiväkolmeen.

Vuoden 2018 Turun päivä oli jätevedenpuhdistamolla siinä määrin yleisömenestys, että viiden aikaan portteja yleisöltä suljettaessa vierailijoita luolastoon olisi vielä riittänyt. Tänä vuonna portti päätettiin sulkea jo kello 15, jottei päivä venyisi liiaksi ja kaikki halukkaat pääsisivät varmasti tutustumaan jätevedenpuhdistuksen saloihin.

Jarno-Arfman-kertoo-hiekkasuodattimen-toiminnasta
Jarno Arfman kertoo hiekkasuodattimen toiminnasta

Ennen aamukymmenen aloitusta sateen huuhtoma väkijoukko odotti sateenvarjoineen jo Sofiankadun sisäänkäynnin portilla päästäkseen ensimmäisinä jokijunan kyytiin. Puhdistamon pääportin luona alkanut poistotunneliremontti sulki yleisöltä pääsyn normaalista sisäänkäynnistä ja kulku oli järjestetty toisesta päästä puhdistamon luolastoa.

Remontti ahdisti ja helpotti

Vaikka suurremontti haittaa puhdistamolla työskenteleviä kulkuyhteyksien ollessa poikki toimistorakennuksesta luolaan, oli siinä avointen ovien tapahtumalle hyvä puoli. Tällä kertaa junan kyytiin puhdistamokierrokselle ei tarvinnut jonottaa taivasalla. Sadetta pääsi pitämään luolaan tapahtumien keskelle.

Turun seudun puhdistamo Oy:n kanssa yhteistyössä tapahtumaa tehneet tahot pitivät kojujaan luolassa jonotuspaikan äärellä. Vierailijat pääsivät sekä odotellessaan että luolasta tullessaan tutustumaan Turku Energian, Gasumin, Turun Vesihuolto Oy:n, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n ja Itämerihaasteen kojuihin. Koko päivän ajan musisoivat Turun konservatorion opiskelijat sekä opettajat kansalle.

Jokijuna kiersi puhdistamon ja päästi vierailijat puhdistamon esittelypaikalla kyydistä. Poistoputken vieressä väki pääsi nauttimaan lyhyestä videoesityksestä, joka avasi puhdistamon toimintaa väelle. Poistuminen luolastosta tapahtui kävelyreittiä, jonka varrella on näyttelyyn koottu valokuvia Turun jätevedenpuhdistuksesta vuosikymmenten ajalta.

Ensimmäisten joukossa

Ensimmäiselle luolakierrokselle saapui Kakolanmäellä asustava Jouko Vahtonen.

Jouko-Vahtonen
Jouko Vahtonen

– Tänä vuonna oli oltava ensimmäisten joukossa, koska viime vuonna en päässyt luolastoon lainkaan. Olin viimeisten joukossa tulossa vierailulle ja portti suljettiin melkein nenän edestä kiinni. Tänä vuonna päätin ehtiä varmasti, Vahtonen nauraa.

Puutarhakadulla lapsuutensa viettänyt mies muistaa hyvin vanhan jätevedenpuhdistamon tuoksun.

– Aikamoinen kehitys tässä on vuosien mittaan tapahtunut. Laitos näyttää todella tehokkaalta. Myös puhdistuksen tehokkuus ylitti odotukseni.

Heti toiseen junalliseen ehti myös Jukka Heinämäki kolmen pojan kanssa. Tosin, kuten moni muukin, Heinämäki poikkesi ensin vanhasta tottumuksesta puhdistamon portilla ennen käymistä Sofiankadulta sisään.

Jukka-Heinamaki-Akusti-Edvin-ja-Kaarlo
Jukka Heinämäki, Akusti, Edvin ja Kaarlo

– Bongasin tiedon kiertoajelusta Turun päivän ohjelmasta ja pitihän meidän päästä junalla luolaan. Eräs työkaverini on käynyt täällä aiemmin ja meitä houkutti päästä katsomaan, mihin vedet oikein menevät, Heinämäki kertoo viisivuotiaan Kaarlon ja kahdeksanvuotiaiden Akustin ja Edvinin nyökytellessä vieressä.

Poikien mielestä itse puhdistamo on kokonaisuudessaan jo mielenkiintoinen ja varsinkin, kun sinne pääsee junan kyydissä.

– Tiesimme että täällä ollaan katon alla, joten sade ei haittaisi vierailua. Viime vuonna oli kuulemma kovat jonot niin päätimme tulla heti aamusta. Seuraavaksi suuntaamme paloasemalle, Heinämäki sanoo.

Opiskelijat tutustumaan Turkuun

Yhtenä osana Turun päivää oli korkeakouluopiskelijoille järjestetty Appro, jossa kiertämällä eri rasteja ympäri Turkua sai lunastettua itselleen haalarimerkin. Kustakin vierailukohteesta sai yhden leiman. Viidellä leimalla sai lunastaa itselleen ”Junantuoman turkulaisen” tittelin, sekä seitsemällä ”Paljasjalkaisen turkulaisen” tittelin omaavan haalarimerkin.

Mari-Laaksoharju-neuvoo-Laura-Kerasta-ja-Aleksander-Firsovia
Mari Laaksoharju neuvoo Laura Kerästä ja Aleksander Firsovia

Approon osallistuivat korkeakouluopiskelijat Laura Keränen ja Aleksander Firsov kävivät ensin leimaamassa passinsa Turun Linnassa ja saapuivat puhdistamolle.

Laura-Keranen-ja-Aleksander-Firsov
Laura Keränen ja Aleksander Firsov

– Jatkamme puhdistamon nähtyämme Wäinö Aaltosen museoon, Biologiseen museoon, Apteekkimuseoon, Kaupunginkirjastoon ja sitten Kauppatorin infokontille, josta merkitkin saamme, Firsov sanoo.

Yleensä korkeakouluopiskelijoiden appro-tapahtumat mielletään alkoholipainotteisiksi. Turun kaupungin järjestämä appro on paitsi alkoholiton, myös ilmainen.

– Odotan innolla puhdistamolle pääsyä. Olen lapsena käynyt jossain puhdistamolla, joten on mielenkiintoista nähdä, mitä Kakolanmäellä tapahtuu, Keränen sanoo.

– Näemme varmasti mielenkiintoista laitteistoa ja paikka on kokonaisuudessaan varmasti myös suuri. Mielenkiintoista nähdä, mitä Kakolan kallioiden alla on, Firsov viimeistelee.

Onnistunut, kiireinen päivä

Turun Vesihuollon pisteeltä on iltapäivään mennessä päässeet jo makeiset loppumaan, mutta vettä riittää jaeltavaksi jokaiselle.

Pia-Grondahl-ja-Pekka-Raukola-Turun-vesihuollon-vesipisteella
Pia Gröndahl ja Pekka Raukola Turun vesihuollon vesipisteellä

– Päivä on ollut yllättävän kiireinen. Uteliasta porukkaa on pisteellämme riittänyt, sanoo vesihuoltoinsinööri Pekka Raukola.

– Tämä on ollut varsin valaiseva päivä. Moni vieraista on tiedustellut, otammeko juomavettämme täältä puhdistamolta ja miten vesi päätyy Virttaankankaalta putkistoja pitkin aina tänne puhdistamolle saakka, kertoo asiakaspalvelusihteeri Pia Gröndahl.

Kiireisestä, mutta toimivasta päivästä kiittää myös Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

Mirva-Levomaki
Mirva Levomäki

– Urakka on nyt ohi ja kaikki sujui vallan mainiosti. Viime vuoden aurinkoinen keli toi tullessaan noin 2000 vierailijaa. Tänä vuonna paikalle ennätti noin 1300, joten päivä on sujunut hieman rauhallisemmassa tahdissa.

Tänä vuonna kaikki halukkaat pääsivät Jokke Jokijunan kyytiin, kun viime vuonna osa ihmisistä kierrätettiin kävelykierroksilla luolastossa.

– Erityisesti haluan kiittää koko puhdistamon henkilöstöä. Ilman heitä tätä päivää ei olisi saatu toteutettua. Suuri kiitos myös yhteistyökumppaneille. Tämä oli hieno Turun päivä ja hyvä juhlistus kymmenvuotiaalle puhdistamolle, Levomäki hymyilee.

YouTube-video – Turun päivä 2019

Teksti, kuvat ja video Timo Närä

lenkkari

Kesäkuvakisa jatkuu!

By | Yleinen | 2 Comments

Turun seudun puhdistamo Oy:n Facebook-sivujen kesäkuvakisa jatkuu 15.8.2019 asti. Toivomme kisaan mukaan useita veteen ja puhdistamoon liittyviä kuvia! Eli jos kamerastasi/puhelimestasi löytyy kuvia sateesta, merestä, järvistä, joista tai Kakolanmäen puhdistamon toiminnasta, osallistu mukaan kisaan. Kaikki osallistuneet palkitaan sateenvarjolla ja kesäkassilla!

Heinäkuussa kisassa oli jo mukana upeita kuvia, ja palkitsemme kaikki 31.7.2019 mennessä kuvan julkaisseet Aalto-vadilla kuvan käyttöoikeutta vastaan. 1.-15.8.2019 välisenä aikana kisaan osallistuneista palkitaan kolme parasta kuvan ottanutta Aalto-vadilla kuvan käyttöoikeutta vastaan.

Teemat

Kesäsateet ovat ensisijainen kesäkuvakisamme teema. Kuva voi olla otettu esimerkiksi sateisesta merimaisemasta tai vesirännistä urbaanissa ympäristössä. Toinen teema kuvakisassa on Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo. Tällaisen kuvan voi ottaa puhdistamon poistoilmapiipusta (Polttimonkatu 2, Turku) tai bongaamalla puhdistamolietettä kuskaava Gasumin biokaasukäyttöinen säiliöauto. Vesi on maapallomme kaiken elämän perusta, joten kolmas teema kisassa on vesi kaikissa muodoissaan. Kuva voi olla vesipisarasta, valtamerestä tai kaikesta siltä väliltä.

Osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan linkittämällä kuva Facebook-sivullamme olevan Kesäkuvakisa jatkuu! -päivityksen kommentiksi. Kilpailu alkaa heti ja päättyy 15.8.2019. Tykkää sivustamme, niin saat tietoa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Me teemme työtä Itämeren hyvinvoinnin puolesta!

Facebook

Tämä kilpailu eikä mikään sen osista ole Facebookin järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima.

Palkinnot

Kaikki teemoihin sopivilla kuvilla osallistuvat palkitaan Tsp:n automaattiheijastinsateenvarjolla ja puhdistamon kesäkassilla. Sateenvarjon ja kesäkassin voi noutaa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta (Polttimonkatu 2, Turku) heti kuvan julkaisun jälkeen, kuitenkin 29.08.2019 mennessä, arkisin klo 09:00-15:00 välisenä aikana. Palkintoa noutaessasi tarvitset mukaan laitteen, josta voit esittää kuvan omalla Facebook-tililläsi. Kuvakisan kolme parhaan kuvan ottanutta palkitaan lisäksi Aalto-vadilla kuvan käyttöoikeutta vastaan. Aalto-vatien voittajille ilmoitetaan erikseen palkinnon noudosta Facebookin välityksellä. Voittajien kuvat julkaistaan yhtiön nettisivuilla www.turunseudunpuhdistamo.fi.

Kesäkuvakisa jatkuu! -kilpailun säännöt

Osallistumalla hyväksyt Kesäkuvakisan kilpailusäännöt

suokivi

Merikeskus pop up -näyttely avoinna vielä loppuviikon

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy (Tsp) esittäytyy Forum Marinumin Kruunumakasiinin vintillä järjestettävässä Merikeskus pop up -näyttelyssä. Näyttelyyn on mahdollista tutustua sunnuntaihin 4.8.2019 klo 17 asti. Näyttely on maksuton ja avoinna joka päivä klo12-17.

Merikeskus pop up on yli 20 näytteilleasettajan voimin vahvistamassa Turkua merellisen kasvun ja elinkeinojen kaupunkina, ja se tarjoaa kävijöilleen mahdollisuuden kokea saariston merellisyyttä hauskasti ja osallistavasti. Tsp:n osastolla on mm. esillä videomateriaalia puhdistamon toiminnasta ja Turun seudun vesiosaamisesta.

Suosittu Merikeskus-näyttely on herättänyt paljon kiinnostusta Forum Marinumin vierailijoissa. Näyttelyssä on käynyt kesäkuun puolesta välistä lähtien n. 20-25 vierailijaa päivittäin eli yhteensä noin tuhat kävijää.

– ”Kävijät ovat olleet erityisen kiinnostuneita näyttelyssä esillä olevista punkeista ja virtuaalilasein esiteltävistä Rymättylän alueen ja Dahlskärin kuvista”, kertoo TSYK:in lukion merilinjan opiskelija ja näyttelyn kesätyöntekijä Juho Suokivi.

– ”Tsp:n osastolla kiinnostusta on herättänyt vieraan vihreän värinen aine, joka on ferrosulfaattia, mitä puhdistamolla käytetään saostuskemikaalina fosforinpoistossa. Myös jalkapallokentän yhteyttä jätevedenpuhdistukseen on ihmetelty.”

– ”Kävijät ovat olleet hyvin tietoisia meren tilasta ja huolissaan mm. muovista meressä”, Suokivi kertoo huomioineensa.

Lähde siis tutustumaan Merikeskus pop up -näyttelyyn, kun siihen vielä on mahdollisuus. Opit Tsp:n osastolla jätevedenpuhdistuksesta sekä pääset kokemaan ja oppimaan myös muista näyttelyn merellisistä osastoista. Toimimme yhdessä Itämeren hyväksi!

Forum Marinum – Tulevaisuuden merikeskusta ideoidaan pop up -näyttelyssä

Kesäkuvakisa!

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy toivottaa aurinkoista kesää kaikille! Järjestämme tänä kesänä kesäkuvakisan Facebook-sivuillamme. Osallistu ja voita automaattinen heijastimella varustettu sateenvarjo ja kesäkassi!

Suomen kesästä kannattaa nauttia, satoi tai paistoi. Kunnon kesäsade piristää luontoa, raikastaa ilmaa ja viilentää kesänviettäjiä. Jätevedenpuhdistamolla rankkasateet lomista huolimatta laittavat isot rattaat pyörimään, kun viemäriverkoston kautta puhdistamolle päätyvä sadevesi voi viisinkertaistaa vesimäärät hetkessä.

Teemat

Kesäsateet ovatkin ensisijainen kesäkuvakisamme teema. Eli ota rennosti kun paistaa, mutta sateella lähde kisaamaan ja nappaa sadeaiheinen kuva. Kuva voi olla otettu esimerkiksi sateisesta merimaisemasta tai vesirännistä urbaanissa ympäristössä. Toinen teema kuvakisassa on Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo. Tällaisen kuvan voi ottaa esimerkiksi puhdistamon poistoilmapiipusta (Polttimonkatu 2, Turku) tai bongaamalla puhdistamolietettä kuskaava Gasumin biokaasukäyttöinen säiliöauto.

Osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan linkittämällä kuva Facebook-sivullamme olevan Kesäkuvakisa-päivityksen kommentiksi. Kilpailu alkaa heti ja päättyy 31.07.2019. Tykkää sivustamme, niin saat tietoa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Me teemme työtä Itämeren hyvinvoinnin puolesta!

Facebook

Tämä kilpailu eikä mikään sen osista ole Facebookin järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima.

Palkinnot

Kaikki teemoihin sopivilla kuvilla osallistuvat palkitaan Tsp:n automaattiheijastinsateenvarjolla ja puhdistamon kesäkassilla. Sateenvarjon ja kesäkassin voi noutaa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta (Polttimonkatu 2, Turku) heti kuvan julkaisun jälkeen, kuitenkin 29.08.2019 mennessä, arkisin klo 09:00-15:00 välisenä aikana. Palkintoa noutaessasi tarvitset mukaan laitteen, josta voit esittää kuvan omalla Facebook-tililläsi. Kuvakisan kolme parhaan kuvan ottanutta palkitaan lisäksi Aalto-vadilla kuvan käyttöoikeutta vastaan. Aalto-vatien voittajille ilmoitetaan erikseen palkinnon noudosta Facebookin välityksellä. Voittajien kuvat julkaistaan yhtiön nettisivuilla www.turunseudunpuhdistamo.fi.

Kesäkuvakisan säännöt

Osallistumalla hyväksyt Kesäkuvakisan kilpailusäännöt

mikros

Näyttely jätevedenpuhdistuksesta Forum Marinumissa

By | Yleinen | No Comments

Osana Turun kaupungin Archipelago Access -hanketta Turun seudun puhdistamo Oy (Tsp) esittelee toimintaansa Forum Marinumin Kruunumakasiinin vintillä järjestettävässä Merikeskus pop up -näyttelyssä 14.6.-4.8.2019 välisenä aikana joka päivä klo 12-17. Näyttely on maksuton.

Merellisen Turun ja Turun merikeskuksen kehittämiseksi pystytetty pop up -näyttely tarjoaa kävijöilleen mahdollisuuden kokea saariston merellisyyttä hauskasti ja osallistavasti. Näyttelyn toivotaan herättävän ajatuksia ja inspiroivan yhteiseen ideointiin Turun merikeskuksen tulevasta sisällöstä. Merikeskuksen on tulevaisuudessa tarkoitus vahvistaa Turkua saariston keskuksena sekä Forum Marinumin näyttelyiden rinnalla toimia merellisenä oppimis- ja elämyskeskuksena. Archipelago Access -hankkeen tavoitteena on saariston palveluiden ja elämysten saavutettavuuden edistäminen keskuskaupungeista, Turusta ja Tukholmasta. Samalla etsitään keinoja kaupunkien välisen saaristoalueen kehittämiseksi.

Yhdessä yli 20 näytteilleasettajan voimin Tsp on mukana tukemassa Turun merellisen kasvun sekä elinkeinojen vahvistamisen päämäärää. Tsp:n pisteellä esitellään jätevedenpuhdistuksen historiaa, puhdistuksen vaikutuksia vesistöihin sekä puhdistusprosessin eri vaiheita. Pisteen visuaalinen materiaali innostaa paneutumaan jätevedenpuhdistukseen jopa mikrobitasolla ja samalla selviää myös se, mikä yhteys on jalkapallokentällä ja Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla.

Forum Marinum – Tulevaisuuden merikeskusta ideoidaan pop up -näyttelyssä

wwd-2019

Maailman vesipäivä 22.3.2019

By | Yleinen | No Comments

Vesi on maapallomme kaiken elämän perusta. YK:n yleiskokous julisti vuonna 1992 maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa ennen kaikkea vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Veden kestävä kokonaiskierto ylläpitää ja edistää maailmanlaajuista hyvinvointia ja kehitystä. Puhdas juomavesi on jokaisen ihmisen oikeus, mutta puhtaan veden yhteydessä on myös puhuttava sanitaation ja yleisen puhtauden merkityksestä osana maailmanlaajuista kehitystä ja hyvinvointia. Jätevedenpuhdistusta ja viemäröintiä kehittämällä päästään tehokkaammin eroon köyhyydestä, sairauksista ja vähennetään erityisesti lapsikuolleisuutta. (Lähde: Suomen YK-liitto www.ykliitto.fi/tapahtumat/maailman-vesipaiva)

Turun seudulla vesihuolto toteutetaan huomioiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteet puhtaan veden tuotannosta jäteveden käsittelyyn asti. Korkealaatuinen talousveden tuotanto ja jätevedenpuhdistus on turvattu seudullisella yhteistyöllä ja asiantuntevalla henkilökunnalla. Näin on rakennettu luotettavat ja kestävää kehitystä vahvistavat vesihuoltopalvelut tasapuolisesti jokaiselle seudun 300.000 asukkaalle ja elinkeinoelämälle. Innovatiivinen kokonaisuus on maailman huippuluokkaa – turvallista, laadukasta, taloudellista ja ympäristöystävällistä.

Esittelyvideo Turun seudun vedentuotannosta ja jätevedenpuhdistuksesta (Turun Seudun Vesi Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy).