Category

Yleinen

toimistovastaava

Haemme kolmea kesäharjoittelijaa

By | Yleinen | No Comments

Haluatko sinä työskennellä puhtaamman Itämeren puolesta?

Haemme Turun seudun puhdistamo Oy:n käyttötiimiin kesäharjoittelijaa (3 paikkaa). Olet yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja vastuuntuntoinen tekniikan alan opiskelija esim. vesihuoltotekniikan, ympäristötekniikan, prosessitekniikan tai energiatekniikan alalta. Jätevedenpuhdistusprosessin ja muu tekniikan tuntemus katsotaan eduksi.

Työtehtävien pääpaino on prosessin tarkkailussa. Työtehtävä sisältää prosessin käyttöön liittyviä rutiineja kuten mittauksia ja kemikaalien lisäyksiä sekä raportointia ja erilaisia kehitysprojekteja. Kaikki työt tehdään yhteistyössä käyttötiimin kanssa. Töitä tehdään päivävuorossa ja työpaikka sijaitsee Turun keskustassa Kakolanmäellä. Työskentelykieli on suomi. Tarjoamme sinulle haastavan, monipuolisen ja mielenkiintoisen työtehtävän viihtyisässä työympäristössä. Riippuen opinnoistasi, voimme tarjota harjoittelupaikkaa ja lopputyömahdollisuuksia myös tulevina vuosina.

Lisätietoja tehtävästä antaa laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti, puh. 040 712 6230.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee lähettää 28.2.2019 mennessä osoitteeseen jarkko.laanti@turku.fi otsikolla ”Tsp kesäharjoittelija 2019”.

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta. Jätevedenpuhdistamon käytössä pyritään mahdollisimman hyvään, vähintään ympäristöluvan määräykset täyttävään puhdistustulokseen. Laitoksessa käsitellään lähes 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet. Lisäksi laitos käsittelee alueen teollisuuden jätevedet.

jaa

OPINNÄYTETYÖ LINKOUKSEN OPTIMOINNISTA

By | Yleinen | No Comments

Kesän ja syksyn 2018 aikana Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla on tehty opinnäytetyötä lietteen linkouksen optimoinnista. Työn avulla puhdistamon lietteen kuivausta voidaan tehostaa ja parantaa. Tavoitteena on luoda opinnäytetyössä selvitettyjen tulosten ja ajatusten perusteella lingoille oma ohjaussovellus.

Liete on jätevedenpuhdistamoilla haastetta aiheuttava poistettava aines. Se sisältää kaikkia samoja aineita kuin jätevesi ja on noin 95 % vettä. Liete yleensä kuivataan sen käsittelyn ja kuljettamisen helpottamiseksi. Kakolanmäen puhdistamolla lietettä kerätään puhdistusprosessin useammasta vaiheesta ja sitä käsitellään raakasekalietteenä. Se kuivataan sentrifugeilla eli dekantterilingoilla ennen kuljetusta jatkokäsittelyyn. Puhdistamon liete käsitellään Gasum Oy:n biokaasulaitoksella, jossa se hyödynnetään maanparannusaineena ja biokaasuna.

Kuivauksen optimointi toteutettiin linkojen koeajoilla kesän lopulla. Työssä esitettyjen parametrien perusteella valittiin useita erilaisia asetusyhdistelmiä, joiden perusteella mietittiin optimaalisimpia arvoja testeihin. Koeajoissa kerättiin kymmeniä näytteitä rejektivedestä ja kuivatusta lietteestä. Kaikki näytteet lähetettiin Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimuskeskus Oy:n laboratorioon tutkittavaksi.

Saatujen tulosten perusteella opinnäytetyössä pohdittiin optimaalisimpia arvoja, joita lietteen kuivauksessa tulee huomioida. Lisäksi otettiin huomioon lietteen käsittelyssä hyödynnettävän polymeerin kulutus sekä lietteen käsittelystä ja kuljetuksista aiheutuvat kustannukset.

Työn tulosten perusteella kehitettävän sovelluksen avulla Kakolanmäen puhdistamo pystyy kuivaamaan lietettä tehokkaammin. Sen avulla voidaan tehdä ajantasaisia päätöksiä linkouksen säädöissä ja siten voidaan helpottaa puhdistamon arkea. Sovelluksella pystytään paremmin ohjaamaan linkoja ja kemikaalien annostusta. Puhdistamo säästää optimoidulla toiminnallaan lietteen käsittelyn kustannuksissa, kuitenkaan tinkimättä laadusta. Optimaalinen kuivaus ja laadukkaat tulokset tukevat Turun seudun puhdistamo Oy:n tavoitetta ympäristöystävällisestä toiminnasta ja puhtaasta Itämerestä.

Aija Aarnio, harjoittelija & opinnäytetyön tekijä

-Vain aurinko saa laskea mereen puhdistamatta-

Linkki koko opinnäytetyöhön löytyy tästä.

kinkku

Kinkkurasvat hyötykäyttöön!

By | Yleinen | No Comments

Kemianteollisuus ry:n jo kolmatta kertaa järjestämä kinkkutemppu käynnistyy jälleen. Kinkkutemppu haastaa mukaan kaikki suomalaiset. Sen tavoitteena on kerätä ja kierrättää ennätysmäärä paistinrasvaa. Keräysaika on 20.12.2018–7.1.2019, ja kierrätykseen kelpaavat kinkun paistinrasvan lisäksi myös esimerkiksi kalkkunan, kalan tai juuressipsien paistinrasvat.

Suomalaiset syövät joka joulu noin 7 miljoonaa kiloa kinkkua, jonka paistamisen yhteydessä kotitalouksiin syntyy valtaisa määrä rasvajätettä. Putkiston tukkeutumisen välttämiseksi paistinrasvoja ei saa kaataa viemäriin, vaan ne tulee laittaa ensisijaisesti biojätteeseen tai jos tämä ei ole mahdollista, sekajätteeseen.

Paistinrasvoille on keksitty myös hyödyllisempää käyttöä: niistä voidaan valmistaa uusiutuvaa dieseliä, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % perinteiseen fossiiliseen dieseliin verrattuna. Kotitaloudet pääsevät kokemaan kiertotalouden helppouden pakkaamalla käytetyt paistinrasvat kartonkitölkkeihin ja tuomalla ne keräyspaikkoihin. Lassila & Tikanoja toimittaa paistinrasvat keräyspaikoilta Honkajoelle käsiteltäväksi, ja tämän jälkeen Nesteen Porvoon jalostamolle, jossa rasvaa hyödynnetään uusiutuvan dieselin raaka-aineena. Yhden kinkun paistinrasvalla voi ajaa henkilöautoa jopa kolme kilometriä.

Kinkkutemppu on todiste siitä, että kiertotalous voi olla hauskaa ja helppoa. Viime vuonna suomalaiset ylittivät odotuksemme, ja nyt on aika nostaa rimaa entisestään. Olemme tuoneet lisää keräyspaikkoja sinne, missä suomalaiset viettävät jouluna aikaa esimerkiksi kaupunkien keskustoihin ja Lapin hiihtokeskuksiin. Toivomme, että tämä innostaa yhä useamman kierrättämään kotiin kertyneet paistinrasvat. Tavoitteemme 300 000 osallistuvasta kotitaloudesta on kunnianhimoinen, mutta olemme varmoja, että se on saavutettavissa”, kertoo Kemianteollisuus ry:n valmiuspäällikkö Petri Ahola-Luttila.

Lue lisää kampanjasta:
Kinkkutemppu-tiedote

Kampanja-sivusto mistä voit katsoa mm. Turun seudun keräyspisteet:
http://www.kinkkutemppu.fi/

Kinkkutemppuun kannustaen Turun seudun puhdistamo Oy haluaa kiittää yhteistyökumppaneitaan, asiakkaitaan ja kaikkia muita sidosryhmiään kuluneesta vuodesta 2018.

Toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2019!

Jätevesiprofessuuri

JÄTEVESIPROFESSUURI

By | Yleinen | No Comments

Jätevesiprofessuuri edistämään kiertotaloutta

Vuonna 2018 vietetään Turun jätevedenpuhdistuksen 50-vuotisjuhlaa ja vuonna 2019 juhlitaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon 10-vuotista toimintaa. Osana juhlavuosien tapahtumia Turun seudun puhdistamo Oy on osallistunut Aalto-yliopiston jätevesiprofessuurin rahoittamiseen. Professuurissa on 01.11.2018 aloittanut TkT Anna Mikola, joka on nimitetty Professor of Practice -tehtävään Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakouluun yhdyskuntavesien puhdistuksen alalle. (Linkki Aalto-yliopiston tiedotteeseen)

Uuden työelämäprofessorin tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaisesti jätevesialan tutkimusta ja kehitystä. Yhteistyöllä vesilaitosten kanssa pyritään tunnistamaan niiden käytännön tarpeista lähteviä kehitys- ja tutkimuskohteita. Puhdistamolle professuuri merkitsee toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden kehittymistä, kun kehityshankkeissa tuotettu tieto saadaan laitokselle konkreettisesti käyttöön.

toimistovastaava

HAEMME VAKITUISTA TOIMISTOVASTAAVAA

By | Yleinen | No Comments

Haluatko sinä työskennellä puhtaamman Itämeren puolesta?

Turun seudun puhdistamo Oy hakee rekrytointipalveluntuottaja Eilakaisla Oy:n välityksellä tehokasta ja organisointikykyistä toimistovastaavaa vakituiseen työsuhteeseen. Toimenkuvaasi kuuluvat monipuoliset ja vaihtelevat toimistotyöt painottuen taloushallinnon tehtäviin.

Vastaat osana hallintotiimiä mm. taloushallinnon asioiden toimeenpanosta, myynti- ja ostolaskujen käsittelystä sekä tiliöinnistä, sähköisestä arkistoinnista. Toimit yhteyshenkilönä tilitoimistoon, avustat viestintätehtävissä ja organisoit mm. puhdistamovierailuja.

Toivomme sinulta

 • kokemusta monipuolisista toimistotehtävistä, erityisesti taloushallinnosta
 • toimisto-ohjelmien hallintaa, tottumusta tietokoneen käyttöön ja kykyä oppia helposti uusia järjestelmiä
 • erinomaisia vuorovaikutustaitoja
 • haluat kehittää työtäsi
 • aktiivisuutta, omatoimisuutta, tarkkuutta sekä joustavaa tiimipelaaja-asennetta
 • vastuullista ja sitoutunutta asennetta työhön
 • kaupallista koulutusta, johon sisältyy taloushallinnon opintoja

Turun seudun puhdistamo Oy:ssä pääset työskentelemään vakavaraisessa tulevaisuuteen katsovassa yrityksessä puhtaamman ympäristön puolesta. Mukavan työyhteisön lisäksi tarjoamme myös työhyvinvointia ylläpitäviä etuuksia ja kattavan työterveyshuollon.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa Eilakaislan henkilöstökonsultti Anne Suolanko, puh. 030 6090 690 / etunimi.sukunimi@eilakaisla.fi arkisin klo 09:00-15:00 välisenä aikana.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen 11.11.2018 mennessä osoitteessa https://kaislanet.eilakaisla.fi.

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen sekä muille asiakkailleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta.

Jätevedenpuhdistamon käytössä pyritään mahdollisimman hyvään, vähintään ympäristöluvan määräykset täyttävään puhdistustulokseen. Laitoksessa käsitellään lähes 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet. Lisäksi laitos käsittelee alueen teollisuuden jätevedet.

Turun päivänä kävijäennätys

Turun päivänä kävijäennätys

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy ja Turun Vesihuolto Oy viettivät yhdessä turkulaisen jätevedenpuhdistuksen 50-vuotisjuhlaa. Neljä ensimmäistä vuosikymmentä puhdistusta tehtiin Turun vanhalla keskuspuhdistamolla ja nyt kymmenettä vuotta Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla. Tapahtumaa juhlittiin sekä Vesilaitosmuseolla että Kakolanmäen puhdistamolla.

Turun päivä avasi kaupunkilaisille 16. syyskuuta mahdollisuuden tutustua Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon luolaan. Kiirettä piti aamusta iltaan asti, eivätkä kaikki halukkaat päässeet kurkistamaan luolaan.

Tapahtuman oli määrä aueta aamukymmeneltä, mutta aurinkoinen sunnuntai toi ensimmäiset jonottajat paikalle jo puoli yhdeksän aikoihin. Jätevedenpuhdistamon alapihaa järjesteltiin vielä vieraita varten kun ensimmäiset odottelivat Jokke Jokijunaan pääsyä.

Jono aamulla puoli kymmeneltä

Jono aamulla puoli kymmeneltä

– Meillä on tiukka Turun päivän aikataulu ja päätimme aloittaa täältä puhdistamolta, jotta varmasti ehdimme ensimmäiseen junaan, kertoi Noora Reivonen, joka saapui paikalle miehensä Matin ja poikiensa Oton ja Väinön kanssa.

Seuraavana perhe aikoi suunnata paloasemalle ja tiedekerhoon. Kauaa eivät Reivoset joutuneet odottamaan kyytiä, kymmeneltä kun starttasi ensimmäinen kierros luolassa.

Otto (4), Matti, Väinö (6) ja Noora Reivonen ensimmäisten joukossa jonottamassa junaan

Otto (4), Matti, Väinö (6) ja Noora Reivonen ensimmäisten joukossa jonottamassa junaan

Yleisömenestys

Tapahtuman aikana jätevedenpuhdistamon pihalla vieraili noin 2200 ihmistä. Jono luolaan muodostui pitkäksi jo aamun tunneilla. Luolassa vieraili päivän aikana yhteensä 1678 vierasta.

– Väkimäärä yllätti meidät vaikka varauduimme useaan kävijään. Valitettavasti kaikki halukkaat eivät päässeet tutustumiskäynnille. On erittäin hienoa, että ihmiset ovat näin kiinnostuneita jätevedenpuhdistuksesta sekä ympäristön, Itämeren ja Saaristomeren tilasta. Se on se sanoma, jota haluamme tuoda toiminnastamme esiin, Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki kertoo.

Turun päivä on puhdistamolle tärkeä tapahtuma, jolloin kaupunkilaiset näkevät, mitä laitoksessa todella tehdään. Vierailijoita kiertää puhdistamoa pitkin vuotta yhteensä noin 2000 ihmistä.

– Tällä kertaa se tuli lähes täyteen päivässä. Viime vuonna avoimien ovien aikaan meillä kävi 400 vierasta, joten on tämä päivä ollut todellinen yleisömenestys.

Yhteistyötä

Puhdistamolle jonottaville oli tarjolla virvokkeita sekä katusirkusta. Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemian sirkusopiskelijat esittivät päivän aikana akrobatiaa, jonglöörausta, puujaloilla kävelyä ja pariakrobatiaa.

– Yhteistyö sirkuslaisten kanssa on ollut erittäin hienoa. Esitykset ovat olleet näyttäviä ja varsinkin perheen pienimmät ovat pitäneet niistä Jokke Jokijunan lisäksi, Levomäki kehuu.

Emmi Takkinen vanteineen

Emmi Takkinen vanteineen

Tapahtumassa Gasum esitteli biokaasuautojaan ja biokaasun valmistusta jätevedenpuhdistamon lietteestä. Turku Energia taas oli paikalla kertomassa muun muassa puhdistamolla sijaitsevasta lämpöpumppulaitoksestaan ja Turun Vesihuolto jakoi juomapulloja.

Tunnin välein puhdistamolta lähtevä linja-auto kuljetti väkeä vesilaitosmuseolle.

Museossa vilkasta myös

Vesilaitosmuseoon päätyikin ihmisiä puhdistamon pihasta runsaasti. Tarjolla oli hernekeittoa 300 ensimmäiselle. Soppa loppui, museolla oli vilskettä ja rikkoontuipa yleisöennätys sielläkin.

– Täällä on käynyt paljon ihmisiä koko ajan. Paljon enemmän kuin odotimme. Kyllä meillä käy yleensäkin avoimien ovien aikana vieraita, mutta nyt on kyllä ollut huomattavasti enemmän väkeä kuin viimeksi, sanoo museovastaava Maria Solin.

Maria Solin

Maria Solin

Vesilaitosmuseo on syksyn aikana avoinna vieraille joka toinen sunnuntai. Paria viikkoa aiemmin ei kuitenkaan ruuhkaa ollut. Tällä kertaa puhdistamolta saapuva bussi toi väkeä sykleittäin.

– Huomaa että ihmiset ovat tulleet tänne selvästi puhdistamon kautta, kysymykset vesilaitoksesta kun ovat sen kaltaisia. Bussia on myös käytetty. Vieraita saapuu joukkioittain linja-auton aikataulujen mukaan. Myös lapsia on joukossa huomattavasti aiempia kertoja enemmän.

Museolla vieraana oleva Lea Rantanen on ajanut laitoksen ohi useasti.

– Olen monta kertaa ajatellut, että mitäköhän tuolla sisällä on. Matkalla kaupungille oli mielekästä poiketa tässä.

Rantanen lähti museolle ilman ennakko-odotuksia, mutta yllättyi näyttelyn laajuudesta.

– Tämä saattaa kiinnostaa miehiä ja insinöörejä enemmän, kun täällä on niin paljon tekniikkaa. Historiallinen nurkkaus pesusoikkoineen on kyllä mainio. Muistan samanlaisella pesseeni lapsuudessa pyykkiä saunassa. Siitä on kyllä edetty aika pitkälle, nainen nauraa.

Lea Rantanen

Lea Rantanen

Laitos kerää kehuja

Jätevedenpuhdistamolla Jokke Jokijuna ajelutti vierailijoita luolassa 26 kertaa. Kävelijöitä otettiin junamatkojen ohelle 23 ryhmää. Junaan mahtui 40 vierasta, kävelyryhmään 30. Koko ajan luolassa ajoi juna ja kierrätettiin kahta ryhmää kävellen.

Turun seudun puhdistamo Oy:n laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti kerää osallistujia ensimmäiselle kävelykierrokselle

Turun seudun puhdistamo Oy:n laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti kerää osallistujia ensimmäiselle kävelykierrokselle

Junakierrokselle osallistunut Seppo Leivo oli odotellut näkevänsä puhdistamon sisäpuolen jo jonkin aikaa.

– Näe tämän piipun kotitaloni ikkunasta ja aina ohi ajellessa olen miettinyt, miltä laitos näyttää sisältä. Puhdistamo todella vastasi odotuksia ja ehkä vielä enemmän. Onhan tämä mahtava, siisti laitos, Leivo kehuu.

Hän ei koe itseään tekniikan ihmiseksi, mutta sai hyvän käsityksen puhdistamon toiminnasta kierroksella.

– Onhan se hienoa että meillä on tällainen laitos, josta saadaan vielä kaukolämpöä- ja kylmääkin. Ja vielä käyttökelpoista jätettä. Se on kyllä ihan mahtavaa.

Seppo Leivo kuuntelemassa esitystä luolassa.

Seppo Leivo kuuntelemassa esitystä luolassa.

Juttu ja kuvat Timo Närä

Tku

Tervetuloa juhlistamaan jätevedenpuhdistusta 16.9.2018!

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy ja Turun Vesihuolto Oy kutsuvat kaikki viettämään Turun jätevedenpuhdistuksen 50-vuotisjuhlaa Turun päivänä 16.9.2018 klo 10-17.

Päätapahtuma on Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla (Hansakatu 7, puhdistamon alapiha), jossa Jokke Jokijuna kierrättää vieraita kalliopuhdistamon uumenissa. Tarjolla on virvokkeita ja perheen pienimmillekin sopivaa ohjelmaa.

Oheistapahtuma on Vesilaitosmuseolla (Halistentie 4). Museolla on oppaat paikalla sekä hernekeittotarjoilu 300 ensimmäiselle.

Koko tapahtuma on maksuton ja päätapahtuma esteetön.

Mukana päiväämme on juhlistamassa yhteistyökumppaneitamme, kuten Turku Energia Oy, Gasum Oy, Itämerihaaste, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy sekä Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia.

Ilmainen bussikuljetus kuljettaa vieraita tapahtumapaikkojen välillä.

Nähdään Turun päivänä!

Pohjoismaiden Investointipankki rahoittaa poistoputki-hanketta

By | Yleinen | No Comments

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Turun seudun puhdistamo Oy ovat allekirjoittaneet 15 miljoonan euron lainasopimuksen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uudistustyöhön. Modernisointihankkeessa puhdistamon poistoputken kapasiteettia tehostetaan ja laitokselle rakennetaan jäteveden desinfiointilaitos. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2018–2021. Investointi myötävaikuttaa Itämeren tilan parantumiseen.

http://www.turku.fi/uutinen/2018-06-29_pohjoismaiden-investointipankki-rahoittaa-jatevedenpuhdistamon-modernisointia

https://www.nib.int/who_we_are/news_and_media/news_press_releases/3059/nib_finances_wastewater_treatment_modernisation_in_turku_finland

Kiertääkö hyvä kauttasi?

By | Yleinen | No Comments

Olemme osa ruokaketjua, emme sen päätepiste. Kun syömme ja lajittelemme fiksusti, pääsevät arvokkaat ravinteet typpi ja fosfori tehokkaaseen käyttöön ja pysyvät poissa vesistöistä niitä rehevöittämästä. Ilmastonmuutoksen ohella ravinteiden tuhlaus ja vesien rehevöityminen ovat aikamme suuria ongelmia. Ratkaisut ovat omissa käsissämme.

VIEMÄRI EI OLE MUSTA AUKKO!

Viemäri ei ole lääkkeiden, kemikaalien, ruoan, öljyn tai muovin loppusijoituspaikka tai roskiksen korvike. Vierasaineet vaikeuttavat jätevedenpuhdistamon toimintaa ja ravinteiden hyödyntämistä sekä voivat päätyä kuormittamaan ympäristöä. Viemäriin tulee valua siis ainoastaan sinne oikeasti kuuluvia asioita. Myös se, kuinka paljon kemikaaleja käytämme arjessa vaikuttaa jätevesien koostumukseen ja tätä kautta ympäristön tilaan. Laitetaan pönttöön siis vain sitä itseään! Lisätietoa viemärin oikeasta käytöstä ja jätevesien käsittelystä löytyy täältä.

Kiertääkö hyvä kauttasi? on yhteiskampanja, joka kertoo miten arjen toimilla voi edistää vesistöjen parempaa tilaa ja yhteiskunnan omavaraisuutta. Kampanjan teemoina on jätevesien lisäksi mm. ruokahävikki, ruokavalio ja biojätteestä saatava energia. Teemat on esitetty siitä näkökulmasta, miten jokaisella on mahdollisuus yksilötasolla vaikuttaa arjen ravinneviisailla ratkaisuilla kestävään ravinnekiertoon ja ravinteiden hyötykäyttöön sekä sitä kautta vähentää vesistöihin kohdistuvaa rehevöitymistä. Kampanjasivuston löydät osoitteesta www.kiertaakohyvakauttasi.fi.

Yhteistyötahot:

Kampanjan pääkoordinaattoreita ovat hallituksen Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke, tulevaisuustalo Sitra ja Baltic Sea Action Group –säätiö. Kampanjassa ovat mukana Envitecpolis, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Evira, Fazer, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), John Nurmisen Säätiö, Kaupan liitto, Lounais-Suomen Jätehuolto, Luonnonvarakeskus, Maa- ja kotitalousnaiset, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Martat, Motiva, Päivittäistavarakauppa, Rosk’n’Roll Oy, Sitra, Suomen Kiertovoima, Suomen ympäristökeskus, Turun yliopiston Brahea-keskus. Tyrsky Consulting, Valio, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesilaitosyhdistys, ympäristöministeriö sekä Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

By | Yleinen | No Comments

EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU 679/2016 (GDPR) astui voimaan 25.05.2018. Tietosuoja on oleellinen osa tietoturvallisuutta. Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden turvaamista henkilötietoja käsiteltäessä.

Turun seudun puhdistamo Oy käsittelee henkilötietoja kirjallisesti määriteltyjen käytäntöjen mukaisesti huolellisesti ja asiallisesti hyvää tietojenkäsittely- ja hallintotapaa noudattaen. Työntekijöidemme, yhteistyökumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme tietosuoja on meille tärkeää ja toimimme tietosuojaan liittyvissä asioissa noudattaen mahdollisimman läpinäkyvää toimintamallia. Turun seudun puhdistamo Oy käsittelee henkilötietoja ainoastaan lakien ja lupien määräämän jätevedenpuhdistuspalvelun tarjoamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan kuutta tietosuojaperiaatetta:

 • Käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
 • Käyttötarkoitussidonnaisuus
 • Tietojen minimointi
 • Tietojen täsmällisyys
 • Tietojen säilytyksen rajoittaminen
 • Tietojen eheys ja luottamuksellisuus

Turun seudun puhdistamo Oy on laatinut erillisen nettisivun Tietosuoja, missä on aina luettavissa ajantasaisin versio henkilötietojen käsittelystä. Turun seudun puhdistamo Oy kehittää jatkuvasti toimintojaan ja tietosuojaa ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa ko. kuvausta. Suosittelemme tutustumaan ko. nettisivuun ja kuvaukseen henkilötietojen käsittelystä säännöllisesti.

Jere Anttila

Toimistopäällikkö ja tietosuojakehittäjä