Category

Yleinen

Turun päivä 2020 - virtuaalikierros ja poistoputkihanke

Turun päivä 20.9.2020 – virtuaalikierros ja poistoputki-hanke

By | Yleinen | No Comments

Virtuaalikierros

Turun päivänä sunnuntaina 20.9.2020 julkaistaan virtuaalikierros Kakolanmäen jätevedenpuhdistamosta. Pääset mukaan kierrokselle osoitteessa https://turunseudunpuhdistamo.360tour.fi. Kierros toimii kaikilla alustoilla kuten tietokoneen tai kännykän selaimella, ja näyttävimmän kokemuksen saat VR-laseilla. Vaikka tulevaisuudessa koronaepidemian hellitettyä otamme taas vierailuryhmiä puhdistamolle, jää virtuaalikierros vaihtoehtoiseksi vierailumuodoksi.

Turun seudun puhdistamo Oy on huoltovarmuuskriittinen toimija eli organisaatio, joka on erityisen merkittävä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta. Jotta puhdistusprosessin jatkuvuus voidaan turvata, puhdistamolla tehdään kaikki mahdollinen henkilöstön sairastumisen välttämiseksi. Yksi toimenpiteistä on ollut puhdistamon sulkeminen ulkopuolisilta, mikä koskee myös vierailijoita. Aiempina vuosina puhdistamolla on vieraillut keskimäärin 3 000 henkilöä vuodessa. Tänä vuonna ennen koronaepidemian alkua ehti vieraita käydä 210. Koska haluamme esitellä hienoa laitostamme myös poikkeusjärjestelyiden aikana, päätimme toteuttaa virtuaalisen puhdistamoesittelyn.

Kumppanina projektissa toimi kaarinalainen A1 Media Oy, jonka aiempia toteutuksia on nähty mm. Turun ja Kaarinan kaupunkien medioissa.

Poistoputki-hanke

Turun seudun puhdistamo Oy rakennuttaa uutta poistoputkea puhdistetulle jätevedelle Kakolanmäeltä Turun satamaan. Poistoputki-hanke etenee suunnitellusti. Suurin osa poistoputkesta on toteutettu tunkkausmenetelmällä. Uusi putki auttaa puhdistamoa varautumaan ilmastonmuutokseen ja samalla kuormitus Itämereen vähenee. Puhdistamon nettisivuilta ja YouTube-kanavalta pääset tutustumaan hankkeen etenemiseen. Uusimpana julkaisuna löytyy irlantilaisen tunnelointiurakoitsijan Ward & Burke Group Ltd:n video poistoputken tunkkauksen toteutuksesta.

hallitus-putkien-vieressa

Tsp:n hallitus vierailulla poistoputki-hankkeen työmaakohteissa

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Tsp) hallitus tutustui käynnissä olevaan poistoputki-hankkeeseen jalkautumalla juhannusviikolla louhinta- ja tunnelointityömaille. Esittelyä vetivät Tsp:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki, Tsp:n hankkeesta vastaava tekninen päällikkö Jarno Arfman sekä hankeen projektinjohdosta ja valvonnasta vastaava Fimpec Oy:n projektipäällikkö Esa Kunnassaari.

Tutustumiskierros poistoputken louhintatyömaalla

Hallitus saapui kierroksen aluksi Turkuun Forum Marinumin parkkipaikalle varustautumaan työmaalla tarvittaviin suojavälineisiin sekä koronaepidemian edellyttämiin suojaimiin. Tämän jälkeen jatkettiin Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon alapihalle kuulemaan viimeisimmät tiedot louhintatyömaasta, joka kattaa poistoputken louhittavan osuuden ja poistoputken yhteydessä louhittavan UV-hygienisointilaitoksen tilat sekä ajotunnelit. Louhintatyömaan esittelyt suoritti louhintaurakoitsijan Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n edustaja vastaava työnjohtaja Matti Westerlund.

15.4.2020 julkaistussa YouTube-videossa on kuvattu louhintatyömaata UV-laitoksen rakentaminen ja tunnelin louhinta. Tämän jälkeen työt ovat edenneet suunnitellusti.

Tutustuminen tunkattaviin putkiin

Seuraavaksi siirryttiin satama-alueelle, josta tunkkaus suoritetaan. 200 kappaletta sisähalkaisijaltaan 2,5 metrisiä betoniputkia oli varastoitu satamaan odottamaan tunkkausta. Neljän metrin pituiset putkielementit tunneloidaan maahan putkielementti kerrallaan poistaen samalla maa-ainesta putkilinjan edestä. Poistettava maa-aines johdetaan paluuputkia pitkin kiintoaineenerotinyksikköön käsiteltäväksi.

Putkista on kerrottu jo 13.5.2020 julkaistussa artikkelissa Poistoputken rakennustyöt etenevät suunnitellusti ja lisäksi putkien saapumisesta on julkaistu 11.5.2020 video Tsp:n YouTube-sivuilla Poistoputken tunkkausputkien saapuminen Turun satamaan.

Tutustumiskierros tunnelointityömaalla

Kolmas etappi vierailulla oli tunnelointityömaalla sijaitseva tunkkauksen aloituskaivanto. Tunnelointityömaan esittelyt suoritti irlantilaisen tunnelointiurakoitsijan Ward & Burke Group Ltd:n edustaja tunnelointiurakan projektipäällikkö Niall Flood. Aloituskaivannon viereen oli saapunut tunkkauskone TBM (Tunnel boring machine), jota oli mahdollista päästä katsomaan lähietäisyydeltä vielä ennen sen sukeltamista maan syvyyksiin. Tunkkauskoneen saapumisesta Suomeen ja Turkuun on julkaistu YouTube-video PPKT:n tunkkauskoneen saapuminen.

Aloituskaivannon pohjalla hallitukselle esiteltiin kaivannon seinässä oleva kohta, mistä tunkkauskone aloittaa tunneloinnin, kun se on laskettu paikalleen alas kaivannon pohjalle.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tunnelmia

Hallituksen puheenjohtajan Harry Nordqvistin mukaan oli hienoa nähdä hanke tässä vaiheessa, kun useampi kokonaisuus on yhtä aikaa käynnissä. Hanketta on suunniteltu ja viety eteenpäin hyvin korkealla laatustandardilla. On ollut hienoa huomata Ward & Burke Group Ltd:n korkea laatutaso, kokemus ja ammattitaito, näistä viestivät myös työmaan turvallisuus ja siisteys sekä korkealaatuisesti valmistetut betoniputket.

– Kun miettii koko poistoputki-hanketta, tunnelointina tehty osuus on Suomessa uutta ja mielenkiintoista. Tämän lisäksi kuitenkin mittava osa hankkeesta tehdään perinteisemmällä louhintamenetelmällä, mm. poistoputken alkupää ja UV-hygienisointilaitos. Oma poistoputki ja hygienisointilaitos ovat luonnollinen jatkumo erinomaisen jätevedenpuhdistuksen edelleen kehittämisessä, pohti Nordqvist.

– On hyvin lohdullista nähdä, että suuri hanke ja etenkin hankkeen ehkä haastavin vaihe tunkkaustyömaa on jo tässä vaiheessa. Tunkkausurakoitsija on antanut itsestään vakuuttavan ja ammattitaitoisen kuvan jo aiemmin, kun hallitus oli tutustumassa urakoitsijan aiemman hankkeen toteutukseen. On tärkeää, että yhteistyökumppanina on vakuuttava osaaja, joka osaa tunnistaa riskit ennakkoon, kertoi hallituksen varapuheenjohtaja Kari Friman.

harry_niall_kari

Kuvassa vasemmalla Tsp:n hallituksen puheenjohtaja Harry Nordqvist, keskellä tunnelointiurakoitsija Ward & Burke Group Ltd:n projektipäällikkö Niall Flood ja oikealla Tsp:n hallituksen varapuheenjohtaja Kari Friman.

Hankkeen eteneminen

Poistoputki-hanke on puhdistamon suurin investointi laitoksen rakentamisen jälkeen. Jäteveden poistoputken kapasiteettia täytyy tehostaa, jotta Turun seudulla pystytään huolehtimaan yhdyskunnan tarpeet täyttävästä jätevedenpuhdistuksesta myös tulevaisuudessa. Hankkeesta vastaava tekninen päällikkö Jarno Arfman kertoi hallitukselle, että hanke on edennyt suunnitellusti.

– Hankkeen valmistuttua Turun merialueelle kohdistuva jätevesien kokonaiskuormitus vähenee entisestään ja hygieeninen kuormitus pienenee merkittävästi, Arfman selvensi.

UV-laitoksen ja poistotunnelin louhinnat alkoivat lokakuussa 2019 ja päättyvät alkuvuonna 2021. Louhinnat toteutetaan puhdistamon sisältä käsin. Tunneloinnin toteutus aloitettiin helmikuussa 2020 aloitus- ja lopetuskaivantojen toteutuksella. Putken tunkkaus eli mikrotunnelointi aloitettiin 29.6.2020 ja tunkkaus valmistuu elo-syyskuussa 2020. Koko hanke valmistuu vuoden 2023 keväällä.

– Tunnelointi on uusi tekniikka Suomessa, mutta yleisesti käytetty Euroopassa. Tunnelointi ei edellytä aukikaivuuta kuin aloitus- ja lopetuskaivannoissa, lisäksi tunnelointi aiheuttaa vähiten haittaa hankeympäristön liikenteelle ja asutukselle. Myös tekniikan hiilijalanjälki ja energiankulutus ovat huomattavasti pienempiä kuin aukikaivuutekniikalla, kertoi hankeen projektinjohdosta ja valvonnasta vastaava projektipäällikkö Esa Kunnassaari.

vesipiste

Puhdistamosta Vesipiste-lehdessä

By | Yleinen | No Comments

Vesipiste-lehden numerossa 1/2020 on useampi puhdistamoon liittyvä juttu Kakolanmäen jätevedenpuhdistamosta.

Sivu 4: Turun vesijärjestelmä on huikea ympäristö- ja kiertotalousteko

”Meillä käytössä oleva tapa tehdä käyttövettä on erittäin energiatehokas ja toisaalta se, että 14 kunnan jätevedet puhdistetaan samassa erittäin modernissa puhdistamossa, on merkittävästi vähentänyt näiden kuntien jätevesien kuormittavaa ja ravinnepitoisuutta lisäävää vaikutusta Itämereen ja parantanut veden laatua saaristossa. Ne toteuttavat osaltaan Turun kaupungin ilmastosuunnitelmaa vesijärjestelmän kokonaisuudessa ja tuottavat Smart & Wise -hankkeen mukaisia ratkaisuja.”

– Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kehityspäällikkö Risto Veivo –

Lue koko artikkeli Vesipiste 1/2020 -lehdestä

Sivu 5: Keräämme dataa, kokeilemme ja teemme pieniä parannuksia jatkuvasti

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on malliesimerkki siitä, millaisilla ratkaisuilla saadaan aikaan merkittäviä päästövähennyksiä samalla, kun jätevettä puhdistetaan vuosi vuodelta tehokkaammin. ”Saamme järjestelmistämme suuren määrän dataa, ja sitä analysoimalla meidän on mahdollista löytää aina uusia keinoja kehittää toimintaamme ja pienentää hiilijalanjälkeämme.”

– Laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti/ Turun seudun puhdistamo Oy –

Lue koko artikkeli Vesipiste 1/2020 -lehdestä

Sivut 14-16: Paljon on vettä virrannut

Turkulainen vesijohtovesi on laadultaan erinomaista ja verkostoa rakennetaan tarkkaan harkiten. Puhtaan käyttöveden ja toimivan vesihuollon järjestäminen on kuitenkin ollut kovan työn takana. Kakolan puhdistamo otettiin käyttöön vuonna 2008, mikä vähensi huomattavasti jätevesien kuormitusta mereen.

– Elina Santavirta / Turun Vesihuolto Oy –

Lue koko artikkeli Vesipiste 1/2020 -lehdestä

Sivut 20-21: Vuosi vuodelta puhtaammin

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon strategiassa on määritelty tavoite: puhdistamo haluaa saavuttaa parhaan mahdollisen puhdistustuloksen kustannustehokkaasti. Vuonna 2019 jäteveden puhdistustulokset paranivat jälleen ja olivat merkittävästi parempia kuin mitä ympäristölupa velvoittaa. Puhdistamolta vesistöön johdettu fosforikuormitus on ollut viime vuosina yli 80 prosenttia pienempi kuin se fosforimäärä, joka päätyi vesistöön alueen 14 osakaskunnan puhdistamoilta vuosina 2006–2008.

fosfori_vesipiste

– Prosessi-insinööri Jouko Tuomi ja laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti / Turun seudun puhdistamo Oy sekä prosessi-insinööri Nina Leino / Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy –

Lue koko artikkeli Vesipiste 1/2020 -lehdestä

Sivu 21: Koronavirus näkyy myös puhdistamon arjessa

Turun seudun puhdistamo Oy on huoltovarmuuskriittinen toimija eli organisaatio, joka on erityisen merkittävä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta. Koronaepidemian aikana henkilökunnan osaamisen merkitys on korostunut entisestään. Lisäksi on huomattu työkavereiden tärkeys – myös virtuaalisissa kahvipöytäkeskusteluissa voi virkistyä mieli ja kehittää puhdistusprosesseja eteenpäin puhtaamman Itämeren puolesta!

– Turun seudun puhdistamo Oy –

Lue koko artikkeli Vesipiste 1/2020 -lehdestä

 

Vesipiste-lehti – Turun Vesihuolto Oy

Turun Vesihuolto Oy omistaa Turun kaupungin alueella olevan vesihuoltoverkoston ja huolehtii veden jakelusta koteihin sekä jätevesien keräämisestä. Vesihuolto vastaa turkulaisten vedenkäyttäjien asiakaspalvelusta. Turun seudun puhdistamo Oy taas vastaa Turun ja kolmentoista muun kunnan jätevesien puhdistamisesta. Turun Seudun Vesi Oy tuottaa Turussa ja kuudessa muussa alueen kunnassa käytettävän veden ja huolehtii sen jakelusta vesihuoltolaitosten ja yhtiöiden verkkoon.

www.turunvesihuolto.fi

vesitalous

Vesitalous-lehdessä artikkeleita puhdistamon hankkeista

By | Yleinen | No Comments

Uusimmassa Vesitalous-lehden numerossa 3/2020 on artikkeli, joka kertoo Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken hankintavaiheista, ja toinen artikkeli, joka käsittelee rikkivetyongelmien ehkäisyä.

Sivut 23-25. Hankinnan näkökulma – Turun seudun puhdistamon vaiherikas poistoputkihanke

Turun seudun puhdistamo Oy rakentaa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon yhteyteen uutta poistoputkea ja maanalaista UV-desinfiointilaitosta. Poistoputkiosuus toteutetaan ns. putkentunkkausmenetelmällä ja hanke on tekniseltä toteutukseltaan sekä kokoluokaltaan Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen. Hankkeen ydintiimiltä urakan kilpailuttaminen on kysynyt sitoutumista ja rohkeutta – yhdessä on hikoiltu niin neuvotteluissa kuin mökkisaunassakin.

– Sanna Kronström / Hankintakumppanit Oy ja Jarno Arfman / Turun seudun puhdistamo Oy –

Lue koko artikkeli Vesitalous 3/2020 -lehdestä

Sivut 40-43 Putousilmastuksen käyttö viemäreiden rikkivetyongelmien ehkäisyssä

Paineviemäreissä viipymän kasvaessa anaerobiset olosuhteet ja rikkivedyn muodostuminen ovat väistämättömiä. Rikkivedystä aiheutuu jo pieninä pitoisuuksina ympäristöön mädän kananmunan hajua sekä paineviemäreiden jälkeisissä aerobisissa viemäristön osissa betonikorroosiota. Paineviemärin loppuosaan rakennettava putousilmastin on yksi vaihtoehto ongelman ratkaisemisessa.

– Jarmo Sallanko / AFRY Finland Oy ja Jarno Arfman / Turun seudun puhdistamo Oy –

Lue koko artikkeli Vesitalous 3/2020 -lehdestä

Vesitalous-lehti – vesialan arvostetuin ammattilehti

Vesitalous on johtava, vesi- ja ympäristöasioita laajasti ja monimuotoisesti käsittelevä vesialan ammattilaisille tarkoitettu erikoislehti.

Vesitalous-lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden jokaisessa numerossa julkaistaan ajankohtaisen teeman mukaisia artikkeleita. Lehden sisältö koostuu vesihuollosta ja sen osa-alueita käsittelevistä artikkeleista sekä ajankohtaisista tapahtumista ja uutista.

Vesitalous-lehteä on julkaistu vuodesta 1960 lähtien. Lehden tavoitteena on tiedonvälityksen lisäksi saada aikaan keskustelua ajankohtaisista asioista. Lehti tukee, ylläpitää ja lisää asiantuntijoiden ammattitaitoa korkeatasoisilla ja käytännönläheisillä artikkeleilla. Lehteä luetaan vesialan kaikissa ammattipiireissä.

Lehden julkaisija
Ympäristöviestintä YVT Oy
Omistajat: Maa- ja vesitekniikan tuki ry ja Vesilaitosyhdistys ry (VVY)
Vesitalous on VVY:n ja Vesiyhdistys ry:n jäsenetulehti.

www.vesitalous.fi

Poistoputken rakennustyöt etenevät suunnitellusti

By | Yleinen | No Comments

Poistoputken rakennustyöt etenevät suunnitellusti

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uuden poistoputken rakentaminen etenee luolan louhintatyömaalla. Lisäksi puhdistamoluolan ulkopuolisen tunnelointityömaan tunkkaustyötä valmistellaan aloitus- ja lopetuskaivantojen rakentamisella. Satamaan on jo saapunut osa tunkattavista putkista.

Puhdistamon työntekijöitä tutustumassa louhintatyömaahan.

Poistoputken kapasiteetin tehostamishankkeeseen liittyy myös puhdistamon yhteyteen rakennettava UV-desinfiointilaitos. Hankkeen valmistuttua Turun merialueelle kohdistuva jätevesien kokonaiskuormitus vähenee entisestään ja hygieeninen kuormitus pienenee merkittävästi. Louhintatyömaa on edennyt siten, että sekä UV-laitosta että poistoputken louhittavaa tunneliosuutta pystytään louhimaan samanaikaisesti. Louhintatyöt lähenevät pian puoliväliä.

Katso 2.4.2020 kuvattu video louhintatyömaalta.

Tunnelointityömaan aloituskaivannon rakentamista satamassa.

Tunnelointityömaan satamassa sijaitseva aloituskaivanto rakennetaan upotusmenetelmällä siten, että kaivanto painuu maahan omalla painollaan. Putken tunnelointi aloitetaan aloituskaivannosta, jonka sisähalkaisija on 12 metriä ja lopullinen pohjan taso 9 metriä maan pinnasta. Tunnelointikone lasketaan aloituskaivannon pohjalle noin kahdeksan metrin syvyyteen maan pinnasta. Tunneloimalla rakennettava betoninen putkilinja on 800 metriä pitkä ja sisähalkaisijaltaan 2,5 metriä. Neljän metrin pituiset tunkkausputket tunneloidaan maahan yksi putki kerrallaan tunnelointikoneen samalla poistaessa maata putken edestä. Poistettava maa-aines nesteytetään ja pumpataan käsiteltäväksi aloituskaivannon läheisyydessä sijaitsevaan kiintoaineen erotinyksikköön, jonka jälkeen kuivahko maa-aines kuljetetaan pois satama-alueelta.

Tunnelointityömaan aloituskaivannosta suoritetaan putken tunkkaus tunnelointikoneen avulla. Aloituskaivannon pohja on kuvassa noin 14 metrin syvyydellä.

Tunnelointityömaan Tukholmankadun ja Ratavahdinrinteen risteyksen läheisyydessä sijaitseva lopetuskaivanto on aloituskaivantoa hieman pienempi. Tunnelointikone nostetaan ylös lopetuskaivannon kautta tunkkauksen päätteeksi.

Katso 3.4.2020 kuvattu video tunnelointityömaan aloituskaivannosta.

Toimitusjohtaja Mirva Levomäki ja tekninen päällikkö Jarno Arfman tarkastamassa putkia satamassa.

Satamaan on jo tuotu laivalastillinen eli yhteensä noin 120 kappaletta tunkkausputkia. Putkia on tulossa vielä toinen laivalastillinen lisää touko-kesäkuun aikana. Kesäkuun aikana työmaalle saapuu myös Suomessa ennen näkemätön tunnelointikalusto, jonka saapumista odotellaan kuumeisesti.

Tunnelointi on tarkoitus aloittaa heinäkuussa 2020.

Katso 23.4.2020 kuvattu video tunkkausputkista satamassa.

Seuraa ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä Turun seudun puhdistamo Oy:n nettisivuilta, osoitteesta http://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki ja sosiaalisissa medioissa:

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mirva Levomäki
040 712 6241

Tekninen päällikkö Jarno Arfman
040 712 6231

Sähköpostiosoitteet on muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi

uimarit

Maailman vesipäivä 22.3.2020

By | Yleinen | No Comments

Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Lisäksi YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, joiden on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Tavoitteen nro 6 tarkoituksena on varmistaa puhtaan veden saanti ja sanitaatio kaikille.

Turun seudun puhdistamo Oy (Tsp) toimii YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Puhdistamolla kehitetään osaamista yhteistyössä muiden vesihuoltolaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa sekä edistetään Turun seudun vesihuollon kehittymistä. Toimiva vesihuolto on meille kaikille tärkeä asia.

Puhdistustulokset

Puhdistamo on täyttänyt ympäristöluvan vaatimukset, ja kaikki vuosiraportit löytyvät Tsp:n nettisivuilta.

puhdistustulos2019

Puhdistamolta vesistöön johdettu kuormitus on ollut huomattavasti ympäristöluvan vähimmäisvaatimuksia pienempi. Esimerkiksi vuonna 2019 ympäristöluvan vaatimuksia tehokkaamman puhdistuksen johdosta Turun merialueelle päätyi 6,6 tonnia vähemmän fosforia. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon koko toiminnan aikana vuodesta 2009 lähtien ympäristölupaa tehokkaamman toiminnan vuoksi vesistöön päätyvää fosforikuormitusta on saatu vähennettyä yhteensä 47 tonnia, eli puhdistamo on toiminut puolet tehokkaammin kuin mitä on edellytetty.

Fosforiymp

Raisionjoen pumppaamon ylivuodon vaikutus puhdistustuloksiin

Tsp:n Raisionjoen pumppaamolla tapahtui 4.-8.11.2019 välisenä aikana jäteveden ylivuotoa Raisionjoen alajuoksulle yhteensä noin 35 000 m3. Tämä erittäin valitettava ylivuoto johtui saneerausurakoitsijan inhimillisestä erehdyksestä. Ylivuoto ei kuitenkaan aiheuttanut ympäristöluvan puhdistusvaatimusten raja-arvojen ylittymistä. Alla olevassa kuvassa on esitetty Raisionjoen pumppaamon ylivuodon vaikutus puhdistamolta vesistöön johdettuun fosforikuormitukseen. Kaikki ylivuotoon liittyvät tiedotteet, raportit ja selvitykset on julkaistu Tsp:n nettisivuilla heti niiden valmistumisen jälkeen. Tsp on myös teettänyt ylimääräisiä vesistönäytteenottoja ja kalastotutkimuksia asiaan liittyen.

fosfori2019

Lopuksi

Meri on ollut tärkeässä roolissa puhdistamon toiminnan alusta alkaen. Turun seudun puhdistamo Oy on myös huoltovarmuuskriittinen toimija, ja puhdistamon toiminnan jatkuvuuden varmistaminen on kriittistä koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Nyt jo yhdentoista toimintavuoden jälkeen puhdistamolla halutaan edelleen toimia meren hyvinvoinnin puolesta ja samalla huolehtia jätevedenpuhdistuksen toimintavarmuudesta. Toimimme Itämeren hyväksi!

itämeri

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo 10-vuotta

By | Yleinen | No Comments

Kymmenvuotisjuhla meriteemalla

Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kymmenvuotista taivalta juhlittiin sidosryhmien kesken Turun Kaupunginteatterilla joulukuun alussa. Kutsuvieraita kestittiin maittavalla brunssilla sekä katsauksella puhdistamotoiminnan menneeseenvuosikymmeneen ja tulevaisuuteen.

Väki kokoontui juhlapäivänä Turun Kaupunginteatterille juuri sopivasti lounasaikaan. Juhlavieraita vastaanottivat puhdistamon toimitusjohtaja Mirva Levomäki sekä puhdistamon hallituksen puheenjohtaja Harry Nordqvist.

Setisemisenkymmentä henkeä käsittäneellä vieraslistalla oli hallituksen jäseniä, omistajakuntien päättäviä tahoja, yhteistyökumppaneita, noin puolet puhdistamon henkilökunnasta sekä jo eläköityneitä puhdistamon työntekijöitä. Teatterin korkeat ikkunat antoivat komean näkymän joelle ja pianisti Timo Kajamies loihti tapahtumaan kevyen ja välittömän tunnelman soittaessaan meriaiheisia kappaleita

Meri oli juhlan teemana muutenkin.

– Olemme tässä joen rannalla mutta meri on ollut tärkeässä osassa puhdistamon toiminnan alusta lähtien. Toimimme Itämeren hyvinvoinnin puolesta, joten meriteema on mukana kuin itsestään, Levomäki sanoo.

Toimitusjohtajan mukaan edellisen kerran puhdistamon toimesta on juhlittu itse laitoksen avajaisia kymmenen vuotta sitten.

– Pari vuotta ennen sitä pidimme pohjan tervajaiset. Tälläkin kertaa puitteet ovat hienot, kiitos siitä kuuluu juhlat järjestäneelle Mari Laaksoharjulle, sekä koko puhdistamon toiminnan takaavalle loistavalle henkilökunnallemme, Levomäki kiittelee.

Juhlapuheita

Puhujista ensimmäisenä näyttämön puolella aloitti puheenjohtaja Nordqvist. Hän kävi läpi puhdistamon kymmenvuotista historiaa sekä valotti tulevaisuutta.

– Vesiasiat on saatu Turun seudulla niin hyvään kuntoon, että pohdimme tällä hetkellä puhdistamotoiminnan konseptoimista, tuotteistamista ja tarjoamista maihin, joissa tarvitaan tehokasta tekopohjaveden tuottamista ja kustannustehokasta jäteveden puhdistusta.

– Ihminen perii elinympäristönsä luonnon ja sen tilan. Tarkoitus on, että hän siirtää perinnön tuleville sukupolville entistä runsaampana, paremmassa kunnossa ja tilassa. Keinot Itämeren auttamiseksi ovat olemassa, tahtoa ja taitoakin löytyy. Olemme osoittaneet, että yhteistyöllä onnistumme, Nordqvist kiittää.

Juhlapuheen piti myös Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Kattelus. Kattelus sanoi kertovansa mielellään asioista, joissa Turku on ollut ensimmäisenä Suomessa. Hän kävi puheessaan läpi jätevedenpuhdistuksen historiaa Turun seudulla sekä kehui nykyisen puhdistamon ja tekopohjavesilaitoksen toimivuutta.

– Suomessa on tutkitusti maailman paras vedenlaatu ja vesihuolto. Se on hyvinvoinnin perusta, jonka arvoa harvoin ajattelemme.

Juhlapuheensa Kattelus päätti tilanteen luonteeseen sopivasti nostamalla juhlayleisölle lasillisen vettä.

– Minulla on ollut tapana, kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimiessani, käyttää perinteistä turkulaista tapaa skoolata. Kupit eteen, Kupittaa, Kattelus veisteli.

Esimerkillistä toimintaa

Seuraavana lavalle saapunut Mirva Levomäki piti juhlayleisölle katsauksen puhdistamon toimintaan ja nykytilaan.

– Haluan nostaa tässä erityishuomioon sen, että Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on nostanut Turun seudun energiayhtiöiden ja jätevedenpuhdistamon yhteisen innovatiivisen ratkaisun, Kakolan lämpöpumppulaitoksen, yhdeksi esimerkikseen varautumisesta ilmastonmuutokseen. Olemme yksi esimerkki neljästätoista koko Pohjoismaiden alueella.

Sitran selvitysten mukaan, mikäli pohjoismaiden tasolla jätevedestä otettaisiin energia talteen lämpöpumpputekniikalla, se vähentäisi hiilidioksidipäästöjä 28 miljoonaa tonnia vuodessa. Turun seudulla ratkaisu vähentää päästöjä tällä hetkellä 80 000 tonnia vuodessa.

– Lietteenkäsittelypalvelumme hiilidioksidipäästöt ovat hiilijalanjäljen osalta negatiivisia. Siltä osalta emme siis ole hiilineutraaleja vaan hiilinegatiivisia. Samalla ravinteet kiertävät. Poistoputkihankeelle olemme saaneet ensimmäisenä Suomessa niin sanotun Blue Project -lainan. Se on mahdollista projekteille, jotka edistävät ilmastonmuutokseen varautumista, Levomäki kertoo.

Merialueen tila

Prosessi-insinööri Nina Leino Lounais-Suomen vesi-ja ympäristötutkimus Oy:stä avasi puhdistamon toiminnan tehostamista sekä sen vaikutuksia.

– Puhdistusprosessin kannalta merkittäviä asioita ovat ohitusvesien käsittely-yksikkö, lietteenkuivauksen parannus ja ravinteiden talteenoton tehostaminen sekä puhdistamon henkilökunnan jatkuva prosessinsäätö ja kemikaalienkulutuksen optimointi. Energiatehokkuutta on kehitetty, riskienhallintaa parannettu sekä varautumista ääritilanteisiin kasvatettu, Leino summaa.

Puhdistamo tuottaa energiaa yli kymmenen kertaa oman tarpeensa verran.

– Tämä on aivan ainutlaatuinen kokonaisuus, kun jätevedestä otetaan talteen tällainen määrä lämpöenergiaa. Sama koskee biokaasun talteenottoa.

Merialueen tilasta kertoi vielä biologi Reetta Räisänen.

– Kymmenen vuotta on kulunut nopeasti ja hyvin vaiherikkaasti vesistöjen kuormituksenkin kannalta. Vaikka suurimmat muutokset tapahtuivat vuosien 2008 ja 2009 aikana, tapahtui vuonna 2015 viimeisen kunnallisen jätevedenpuhdistamon lakkautus Aurajoen varrella. Vanha sanonta ei aina pidä paikkaansa, ennen kaikki ei ollut paremmin.

Räisänen viittaa tällä vuosikymmenten varrella merkittävästi laskeneeseen vesistöjen ravinnekuormitukseen, kiitos jätevedenpuhdistuksen parantuvien tulosten.

– Vaikka kymmenen vuoden ajan on jätevedenpuhdistuksen saralla tehty paljon hyvää työtä, on myös katsottava tulevaisuuteen. Tämänhetkisen jäteveden purkupaikan lähialueille suunnitellaan jo kovaa vauhtia lisää asuinrakentamista. Purkupaikan lähiympäristön vesialueiden tilan varmistaminen on tulevaisuudessakin tärkeä asia, Räisänen lopettaa.

Meriaiheisen juhlatilaisuuden päätti mieskuoro Eugan esitys, joka sisälsi otteita Sibeliuksen, Einojuhani Rautavaaran, Toivo Kuulan ja Jussi Chydeniuksen meriaiheisista teoksista.

Teksti ja kuvat Timo Närä

Tiedote 11.11.2019: Raisionjoen pumppaamon ylivuoto

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Tsp) Raisionjoen pumppaamolla (osoite Rahtarikuja, 20210 Turku) tapahtui maanantain 4.11. ja perjantain 8.11.2019 välisenä aikana jäteveden ylivuotoa Raisionjokeen yhteensä noin 35 000 m3, mikä vastaa noin 40 % puhdistamon keskimääräisestä päivävirtaamasta (90 000 m3/d). Tämä erittäin valitettava ylivuoto johtui saneerausurakoitsijan inhimillisestä erehdyksestä.

Tsp:n viemäriverkostossa ennen Raisionjoen pumppaamoa oli saneeraustarpeita rapautumisesta johtuen. Tsp osti saneerauksen suunnittelun ja toteutuksen saneerausurakoitsijalta. Saneerauksen aikana viemärilinjan jätevedet ohipumpattiin pumppaamon viereiseen kaivoon, jotta saneerausta päästiin toteuttamaan. Ohipumppaus aloitettiin saneerausurakoitsijan toimesta päivällä 4.11.2019.

Perjantaina 8.11.2019 aamulla saneerausurakoitsija havaitsi merkkejä mahdollisesta jätevesiylivuodosta ja ilmoitti asiasta puhdistamolle. Asiaa selvitettiin yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Perjantaina klo 14:30 todettiin, että häiriötilanne oli ylivuotokaivossa, johon viemärisaneerauksen ohipumppaus oli kytketty. Ongelman syy tai laajuus ei kuitenkaan ollut vielä tiedossa, koska puhdistamolle tulevat vesimäärät vaihtelevat suuresti riippuen ajankohdan sateisuudesta. Ylivuotoa ei ollut mahdollista havaita pumppaamon automaatiojärjestelmän kautta, joka hälyttää ylivuodoista normaalitilanteessa.

Perjantaina 8.11.2019 klo 16-20 välisenä ajankohtana puhdistamon ja saneerausurakoitsijan henkilökunta selvittivät asiaa ja totesivat, että osa viemärisaneerauksen ohipumppauksesta päätyi ylivuotona Raisionjokeen ylivuotokaivon kautta. Ohipumppaus oli kytketty suunnitelman vastaisesti väärään kaivoon. Välittömästi alettiin toteuttaa toimenpiteitä, joiden seurauksena viemärisaneeraus keskeytettiin ja ohipumppaus otettiin pois käytöstä. Perjantaina 8.11.2019 klo 20:30 jätevedet saatiin tavanomaiselle reitille, jolloin myös osittainen ylivuoto Raisionjokeen loppui.

Tsp ilmoitti ylivuodosta puhelimitse ELY-keskuksen päivystäjälle perjantaina 8.11.2019 klo 17:17. Kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle ja Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtiin perjantaina 8.11.2019 klo 20:39.

Tsp on tilannut ylimääräisiä näytteenottoja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä (LSvyt Oy) Raisionjoesta ja Raisionjoen edustan merialueelta. Näytteenottoja on jo tehty lauantaina 9.11.2019 ja maanantaina 11.11.2019. LSvyt Oy raportoi tutkimustuloksista viranomaisille. Jatkonäytteenottojen ajankohdat ja laajuus toteutetaan ELY-keskuksen vaatimusten mukaisesti.

Tsp jatkaa asian selvittämistä yhdessä saneerausurakoitsijan kanssa. Samalla varmistetaan, että vastaavaa tilannetta ei pääse enää syntymään missään Tsp:n viemäröintikohteessa.

 

Lisätietoja:

Mirva Levomäki
toimitusjohtaja
Turun seudun puhdistamo Oy
Puh: 040 712 6241
e-mail: mirva.levomaki@turku.fi             


Saila Porthén
ylitarkastaja
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Puh: 040 769 9052
e-mail: saila.porthen@ely-keskus.fi

PPKT

Poistoputkihanke etenee – Sopimus tunkkauksesta allekirjoitettu

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy ja Ward & Burke Group Ltd ovat 7.11.2019 allekirjoittaneet sopimuksen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uuden poistoputken tunkkausurakasta. Sopimuksen arvo on noin 16,5 miljoonaa euroa ja se sisältää maan alle usean metrin syvyyteen tunkattavan, 800 m pitkän ja 2,5 m halkaisijaltaan olevan betoniputken aloitus- ja lopetuskaivantoineen. Tunkkausurakka on tekniseltä toteutukseltaan ja kokoluokaltaan Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen. Vastaavaa toteutustapaa ei ole käytetty Suomessa tässä mittakaavassa aiemmin, vaikka menetelmä on maailmalla paljon käytetty.

Tunkkausurakka on merkittävin osa käynnissä olevaa poistoputkihanketta ja olemme iloisia voidessamme aloittaa yhteistyön kokeneen ja maailmanlaajuisesti toimivan kumppanin kanssa”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

Hienoa aloittaa näin ainutlaatuinen eurooppalainen yhteistyö Turussa.”, Ward & Burke Groupin perustaja Michael Ward kiittelee.

PPKT-TU-allekirjoitusvalokuva

Mirva Levomäki ja Michael-Ward sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen

Toteutusurakka kilpailutettiin julkisena hankintana ja tarjouskilpailuun osallistui useita eurooppalaisia tunkkausurakoitsijoita.

Poistoputkihankkeeseen kuuluu myös nykyisen laitoksen yhteyteen rakennettava UV-desinfiointilaitos. Desinfiointikäsittelyn jälkeen jo poistoputkea pitkin mereen johdettava puhdistettu jätevesi täyttää uimavedelle asetetut vaatimukset. Poistoputkihankkeella yhtiö varautuu muun muassa ilmastonmuutoksen haasteisiin. Itämereen laskettava kuormitus vähenee entisestään, sillä hankkeen valmistuttua yhtiö yltää jätevedenpuhdistuksessa nykyistäkin parempaan lopputulokseen.

Turun seudun puhdistamon poistoputkihanke on ollut esillä jo aiemminkin. Yhtiö kilpailutti koko hankkeen toteutuksen yhtenä kokonaisuutena viime vuonna ja joutui hakemaan lisärahoitusta kustannusarvion ylittyessä 18 miljoonalla eurolla. Lisärahoituksen saatuaan yhtiö kuitenkin keskeytti hankinnan. Nyt hankkeen kokonaisbudjetti on 48 miljoonaa euroa ja kokonaisuus on jaettu useisiin urakoihin ja erillishankintoihin. Näistä on toistaiseksi kilpailutettu louhintaurakka, johtosiirtourakka, työmaajärjestelyt ja nyt viimeisimpänä tunkkausurakka.

Olemme saaneet nyt selkeästi edullisempia tarjouksia ja solmineet merkittävästi huokeampia sopimuksia kuin miltä tilanne näytti vuosi sitten. Myös kustannukset mahdollisten riskien toteutuessa ovat pienentyneet huomattavasti”, Levomäki kertoo.

Louhinnat laitoksen läheisyydessä ovat jo käynnistyneet ja louhintaa toteuttaa Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. Lähiseudun asukkaille, päiväkodille ja kouluille on pidetty tiedotustilaisuuksia. Ajantasaista lisätietoa louhintojen ja koko hankkeen etenemisestä löytyy Turun seudun puhdistamo nettisivuilta, osoitteesta http://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki.

Seuraavat kilpailutukset käynnistyvät jo lähiviikkoina. Ensi vuonna luvassa on muun muassa UV-desinfiointilaitoksen rakennusurakan kilpailutus. Lunkkausta on tarkoitus päästä tekemään ensi kesänä.

Meillä on hyvä tiimi, jolla hanketta viedään eteenpäin. Myös yhteistyö urakoitsijoiden kanssa on sujuvaa.
Olen luottavainen, että hanke saadaan onnistuneesti maaliin.”, Levomäki sanoo.

Lisätietoja:
Mirva Levomäki
p. 040 712 6241
mirva.levomaki@turku.fi

musiikkia

Turun päivänä puhdistamolla

By | Yleinen | No Comments

Syksyinen sadesää ei lannistanut turkulaisyleisöä, joka sadetakein ja -varjoin varustettuna saapui vierailulle Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon avoimien ovien päivään. Kun Turku juhlisti 790-vuotista taivaltaan, Kakolanmäellä juhlittiin kymmenvuotiasta puhdistamoa.

Viime vuoden korventava hellesää vaihtui sateiseksi ja tuuliseksi syksyksi vuoden 2019 Turun päivänä 15. syyskuuta. Sateen ei voi silti sanoa suitsineen yleisömäärää, riittihän Kakolanmäen luolastossa jonoa Jokke Jokijunaan aamukymmenestä iltapäiväkolmeen.

Vuoden 2018 Turun päivä oli jätevedenpuhdistamolla siinä määrin yleisömenestys, että viiden aikaan portteja yleisöltä suljettaessa vierailijoita luolastoon olisi vielä riittänyt. Tänä vuonna portti päätettiin sulkea jo kello 15, jottei päivä venyisi liiaksi ja kaikki halukkaat pääsisivät varmasti tutustumaan jätevedenpuhdistuksen saloihin.

Jarno-Arfman-kertoo-hiekkasuodattimen-toiminnasta
Jarno Arfman kertoo hiekkasuodattimen toiminnasta

Ennen aamukymmenen aloitusta sateen huuhtoma väkijoukko odotti sateenvarjoineen jo Sofiankadun sisäänkäynnin portilla päästäkseen ensimmäisinä jokijunan kyytiin. Puhdistamon pääportin luona alkanut poistotunneliremontti sulki yleisöltä pääsyn normaalista sisäänkäynnistä ja kulku oli järjestetty toisesta päästä puhdistamon luolastoa.

Remontti ahdisti ja helpotti

Vaikka suurremontti haittaa puhdistamolla työskenteleviä kulkuyhteyksien ollessa poikki toimistorakennuksesta luolaan, oli siinä avointen ovien tapahtumalle hyvä puoli. Tällä kertaa junan kyytiin puhdistamokierrokselle ei tarvinnut jonottaa taivasalla. Sadetta pääsi pitämään luolaan tapahtumien keskelle.

Turun seudun puhdistamo Oy:n kanssa yhteistyössä tapahtumaa tehneet tahot pitivät kojujaan luolassa jonotuspaikan äärellä. Vierailijat pääsivät sekä odotellessaan että luolasta tullessaan tutustumaan Turku Energian, Gasumin, Turun Vesihuolto Oy:n, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n ja Itämerihaasteen kojuihin. Koko päivän ajan musisoivat Turun konservatorion opiskelijat sekä opettajat kansalle.

Jokijuna kiersi puhdistamon ja päästi vierailijat puhdistamon esittelypaikalla kyydistä. Poistoputken vieressä väki pääsi nauttimaan lyhyestä videoesityksestä, joka avasi puhdistamon toimintaa väelle. Poistuminen luolastosta tapahtui kävelyreittiä, jonka varrella on näyttelyyn koottu valokuvia Turun jätevedenpuhdistuksesta vuosikymmenten ajalta.

Ensimmäisten joukossa

Ensimmäiselle luolakierrokselle saapui Kakolanmäellä asustava Jouko Vahtonen.

Jouko-Vahtonen
Jouko Vahtonen

– Tänä vuonna oli oltava ensimmäisten joukossa, koska viime vuonna en päässyt luolastoon lainkaan. Olin viimeisten joukossa tulossa vierailulle ja portti suljettiin melkein nenän edestä kiinni. Tänä vuonna päätin ehtiä varmasti, Vahtonen nauraa.

Puutarhakadulla lapsuutensa viettänyt mies muistaa hyvin vanhan jätevedenpuhdistamon tuoksun.

– Aikamoinen kehitys tässä on vuosien mittaan tapahtunut. Laitos näyttää todella tehokkaalta. Myös puhdistuksen tehokkuus ylitti odotukseni.

Heti toiseen junalliseen ehti myös Jukka Heinämäki kolmen pojan kanssa. Tosin, kuten moni muukin, Heinämäki poikkesi ensin vanhasta tottumuksesta puhdistamon portilla ennen käymistä Sofiankadulta sisään.

Jukka-Heinamaki-Akusti-Edvin-ja-Kaarlo
Jukka Heinämäki, Akusti, Edvin ja Kaarlo

– Bongasin tiedon kiertoajelusta Turun päivän ohjelmasta ja pitihän meidän päästä junalla luolaan. Eräs työkaverini on käynyt täällä aiemmin ja meitä houkutti päästä katsomaan, mihin vedet oikein menevät, Heinämäki kertoo viisivuotiaan Kaarlon ja kahdeksanvuotiaiden Akustin ja Edvinin nyökytellessä vieressä.

Poikien mielestä itse puhdistamo on kokonaisuudessaan jo mielenkiintoinen ja varsinkin, kun sinne pääsee junan kyydissä.

– Tiesimme että täällä ollaan katon alla, joten sade ei haittaisi vierailua. Viime vuonna oli kuulemma kovat jonot niin päätimme tulla heti aamusta. Seuraavaksi suuntaamme paloasemalle, Heinämäki sanoo.

Opiskelijat tutustumaan Turkuun

Yhtenä osana Turun päivää oli korkeakouluopiskelijoille järjestetty Appro, jossa kiertämällä eri rasteja ympäri Turkua sai lunastettua itselleen haalarimerkin. Kustakin vierailukohteesta sai yhden leiman. Viidellä leimalla sai lunastaa itselleen ”Junantuoman turkulaisen” tittelin, sekä seitsemällä ”Paljasjalkaisen turkulaisen” tittelin omaavan haalarimerkin.

Mari-Laaksoharju-neuvoo-Laura-Kerasta-ja-Aleksander-Firsovia
Mari Laaksoharju neuvoo Laura Kerästä ja Aleksander Firsovia

Approon osallistuivat korkeakouluopiskelijat Laura Keränen ja Aleksander Firsov kävivät ensin leimaamassa passinsa Turun Linnassa ja saapuivat puhdistamolle.

Laura-Keranen-ja-Aleksander-Firsov
Laura Keränen ja Aleksander Firsov

– Jatkamme puhdistamon nähtyämme Wäinö Aaltosen museoon, Biologiseen museoon, Apteekkimuseoon, Kaupunginkirjastoon ja sitten Kauppatorin infokontille, josta merkitkin saamme, Firsov sanoo.

Yleensä korkeakouluopiskelijoiden appro-tapahtumat mielletään alkoholipainotteisiksi. Turun kaupungin järjestämä appro on paitsi alkoholiton, myös ilmainen.

– Odotan innolla puhdistamolle pääsyä. Olen lapsena käynyt jossain puhdistamolla, joten on mielenkiintoista nähdä, mitä Kakolanmäellä tapahtuu, Keränen sanoo.

– Näemme varmasti mielenkiintoista laitteistoa ja paikka on kokonaisuudessaan varmasti myös suuri. Mielenkiintoista nähdä, mitä Kakolan kallioiden alla on, Firsov viimeistelee.

Onnistunut, kiireinen päivä

Turun Vesihuollon pisteeltä on iltapäivään mennessä päässeet jo makeiset loppumaan, mutta vettä riittää jaeltavaksi jokaiselle.

Pia-Grondahl-ja-Pekka-Raukola-Turun-vesihuollon-vesipisteella
Pia Gröndahl ja Pekka Raukola Turun vesihuollon vesipisteellä

– Päivä on ollut yllättävän kiireinen. Uteliasta porukkaa on pisteellämme riittänyt, sanoo vesihuoltoinsinööri Pekka Raukola.

– Tämä on ollut varsin valaiseva päivä. Moni vieraista on tiedustellut, otammeko juomavettämme täältä puhdistamolta ja miten vesi päätyy Virttaankankaalta putkistoja pitkin aina tänne puhdistamolle saakka, kertoo asiakaspalvelusihteeri Pia Gröndahl.

Kiireisestä, mutta toimivasta päivästä kiittää myös Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

Mirva-Levomaki
Mirva Levomäki

– Urakka on nyt ohi ja kaikki sujui vallan mainiosti. Viime vuoden aurinkoinen keli toi tullessaan noin 2000 vierailijaa. Tänä vuonna paikalle ennätti noin 1300, joten päivä on sujunut hieman rauhallisemmassa tahdissa.

Tänä vuonna kaikki halukkaat pääsivät Jokke Jokijunan kyytiin, kun viime vuonna osa ihmisistä kierrätettiin kävelykierroksilla luolastossa.

– Erityisesti haluan kiittää koko puhdistamon henkilöstöä. Ilman heitä tätä päivää ei olisi saatu toteutettua. Suuri kiitos myös yhteistyökumppaneille. Tämä oli hieno Turun päivä ja hyvä juhlistus kymmenvuotiaalle puhdistamolle, Levomäki hymyilee.

YouTube-video – Turun päivä 2019

Teksti, kuvat ja video Timo Närä