All Posts By

jere

Turun päivä 2020 - virtuaalikierros ja poistoputkihanke

Turun päivä 20.9.2020 – virtuaalikierros ja poistoputki-hanke

By | Yleinen | No Comments

Virtuaalikierros

Turun päivänä sunnuntaina 20.9.2020 julkaistaan virtuaalikierros Kakolanmäen jätevedenpuhdistamosta. Pääset mukaan kierrokselle osoitteessa https://turunseudunpuhdistamo.360tour.fi. Kierros toimii kaikilla alustoilla kuten tietokoneen tai kännykän selaimella, ja näyttävimmän kokemuksen saat VR-laseilla. Vaikka tulevaisuudessa koronaepidemian hellitettyä otamme taas vierailuryhmiä puhdistamolle, jää virtuaalikierros vaihtoehtoiseksi vierailumuodoksi.

Turun seudun puhdistamo Oy on huoltovarmuuskriittinen toimija eli organisaatio, joka on erityisen merkittävä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta. Jotta puhdistusprosessin jatkuvuus voidaan turvata, puhdistamolla tehdään kaikki mahdollinen henkilöstön sairastumisen välttämiseksi. Yksi toimenpiteistä on ollut puhdistamon sulkeminen ulkopuolisilta, mikä koskee myös vierailijoita. Aiempina vuosina puhdistamolla on vieraillut keskimäärin 3 000 henkilöä vuodessa. Tänä vuonna ennen koronaepidemian alkua ehti vieraita käydä 210. Koska haluamme esitellä hienoa laitostamme myös poikkeusjärjestelyiden aikana, päätimme toteuttaa virtuaalisen puhdistamoesittelyn.

Kumppanina projektissa toimi kaarinalainen A1 Media Oy, jonka aiempia toteutuksia on nähty mm. Turun ja Kaarinan kaupunkien medioissa.

Poistoputki-hanke

Turun seudun puhdistamo Oy rakennuttaa uutta poistoputkea puhdistetulle jätevedelle Kakolanmäeltä Turun satamaan. Poistoputki-hanke etenee suunnitellusti. Suurin osa poistoputkesta on toteutettu tunkkausmenetelmällä. Uusi putki auttaa puhdistamoa varautumaan ilmastonmuutokseen ja samalla kuormitus Itämereen vähenee. Puhdistamon nettisivuilta ja YouTube-kanavalta pääset tutustumaan hankkeen etenemiseen. Uusimpana julkaisuna löytyy irlantilaisen tunnelointiurakoitsijan Ward & Burke Group Ltd:n video poistoputken tunkkauksen toteutuksesta.

hallitus-putkien-vieressa

Tsp:n hallitus vierailulla poistoputki-hankkeen työmaakohteissa

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Tsp) hallitus tutustui käynnissä olevaan poistoputki-hankkeeseen jalkautumalla juhannusviikolla louhinta- ja tunnelointityömaille. Esittelyä vetivät Tsp:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki, Tsp:n hankkeesta vastaava tekninen päällikkö Jarno Arfman sekä hankeen projektinjohdosta ja valvonnasta vastaava Fimpec Oy:n projektipäällikkö Esa Kunnassaari.

Tutustumiskierros poistoputken louhintatyömaalla

Hallitus saapui kierroksen aluksi Turkuun Forum Marinumin parkkipaikalle varustautumaan työmaalla tarvittaviin suojavälineisiin sekä koronaepidemian edellyttämiin suojaimiin. Tämän jälkeen jatkettiin Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon alapihalle kuulemaan viimeisimmät tiedot louhintatyömaasta, joka kattaa poistoputken louhittavan osuuden ja poistoputken yhteydessä louhittavan UV-hygienisointilaitoksen tilat sekä ajotunnelit. Louhintatyömaan esittelyt suoritti louhintaurakoitsijan Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n edustaja vastaava työnjohtaja Matti Westerlund.

15.4.2020 julkaistussa YouTube-videossa on kuvattu louhintatyömaata UV-laitoksen rakentaminen ja tunnelin louhinta. Tämän jälkeen työt ovat edenneet suunnitellusti.

Tutustuminen tunkattaviin putkiin

Seuraavaksi siirryttiin satama-alueelle, josta tunkkaus suoritetaan. 200 kappaletta sisähalkaisijaltaan 2,5 metrisiä betoniputkia oli varastoitu satamaan odottamaan tunkkausta. Neljän metrin pituiset putkielementit tunneloidaan maahan putkielementti kerrallaan poistaen samalla maa-ainesta putkilinjan edestä. Poistettava maa-aines johdetaan paluuputkia pitkin kiintoaineenerotinyksikköön käsiteltäväksi.

Putkista on kerrottu jo 13.5.2020 julkaistussa artikkelissa Poistoputken rakennustyöt etenevät suunnitellusti ja lisäksi putkien saapumisesta on julkaistu 11.5.2020 video Tsp:n YouTube-sivuilla Poistoputken tunkkausputkien saapuminen Turun satamaan.

Tutustumiskierros tunnelointityömaalla

Kolmas etappi vierailulla oli tunnelointityömaalla sijaitseva tunkkauksen aloituskaivanto. Tunnelointityömaan esittelyt suoritti irlantilaisen tunnelointiurakoitsijan Ward & Burke Group Ltd:n edustaja tunnelointiurakan projektipäällikkö Niall Flood. Aloituskaivannon viereen oli saapunut tunkkauskone TBM (Tunnel boring machine), jota oli mahdollista päästä katsomaan lähietäisyydeltä vielä ennen sen sukeltamista maan syvyyksiin. Tunkkauskoneen saapumisesta Suomeen ja Turkuun on julkaistu YouTube-video PPKT:n tunkkauskoneen saapuminen.

Aloituskaivannon pohjalla hallitukselle esiteltiin kaivannon seinässä oleva kohta, mistä tunkkauskone aloittaa tunneloinnin, kun se on laskettu paikalleen alas kaivannon pohjalle.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tunnelmia

Hallituksen puheenjohtajan Harry Nordqvistin mukaan oli hienoa nähdä hanke tässä vaiheessa, kun useampi kokonaisuus on yhtä aikaa käynnissä. Hanketta on suunniteltu ja viety eteenpäin hyvin korkealla laatustandardilla. On ollut hienoa huomata Ward & Burke Group Ltd:n korkea laatutaso, kokemus ja ammattitaito, näistä viestivät myös työmaan turvallisuus ja siisteys sekä korkealaatuisesti valmistetut betoniputket.

– Kun miettii koko poistoputki-hanketta, tunnelointina tehty osuus on Suomessa uutta ja mielenkiintoista. Tämän lisäksi kuitenkin mittava osa hankkeesta tehdään perinteisemmällä louhintamenetelmällä, mm. poistoputken alkupää ja UV-hygienisointilaitos. Oma poistoputki ja hygienisointilaitos ovat luonnollinen jatkumo erinomaisen jätevedenpuhdistuksen edelleen kehittämisessä, pohti Nordqvist.

– On hyvin lohdullista nähdä, että suuri hanke ja etenkin hankkeen ehkä haastavin vaihe tunkkaustyömaa on jo tässä vaiheessa. Tunkkausurakoitsija on antanut itsestään vakuuttavan ja ammattitaitoisen kuvan jo aiemmin, kun hallitus oli tutustumassa urakoitsijan aiemman hankkeen toteutukseen. On tärkeää, että yhteistyökumppanina on vakuuttava osaaja, joka osaa tunnistaa riskit ennakkoon, kertoi hallituksen varapuheenjohtaja Kari Friman.

harry_niall_kari

Kuvassa vasemmalla Tsp:n hallituksen puheenjohtaja Harry Nordqvist, keskellä tunnelointiurakoitsija Ward & Burke Group Ltd:n projektipäällikkö Niall Flood ja oikealla Tsp:n hallituksen varapuheenjohtaja Kari Friman.

Hankkeen eteneminen

Poistoputki-hanke on puhdistamon suurin investointi laitoksen rakentamisen jälkeen. Jäteveden poistoputken kapasiteettia täytyy tehostaa, jotta Turun seudulla pystytään huolehtimaan yhdyskunnan tarpeet täyttävästä jätevedenpuhdistuksesta myös tulevaisuudessa. Hankkeesta vastaava tekninen päällikkö Jarno Arfman kertoi hallitukselle, että hanke on edennyt suunnitellusti.

– Hankkeen valmistuttua Turun merialueelle kohdistuva jätevesien kokonaiskuormitus vähenee entisestään ja hygieeninen kuormitus pienenee merkittävästi, Arfman selvensi.

UV-laitoksen ja poistotunnelin louhinnat alkoivat lokakuussa 2019 ja päättyvät alkuvuonna 2021. Louhinnat toteutetaan puhdistamon sisältä käsin. Tunneloinnin toteutus aloitettiin helmikuussa 2020 aloitus- ja lopetuskaivantojen toteutuksella. Putken tunkkaus eli mikrotunnelointi aloitettiin 29.6.2020 ja tunkkaus valmistuu elo-syyskuussa 2020. Koko hanke valmistuu vuoden 2023 keväällä.

– Tunnelointi on uusi tekniikka Suomessa, mutta yleisesti käytetty Euroopassa. Tunnelointi ei edellytä aukikaivuuta kuin aloitus- ja lopetuskaivannoissa, lisäksi tunnelointi aiheuttaa vähiten haittaa hankeympäristön liikenteelle ja asutukselle. Myös tekniikan hiilijalanjälki ja energiankulutus ovat huomattavasti pienempiä kuin aukikaivuutekniikalla, kertoi hankeen projektinjohdosta ja valvonnasta vastaava projektipäällikkö Esa Kunnassaari.

vesipiste

Puhdistamosta Vesipiste-lehdessä

By | Yleinen | No Comments

Vesipiste-lehden numerossa 1/2020 on useampi puhdistamoon liittyvä juttu Kakolanmäen jätevedenpuhdistamosta.

Sivu 4: Turun vesijärjestelmä on huikea ympäristö- ja kiertotalousteko

”Meillä käytössä oleva tapa tehdä käyttövettä on erittäin energiatehokas ja toisaalta se, että 14 kunnan jätevedet puhdistetaan samassa erittäin modernissa puhdistamossa, on merkittävästi vähentänyt näiden kuntien jätevesien kuormittavaa ja ravinnepitoisuutta lisäävää vaikutusta Itämereen ja parantanut veden laatua saaristossa. Ne toteuttavat osaltaan Turun kaupungin ilmastosuunnitelmaa vesijärjestelmän kokonaisuudessa ja tuottavat Smart & Wise -hankkeen mukaisia ratkaisuja.”

– Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kehityspäällikkö Risto Veivo –

Lue koko artikkeli Vesipiste 1/2020 -lehdestä

Sivu 5: Keräämme dataa, kokeilemme ja teemme pieniä parannuksia jatkuvasti

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on malliesimerkki siitä, millaisilla ratkaisuilla saadaan aikaan merkittäviä päästövähennyksiä samalla, kun jätevettä puhdistetaan vuosi vuodelta tehokkaammin. ”Saamme järjestelmistämme suuren määrän dataa, ja sitä analysoimalla meidän on mahdollista löytää aina uusia keinoja kehittää toimintaamme ja pienentää hiilijalanjälkeämme.”

– Laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti/ Turun seudun puhdistamo Oy –

Lue koko artikkeli Vesipiste 1/2020 -lehdestä

Sivut 14-16: Paljon on vettä virrannut

Turkulainen vesijohtovesi on laadultaan erinomaista ja verkostoa rakennetaan tarkkaan harkiten. Puhtaan käyttöveden ja toimivan vesihuollon järjestäminen on kuitenkin ollut kovan työn takana. Kakolan puhdistamo otettiin käyttöön vuonna 2008, mikä vähensi huomattavasti jätevesien kuormitusta mereen.

– Elina Santavirta / Turun Vesihuolto Oy –

Lue koko artikkeli Vesipiste 1/2020 -lehdestä

Sivut 20-21: Vuosi vuodelta puhtaammin

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon strategiassa on määritelty tavoite: puhdistamo haluaa saavuttaa parhaan mahdollisen puhdistustuloksen kustannustehokkaasti. Vuonna 2019 jäteveden puhdistustulokset paranivat jälleen ja olivat merkittävästi parempia kuin mitä ympäristölupa velvoittaa. Puhdistamolta vesistöön johdettu fosforikuormitus on ollut viime vuosina yli 80 prosenttia pienempi kuin se fosforimäärä, joka päätyi vesistöön alueen 14 osakaskunnan puhdistamoilta vuosina 2006–2008.

fosfori_vesipiste

– Prosessi-insinööri Jouko Tuomi ja laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti / Turun seudun puhdistamo Oy sekä prosessi-insinööri Nina Leino / Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy –

Lue koko artikkeli Vesipiste 1/2020 -lehdestä

Sivu 21: Koronavirus näkyy myös puhdistamon arjessa

Turun seudun puhdistamo Oy on huoltovarmuuskriittinen toimija eli organisaatio, joka on erityisen merkittävä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta. Koronaepidemian aikana henkilökunnan osaamisen merkitys on korostunut entisestään. Lisäksi on huomattu työkavereiden tärkeys – myös virtuaalisissa kahvipöytäkeskusteluissa voi virkistyä mieli ja kehittää puhdistusprosesseja eteenpäin puhtaamman Itämeren puolesta!

– Turun seudun puhdistamo Oy –

Lue koko artikkeli Vesipiste 1/2020 -lehdestä

 

Vesipiste-lehti – Turun Vesihuolto Oy

Turun Vesihuolto Oy omistaa Turun kaupungin alueella olevan vesihuoltoverkoston ja huolehtii veden jakelusta koteihin sekä jätevesien keräämisestä. Vesihuolto vastaa turkulaisten vedenkäyttäjien asiakaspalvelusta. Turun seudun puhdistamo Oy taas vastaa Turun ja kolmentoista muun kunnan jätevesien puhdistamisesta. Turun Seudun Vesi Oy tuottaa Turussa ja kuudessa muussa alueen kunnassa käytettävän veden ja huolehtii sen jakelusta vesihuoltolaitosten ja yhtiöiden verkkoon.

www.turunvesihuolto.fi

vesitalous

Vesitalous-lehdessä artikkeleita puhdistamon hankkeista

By | Yleinen | No Comments

Uusimmassa Vesitalous-lehden numerossa 3/2020 on artikkeli, joka kertoo Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken hankintavaiheista, ja toinen artikkeli, joka käsittelee rikkivetyongelmien ehkäisyä.

Sivut 23-25. Hankinnan näkökulma – Turun seudun puhdistamon vaiherikas poistoputkihanke

Turun seudun puhdistamo Oy rakentaa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon yhteyteen uutta poistoputkea ja maanalaista UV-desinfiointilaitosta. Poistoputkiosuus toteutetaan ns. putkentunkkausmenetelmällä ja hanke on tekniseltä toteutukseltaan sekä kokoluokaltaan Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen. Hankkeen ydintiimiltä urakan kilpailuttaminen on kysynyt sitoutumista ja rohkeutta – yhdessä on hikoiltu niin neuvotteluissa kuin mökkisaunassakin.

– Sanna Kronström / Hankintakumppanit Oy ja Jarno Arfman / Turun seudun puhdistamo Oy –

Lue koko artikkeli Vesitalous 3/2020 -lehdestä

Sivut 40-43 Putousilmastuksen käyttö viemäreiden rikkivetyongelmien ehkäisyssä

Paineviemäreissä viipymän kasvaessa anaerobiset olosuhteet ja rikkivedyn muodostuminen ovat väistämättömiä. Rikkivedystä aiheutuu jo pieninä pitoisuuksina ympäristöön mädän kananmunan hajua sekä paineviemäreiden jälkeisissä aerobisissa viemäristön osissa betonikorroosiota. Paineviemärin loppuosaan rakennettava putousilmastin on yksi vaihtoehto ongelman ratkaisemisessa.

– Jarmo Sallanko / AFRY Finland Oy ja Jarno Arfman / Turun seudun puhdistamo Oy –

Lue koko artikkeli Vesitalous 3/2020 -lehdestä

Vesitalous-lehti – vesialan arvostetuin ammattilehti

Vesitalous on johtava, vesi- ja ympäristöasioita laajasti ja monimuotoisesti käsittelevä vesialan ammattilaisille tarkoitettu erikoislehti.

Vesitalous-lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden jokaisessa numerossa julkaistaan ajankohtaisen teeman mukaisia artikkeleita. Lehden sisältö koostuu vesihuollosta ja sen osa-alueita käsittelevistä artikkeleista sekä ajankohtaisista tapahtumista ja uutista.

Vesitalous-lehteä on julkaistu vuodesta 1960 lähtien. Lehden tavoitteena on tiedonvälityksen lisäksi saada aikaan keskustelua ajankohtaisista asioista. Lehti tukee, ylläpitää ja lisää asiantuntijoiden ammattitaitoa korkeatasoisilla ja käytännönläheisillä artikkeleilla. Lehteä luetaan vesialan kaikissa ammattipiireissä.

Lehden julkaisija
Ympäristöviestintä YVT Oy
Omistajat: Maa- ja vesitekniikan tuki ry ja Vesilaitosyhdistys ry (VVY)
Vesitalous on VVY:n ja Vesiyhdistys ry:n jäsenetulehti.

www.vesitalous.fi

uimarit

Maailman vesipäivä 22.3.2020

By | Yleinen | No Comments

Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Lisäksi YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, joiden on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Tavoitteen nro 6 tarkoituksena on varmistaa puhtaan veden saanti ja sanitaatio kaikille.

Turun seudun puhdistamo Oy (Tsp) toimii YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Puhdistamolla kehitetään osaamista yhteistyössä muiden vesihuoltolaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa sekä edistetään Turun seudun vesihuollon kehittymistä. Toimiva vesihuolto on meille kaikille tärkeä asia.

Puhdistustulokset

Puhdistamo on täyttänyt ympäristöluvan vaatimukset, ja kaikki vuosiraportit löytyvät Tsp:n nettisivuilta.

puhdistustulos2019

Puhdistamolta vesistöön johdettu kuormitus on ollut huomattavasti ympäristöluvan vähimmäisvaatimuksia pienempi. Esimerkiksi vuonna 2019 ympäristöluvan vaatimuksia tehokkaamman puhdistuksen johdosta Turun merialueelle päätyi 6,6 tonnia vähemmän fosforia. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon koko toiminnan aikana vuodesta 2009 lähtien ympäristölupaa tehokkaamman toiminnan vuoksi vesistöön päätyvää fosforikuormitusta on saatu vähennettyä yhteensä 47 tonnia, eli puhdistamo on toiminut puolet tehokkaammin kuin mitä on edellytetty.

Fosforiymp

Raisionjoen pumppaamon ylivuodon vaikutus puhdistustuloksiin

Tsp:n Raisionjoen pumppaamolla tapahtui 4.-8.11.2019 välisenä aikana jäteveden ylivuotoa Raisionjoen alajuoksulle yhteensä noin 35 000 m3. Tämä erittäin valitettava ylivuoto johtui saneerausurakoitsijan inhimillisestä erehdyksestä. Ylivuoto ei kuitenkaan aiheuttanut ympäristöluvan puhdistusvaatimusten raja-arvojen ylittymistä. Alla olevassa kuvassa on esitetty Raisionjoen pumppaamon ylivuodon vaikutus puhdistamolta vesistöön johdettuun fosforikuormitukseen. Kaikki ylivuotoon liittyvät tiedotteet, raportit ja selvitykset on julkaistu Tsp:n nettisivuilla heti niiden valmistumisen jälkeen. Tsp on myös teettänyt ylimääräisiä vesistönäytteenottoja ja kalastotutkimuksia asiaan liittyen.

fosfori2019

Lopuksi

Meri on ollut tärkeässä roolissa puhdistamon toiminnan alusta alkaen. Turun seudun puhdistamo Oy on myös huoltovarmuuskriittinen toimija, ja puhdistamon toiminnan jatkuvuuden varmistaminen on kriittistä koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Nyt jo yhdentoista toimintavuoden jälkeen puhdistamolla halutaan edelleen toimia meren hyvinvoinnin puolesta ja samalla huolehtia jätevedenpuhdistuksen toimintavarmuudesta. Toimimme Itämeren hyväksi!

itämeri
PPKT

Poistoputkihanke etenee – Sopimus tunkkauksesta allekirjoitettu

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy ja Ward & Burke Group Ltd ovat 7.11.2019 allekirjoittaneet sopimuksen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uuden poistoputken tunkkausurakasta. Sopimuksen arvo on noin 16,5 miljoonaa euroa ja se sisältää maan alle usean metrin syvyyteen tunkattavan, 800 m pitkän ja 2,5 m halkaisijaltaan olevan betoniputken aloitus- ja lopetuskaivantoineen. Tunkkausurakka on tekniseltä toteutukseltaan ja kokoluokaltaan Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen. Vastaavaa toteutustapaa ei ole käytetty Suomessa tässä mittakaavassa aiemmin, vaikka menetelmä on maailmalla paljon käytetty.

Tunkkausurakka on merkittävin osa käynnissä olevaa poistoputkihanketta ja olemme iloisia voidessamme aloittaa yhteistyön kokeneen ja maailmanlaajuisesti toimivan kumppanin kanssa”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

Hienoa aloittaa näin ainutlaatuinen eurooppalainen yhteistyö Turussa.”, Ward & Burke Groupin perustaja Michael Ward kiittelee.

PPKT-TU-allekirjoitusvalokuva

Mirva Levomäki ja Michael-Ward sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen

Toteutusurakka kilpailutettiin julkisena hankintana ja tarjouskilpailuun osallistui useita eurooppalaisia tunkkausurakoitsijoita.

Poistoputkihankkeeseen kuuluu myös nykyisen laitoksen yhteyteen rakennettava UV-desinfiointilaitos. Desinfiointikäsittelyn jälkeen jo poistoputkea pitkin mereen johdettava puhdistettu jätevesi täyttää uimavedelle asetetut vaatimukset. Poistoputkihankkeella yhtiö varautuu muun muassa ilmastonmuutoksen haasteisiin. Itämereen laskettava kuormitus vähenee entisestään, sillä hankkeen valmistuttua yhtiö yltää jätevedenpuhdistuksessa nykyistäkin parempaan lopputulokseen.

Turun seudun puhdistamon poistoputkihanke on ollut esillä jo aiemminkin. Yhtiö kilpailutti koko hankkeen toteutuksen yhtenä kokonaisuutena viime vuonna ja joutui hakemaan lisärahoitusta kustannusarvion ylittyessä 18 miljoonalla eurolla. Lisärahoituksen saatuaan yhtiö kuitenkin keskeytti hankinnan. Nyt hankkeen kokonaisbudjetti on 48 miljoonaa euroa ja kokonaisuus on jaettu useisiin urakoihin ja erillishankintoihin. Näistä on toistaiseksi kilpailutettu louhintaurakka, johtosiirtourakka, työmaajärjestelyt ja nyt viimeisimpänä tunkkausurakka.

Olemme saaneet nyt selkeästi edullisempia tarjouksia ja solmineet merkittävästi huokeampia sopimuksia kuin miltä tilanne näytti vuosi sitten. Myös kustannukset mahdollisten riskien toteutuessa ovat pienentyneet huomattavasti”, Levomäki kertoo.

Louhinnat laitoksen läheisyydessä ovat jo käynnistyneet ja louhintaa toteuttaa Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. Lähiseudun asukkaille, päiväkodille ja kouluille on pidetty tiedotustilaisuuksia. Ajantasaista lisätietoa louhintojen ja koko hankkeen etenemisestä löytyy Turun seudun puhdistamo nettisivuilta, osoitteesta http://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki.

Seuraavat kilpailutukset käynnistyvät jo lähiviikkoina. Ensi vuonna luvassa on muun muassa UV-desinfiointilaitoksen rakennusurakan kilpailutus. Lunkkausta on tarkoitus päästä tekemään ensi kesänä.

Meillä on hyvä tiimi, jolla hanketta viedään eteenpäin. Myös yhteistyö urakoitsijoiden kanssa on sujuvaa.
Olen luottavainen, että hanke saadaan onnistuneesti maaliin.”, Levomäki sanoo.

Lisätietoja:
Mirva Levomäki
p. 040 712 6241
mirva.levomaki@turku.fi

musiikkia

Turun päivänä puhdistamolla

By | Yleinen | No Comments

Syksyinen sadesää ei lannistanut turkulaisyleisöä, joka sadetakein ja -varjoin varustettuna saapui vierailulle Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon avoimien ovien päivään. Kun Turku juhlisti 790-vuotista taivaltaan, Kakolanmäellä juhlittiin kymmenvuotiasta puhdistamoa.

Viime vuoden korventava hellesää vaihtui sateiseksi ja tuuliseksi syksyksi vuoden 2019 Turun päivänä 15. syyskuuta. Sateen ei voi silti sanoa suitsineen yleisömäärää, riittihän Kakolanmäen luolastossa jonoa Jokke Jokijunaan aamukymmenestä iltapäiväkolmeen.

Vuoden 2018 Turun päivä oli jätevedenpuhdistamolla siinä määrin yleisömenestys, että viiden aikaan portteja yleisöltä suljettaessa vierailijoita luolastoon olisi vielä riittänyt. Tänä vuonna portti päätettiin sulkea jo kello 15, jottei päivä venyisi liiaksi ja kaikki halukkaat pääsisivät varmasti tutustumaan jätevedenpuhdistuksen saloihin.

Jarno-Arfman-kertoo-hiekkasuodattimen-toiminnasta
Jarno Arfman kertoo hiekkasuodattimen toiminnasta

Ennen aamukymmenen aloitusta sateen huuhtoma väkijoukko odotti sateenvarjoineen jo Sofiankadun sisäänkäynnin portilla päästäkseen ensimmäisinä jokijunan kyytiin. Puhdistamon pääportin luona alkanut poistotunneliremontti sulki yleisöltä pääsyn normaalista sisäänkäynnistä ja kulku oli järjestetty toisesta päästä puhdistamon luolastoa.

Remontti ahdisti ja helpotti

Vaikka suurremontti haittaa puhdistamolla työskenteleviä kulkuyhteyksien ollessa poikki toimistorakennuksesta luolaan, oli siinä avointen ovien tapahtumalle hyvä puoli. Tällä kertaa junan kyytiin puhdistamokierrokselle ei tarvinnut jonottaa taivasalla. Sadetta pääsi pitämään luolaan tapahtumien keskelle.

Turun seudun puhdistamo Oy:n kanssa yhteistyössä tapahtumaa tehneet tahot pitivät kojujaan luolassa jonotuspaikan äärellä. Vierailijat pääsivät sekä odotellessaan että luolasta tullessaan tutustumaan Turku Energian, Gasumin, Turun Vesihuolto Oy:n, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n ja Itämerihaasteen kojuihin. Koko päivän ajan musisoivat Turun konservatorion opiskelijat sekä opettajat kansalle.

Jokijuna kiersi puhdistamon ja päästi vierailijat puhdistamon esittelypaikalla kyydistä. Poistoputken vieressä väki pääsi nauttimaan lyhyestä videoesityksestä, joka avasi puhdistamon toimintaa väelle. Poistuminen luolastosta tapahtui kävelyreittiä, jonka varrella on näyttelyyn koottu valokuvia Turun jätevedenpuhdistuksesta vuosikymmenten ajalta.

Ensimmäisten joukossa

Ensimmäiselle luolakierrokselle saapui Kakolanmäellä asustava Jouko Vahtonen.

Jouko-Vahtonen
Jouko Vahtonen

– Tänä vuonna oli oltava ensimmäisten joukossa, koska viime vuonna en päässyt luolastoon lainkaan. Olin viimeisten joukossa tulossa vierailulle ja portti suljettiin melkein nenän edestä kiinni. Tänä vuonna päätin ehtiä varmasti, Vahtonen nauraa.

Puutarhakadulla lapsuutensa viettänyt mies muistaa hyvin vanhan jätevedenpuhdistamon tuoksun.

– Aikamoinen kehitys tässä on vuosien mittaan tapahtunut. Laitos näyttää todella tehokkaalta. Myös puhdistuksen tehokkuus ylitti odotukseni.

Heti toiseen junalliseen ehti myös Jukka Heinämäki kolmen pojan kanssa. Tosin, kuten moni muukin, Heinämäki poikkesi ensin vanhasta tottumuksesta puhdistamon portilla ennen käymistä Sofiankadulta sisään.

Jukka-Heinamaki-Akusti-Edvin-ja-Kaarlo
Jukka Heinämäki, Akusti, Edvin ja Kaarlo

– Bongasin tiedon kiertoajelusta Turun päivän ohjelmasta ja pitihän meidän päästä junalla luolaan. Eräs työkaverini on käynyt täällä aiemmin ja meitä houkutti päästä katsomaan, mihin vedet oikein menevät, Heinämäki kertoo viisivuotiaan Kaarlon ja kahdeksanvuotiaiden Akustin ja Edvinin nyökytellessä vieressä.

Poikien mielestä itse puhdistamo on kokonaisuudessaan jo mielenkiintoinen ja varsinkin, kun sinne pääsee junan kyydissä.

– Tiesimme että täällä ollaan katon alla, joten sade ei haittaisi vierailua. Viime vuonna oli kuulemma kovat jonot niin päätimme tulla heti aamusta. Seuraavaksi suuntaamme paloasemalle, Heinämäki sanoo.

Opiskelijat tutustumaan Turkuun

Yhtenä osana Turun päivää oli korkeakouluopiskelijoille järjestetty Appro, jossa kiertämällä eri rasteja ympäri Turkua sai lunastettua itselleen haalarimerkin. Kustakin vierailukohteesta sai yhden leiman. Viidellä leimalla sai lunastaa itselleen ”Junantuoman turkulaisen” tittelin, sekä seitsemällä ”Paljasjalkaisen turkulaisen” tittelin omaavan haalarimerkin.

Mari-Laaksoharju-neuvoo-Laura-Kerasta-ja-Aleksander-Firsovia
Mari Laaksoharju neuvoo Laura Kerästä ja Aleksander Firsovia

Approon osallistuivat korkeakouluopiskelijat Laura Keränen ja Aleksander Firsov kävivät ensin leimaamassa passinsa Turun Linnassa ja saapuivat puhdistamolle.

Laura-Keranen-ja-Aleksander-Firsov
Laura Keränen ja Aleksander Firsov

– Jatkamme puhdistamon nähtyämme Wäinö Aaltosen museoon, Biologiseen museoon, Apteekkimuseoon, Kaupunginkirjastoon ja sitten Kauppatorin infokontille, josta merkitkin saamme, Firsov sanoo.

Yleensä korkeakouluopiskelijoiden appro-tapahtumat mielletään alkoholipainotteisiksi. Turun kaupungin järjestämä appro on paitsi alkoholiton, myös ilmainen.

– Odotan innolla puhdistamolle pääsyä. Olen lapsena käynyt jossain puhdistamolla, joten on mielenkiintoista nähdä, mitä Kakolanmäellä tapahtuu, Keränen sanoo.

– Näemme varmasti mielenkiintoista laitteistoa ja paikka on kokonaisuudessaan varmasti myös suuri. Mielenkiintoista nähdä, mitä Kakolan kallioiden alla on, Firsov viimeistelee.

Onnistunut, kiireinen päivä

Turun Vesihuollon pisteeltä on iltapäivään mennessä päässeet jo makeiset loppumaan, mutta vettä riittää jaeltavaksi jokaiselle.

Pia-Grondahl-ja-Pekka-Raukola-Turun-vesihuollon-vesipisteella
Pia Gröndahl ja Pekka Raukola Turun vesihuollon vesipisteellä

– Päivä on ollut yllättävän kiireinen. Uteliasta porukkaa on pisteellämme riittänyt, sanoo vesihuoltoinsinööri Pekka Raukola.

– Tämä on ollut varsin valaiseva päivä. Moni vieraista on tiedustellut, otammeko juomavettämme täältä puhdistamolta ja miten vesi päätyy Virttaankankaalta putkistoja pitkin aina tänne puhdistamolle saakka, kertoo asiakaspalvelusihteeri Pia Gröndahl.

Kiireisestä, mutta toimivasta päivästä kiittää myös Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

Mirva-Levomaki
Mirva Levomäki

– Urakka on nyt ohi ja kaikki sujui vallan mainiosti. Viime vuoden aurinkoinen keli toi tullessaan noin 2000 vierailijaa. Tänä vuonna paikalle ennätti noin 1300, joten päivä on sujunut hieman rauhallisemmassa tahdissa.

Tänä vuonna kaikki halukkaat pääsivät Jokke Jokijunan kyytiin, kun viime vuonna osa ihmisistä kierrätettiin kävelykierroksilla luolastossa.

– Erityisesti haluan kiittää koko puhdistamon henkilöstöä. Ilman heitä tätä päivää ei olisi saatu toteutettua. Suuri kiitos myös yhteistyökumppaneille. Tämä oli hieno Turun päivä ja hyvä juhlistus kymmenvuotiaalle puhdistamolle, Levomäki hymyilee.

YouTube-video – Turun päivä 2019

Teksti, kuvat ja video Timo Närä

lenkkari

Kesäkuvakisa jatkuu!

By | Yleinen | 2 Comments

Turun seudun puhdistamo Oy:n Facebook-sivujen kesäkuvakisa jatkuu 15.8.2019 asti. Toivomme kisaan mukaan useita veteen ja puhdistamoon liittyviä kuvia! Eli jos kamerastasi/puhelimestasi löytyy kuvia sateesta, merestä, järvistä, joista tai Kakolanmäen puhdistamon toiminnasta, osallistu mukaan kisaan. Kaikki osallistuneet palkitaan sateenvarjolla ja kesäkassilla!

Heinäkuussa kisassa oli jo mukana upeita kuvia, ja palkitsemme kaikki 31.7.2019 mennessä kuvan julkaisseet Aalto-vadilla kuvan käyttöoikeutta vastaan. 1.-15.8.2019 välisenä aikana kisaan osallistuneista palkitaan kolme parasta kuvan ottanutta Aalto-vadilla kuvan käyttöoikeutta vastaan.

Teemat

Kesäsateet ovat ensisijainen kesäkuvakisamme teema. Kuva voi olla otettu esimerkiksi sateisesta merimaisemasta tai vesirännistä urbaanissa ympäristössä. Toinen teema kuvakisassa on Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo. Tällaisen kuvan voi ottaa puhdistamon poistoilmapiipusta (Polttimonkatu 2, Turku) tai bongaamalla puhdistamolietettä kuskaava Gasumin biokaasukäyttöinen säiliöauto. Vesi on maapallomme kaiken elämän perusta, joten kolmas teema kisassa on vesi kaikissa muodoissaan. Kuva voi olla vesipisarasta, valtamerestä tai kaikesta siltä väliltä.

Osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan linkittämällä kuva Facebook-sivullamme olevan Kesäkuvakisa jatkuu! -päivityksen kommentiksi. Kilpailu alkaa heti ja päättyy 15.8.2019. Tykkää sivustamme, niin saat tietoa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Me teemme työtä Itämeren hyvinvoinnin puolesta!

Facebook

Tämä kilpailu eikä mikään sen osista ole Facebookin järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima.

Palkinnot

Kaikki teemoihin sopivilla kuvilla osallistuvat palkitaan Tsp:n automaattiheijastinsateenvarjolla ja puhdistamon kesäkassilla. Sateenvarjon ja kesäkassin voi noutaa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta (Polttimonkatu 2, Turku) heti kuvan julkaisun jälkeen, kuitenkin 29.08.2019 mennessä, arkisin klo 09:00-15:00 välisenä aikana. Palkintoa noutaessasi tarvitset mukaan laitteen, josta voit esittää kuvan omalla Facebook-tililläsi. Kuvakisan kolme parhaan kuvan ottanutta palkitaan lisäksi Aalto-vadilla kuvan käyttöoikeutta vastaan. Aalto-vatien voittajille ilmoitetaan erikseen palkinnon noudosta Facebookin välityksellä. Voittajien kuvat julkaistaan yhtiön nettisivuilla www.turunseudunpuhdistamo.fi.

Kesäkuvakisa jatkuu! -kilpailun säännöt

Osallistumalla hyväksyt Kesäkuvakisan kilpailusäännöt

suokivi

Merikeskus pop up -näyttely avoinna vielä loppuviikon

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy (Tsp) esittäytyy Forum Marinumin Kruunumakasiinin vintillä järjestettävässä Merikeskus pop up -näyttelyssä. Näyttelyyn on mahdollista tutustua sunnuntaihin 4.8.2019 klo 17 asti. Näyttely on maksuton ja avoinna joka päivä klo12-17.

Merikeskus pop up on yli 20 näytteilleasettajan voimin vahvistamassa Turkua merellisen kasvun ja elinkeinojen kaupunkina, ja se tarjoaa kävijöilleen mahdollisuuden kokea saariston merellisyyttä hauskasti ja osallistavasti. Tsp:n osastolla on mm. esillä videomateriaalia puhdistamon toiminnasta ja Turun seudun vesiosaamisesta.

Suosittu Merikeskus-näyttely on herättänyt paljon kiinnostusta Forum Marinumin vierailijoissa. Näyttelyssä on käynyt kesäkuun puolesta välistä lähtien n. 20-25 vierailijaa päivittäin eli yhteensä noin tuhat kävijää.

– ”Kävijät ovat olleet erityisen kiinnostuneita näyttelyssä esillä olevista punkeista ja virtuaalilasein esiteltävistä Rymättylän alueen ja Dahlskärin kuvista”, kertoo TSYK:in lukion merilinjan opiskelija ja näyttelyn kesätyöntekijä Juho Suokivi.

– ”Tsp:n osastolla kiinnostusta on herättänyt vieraan vihreän värinen aine, joka on ferrosulfaattia, mitä puhdistamolla käytetään saostuskemikaalina fosforinpoistossa. Myös jalkapallokentän yhteyttä jätevedenpuhdistukseen on ihmetelty.”

– ”Kävijät ovat olleet hyvin tietoisia meren tilasta ja huolissaan mm. muovista meressä”, Suokivi kertoo huomioineensa.

Lähde siis tutustumaan Merikeskus pop up -näyttelyyn, kun siihen vielä on mahdollisuus. Opit Tsp:n osastolla jätevedenpuhdistuksesta sekä pääset kokemaan ja oppimaan myös muista näyttelyn merellisistä osastoista. Toimimme yhdessä Itämeren hyväksi!

Forum Marinum – Tulevaisuuden merikeskusta ideoidaan pop up -näyttelyssä

mikros

Näyttely jätevedenpuhdistuksesta Forum Marinumissa

By | Yleinen | No Comments

Osana Turun kaupungin Archipelago Access -hanketta Turun seudun puhdistamo Oy (Tsp) esittelee toimintaansa Forum Marinumin Kruunumakasiinin vintillä järjestettävässä Merikeskus pop up -näyttelyssä 14.6.-4.8.2019 välisenä aikana joka päivä klo 12-17. Näyttely on maksuton.

Merellisen Turun ja Turun merikeskuksen kehittämiseksi pystytetty pop up -näyttely tarjoaa kävijöilleen mahdollisuuden kokea saariston merellisyyttä hauskasti ja osallistavasti. Näyttelyn toivotaan herättävän ajatuksia ja inspiroivan yhteiseen ideointiin Turun merikeskuksen tulevasta sisällöstä. Merikeskuksen on tulevaisuudessa tarkoitus vahvistaa Turkua saariston keskuksena sekä Forum Marinumin näyttelyiden rinnalla toimia merellisenä oppimis- ja elämyskeskuksena. Archipelago Access -hankkeen tavoitteena on saariston palveluiden ja elämysten saavutettavuuden edistäminen keskuskaupungeista, Turusta ja Tukholmasta. Samalla etsitään keinoja kaupunkien välisen saaristoalueen kehittämiseksi.

Yhdessä yli 20 näytteilleasettajan voimin Tsp on mukana tukemassa Turun merellisen kasvun sekä elinkeinojen vahvistamisen päämäärää. Tsp:n pisteellä esitellään jätevedenpuhdistuksen historiaa, puhdistuksen vaikutuksia vesistöihin sekä puhdistusprosessin eri vaiheita. Pisteen visuaalinen materiaali innostaa paneutumaan jätevedenpuhdistukseen jopa mikrobitasolla ja samalla selviää myös se, mikä yhteys on jalkapallokentällä ja Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla.

Forum Marinum – Tulevaisuuden merikeskusta ideoidaan pop up -näyttelyssä