All Posts By

admin

Tku

Tervetuloa juhlistamaan jätevedenpuhdistusta 16.9.2018!

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy ja Turun Vesihuolto Oy kutsuvat kaikki viettämään Turun jätevedenpuhdistuksen 50-vuotisjuhlaa Turun päivänä 16.9.2018 klo 10-17.

Päätapahtuma on Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla (Hansakatu 7, puhdistamon alapiha), jossa Jokke Jokijuna kierrättää vieraita kalliopuhdistamon uumenissa. Tarjolla on virvokkeita ja perheen pienimmillekin sopivaa ohjelmaa.

Oheistapahtuma on Vesilaitosmuseolla (Halistentie 4). Museolla on oppaat paikalla sekä hernekeittotarjoilu 300 ensimmäiselle.

Koko tapahtuma on maksuton ja päätapahtuma esteetön.

Mukana päiväämme on juhlistamassa yhteistyökumppaneitamme, kuten Turku Energia Oy, Gasum Oy, Itämerihaaste, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy sekä Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia.

Ilmainen bussikuljetus kuljettaa vieraita tapahtumapaikkojen välillä.

Nähdään Turun päivänä!

Pohjoismaiden Investointipankki rahoittaa poistoputki-hanketta

By | Yleinen | No Comments

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Turun seudun puhdistamo Oy ovat allekirjoittaneet 15 miljoonan euron lainasopimuksen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uudistustyöhön. Modernisointihankkeessa puhdistamon poistoputken kapasiteettia tehostetaan ja laitokselle rakennetaan jäteveden desinfiointilaitos. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2018–2021. Investointi myötävaikuttaa Itämeren tilan parantumiseen.

http://www.turku.fi/uutinen/2018-06-29_pohjoismaiden-investointipankki-rahoittaa-jatevedenpuhdistamon-modernisointia

https://www.nib.int/who_we_are/news_and_media/news_press_releases/3059/nib_finances_wastewater_treatment_modernisation_in_turku_finland

Kiertääkö hyvä kauttasi?

By | Yleinen | No Comments

Olemme osa ruokaketjua, emme sen päätepiste. Kun syömme ja lajittelemme fiksusti, pääsevät arvokkaat ravinteet typpi ja fosfori tehokkaaseen käyttöön ja pysyvät poissa vesistöistä niitä rehevöittämästä. Ilmastonmuutoksen ohella ravinteiden tuhlaus ja vesien rehevöityminen ovat aikamme suuria ongelmia. Ratkaisut ovat omissa käsissämme.

VIEMÄRI EI OLE MUSTA AUKKO!

Viemäri ei ole lääkkeiden, kemikaalien, ruoan, öljyn tai muovin loppusijoituspaikka tai roskiksen korvike. Vierasaineet vaikeuttavat jätevedenpuhdistamon toimintaa ja ravinteiden hyödyntämistä sekä voivat päätyä kuormittamaan ympäristöä. Viemäriin tulee valua siis ainoastaan sinne oikeasti kuuluvia asioita. Myös se, kuinka paljon kemikaaleja käytämme arjessa vaikuttaa jätevesien koostumukseen ja tätä kautta ympäristön tilaan. Laitetaan pönttöön siis vain sitä itseään! Lisätietoa viemärin oikeasta käytöstä ja jätevesien käsittelystä löytyy täältä.

Kiertääkö hyvä kauttasi? on yhteiskampanja, joka kertoo miten arjen toimilla voi edistää vesistöjen parempaa tilaa ja yhteiskunnan omavaraisuutta. Kampanjan teemoina on jätevesien lisäksi mm. ruokahävikki, ruokavalio ja biojätteestä saatava energia. Teemat on esitetty siitä näkökulmasta, miten jokaisella on mahdollisuus yksilötasolla vaikuttaa arjen ravinneviisailla ratkaisuilla kestävään ravinnekiertoon ja ravinteiden hyötykäyttöön sekä sitä kautta vähentää vesistöihin kohdistuvaa rehevöitymistä. Kampanjasivuston löydät osoitteesta www.kiertaakohyvakauttasi.fi.

Yhteistyötahot:

Kampanjan pääkoordinaattoreita ovat hallituksen Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke, tulevaisuustalo Sitra ja Baltic Sea Action Group –säätiö. Kampanjassa ovat mukana Envitecpolis, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Evira, Fazer, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), John Nurmisen Säätiö, Kaupan liitto, Lounais-Suomen Jätehuolto, Luonnonvarakeskus, Maa- ja kotitalousnaiset, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Martat, Motiva, Päivittäistavarakauppa, Rosk’n’Roll Oy, Sitra, Suomen Kiertovoima, Suomen ympäristökeskus, Turun yliopiston Brahea-keskus. Tyrsky Consulting, Valio, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesilaitosyhdistys, ympäristöministeriö sekä Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

By | Yleinen | No Comments

EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU 679/2016 (GDPR) astui voimaan 25.05.2018. Tietosuoja on oleellinen osa tietoturvallisuutta. Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden turvaamista henkilötietoja käsiteltäessä.

Turun seudun puhdistamo Oy käsittelee henkilötietoja kirjallisesti määriteltyjen käytäntöjen mukaisesti huolellisesti ja asiallisesti hyvää tietojenkäsittely- ja hallintotapaa noudattaen. Työntekijöidemme, yhteistyökumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme tietosuoja on meille tärkeää ja toimimme tietosuojaan liittyvissä asioissa noudattaen mahdollisimman läpinäkyvää toimintamallia. Turun seudun puhdistamo Oy käsittelee henkilötietoja ainoastaan lakien ja lupien määräämän jätevedenpuhdistuspalvelun tarjoamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan kuutta tietosuojaperiaatetta:

  • Käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  • Käyttötarkoitussidonnaisuus
  • Tietojen minimointi
  • Tietojen täsmällisyys
  • Tietojen säilytyksen rajoittaminen
  • Tietojen eheys ja luottamuksellisuus

Turun seudun puhdistamo Oy on laatinut erillisen nettisivun Tietosuoja, missä on aina luettavissa ajantasaisin versio henkilötietojen käsittelystä. Turun seudun puhdistamo Oy kehittää jatkuvasti toimintojaan ja tietosuojaa ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa ko. kuvausta. Suosittelemme tutustumaan ko. nettisivuun ja kuvaukseen henkilötietojen käsittelystä säännöllisesti.

Jere Anttila

Toimistopäällikkö ja tietosuojakehittäjä

Vuoden 2017 puhdistustulos

By | Yleinen | No Comments

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon yhdeksättä toimintavuotta koetteli loppuvuoden sateisuus. Loka-joulukuussa satoi poikkeuksellisen paljon, mikä nosti puhdistamolle johdettavan veden määrää. Vuosikeskiarvona noin 40 % puhdistamolle päätyvästä vedestä oli viemäriin kuulumatonta hulevettä.

Ajoittaisista suurista vesimääristä huolimatta puhdistamo täytti ympäristöluvan kaikki vaatimukset (ks. vuosiraportti). Puhdistamolla käsiteltiin kaikkiaan 31 miljoonaa m3 jätevettä vuonna 2017 (TAULUKKO). Jätevesi puhdistettiin 99-prosenttisesti orgaanisesta aineesta ja kiintoaineesta sekä 98-prosenttisesti fosforista. Typestä poistettiin 84 prosenttia. Myös puhdistamolle asetetut Turun ja Helsingin kaupunkien yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman tavoitteet saavutettiin.

Puhdistamo toimii erinomaisesti ja laitoksen toimintaa kehitetään jatkuvana prosessina. Suurten vesimäärien hallintaa tehostetaan edelleen, koska poikkeuksellisten sateiden ennustetaan lisääntyvän entisestään tulevaisuudessa. Puhdistamon toimintaa ohjaava päämäärä on, että Turun merialueelle johdettava kuormitus jää mahdollisimman vähäiseksi tulevaisuudessakin. Uuden poistoputken toteuttamisella sekä panostamalla koko toiminta-alueen ohijuoksutusten parempaan hallintaan vähennetään Turun merialueelle kohdistuvaa kuormitusta.

– Laadukasta puhdistamista vuosikymmeniksi –

– Vain aurinko saa laskea Itämereen pudistamatta –

Turun seudun puhdistamo Oy

Raporttiarkisto

Caverion vastaamaan puhdistamon kunnossapidosta

By | Yleinen | No Comments

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kunnossapitoa hoitaa vuoden 2019 alusta lähtien Caverion Suomi Oy. Puhdistamo on tehnyt yhteistyötä Caverionin kanssa jo pitkään ja aikaisempi projektiyhteistyö on erinomainen pohja kunnossapitopalveluiden toteuttamiselle.

”Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2017 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Caverionilla on noin 16 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Tiedote: Caverion vastaamaan Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kunnossapidosta

Release: Caverion to provide maintenance services for Kakolanmäki wastewater treatment plant in Finland

Turvallista työskentelyä

By | Puhdistamon töiden esittelyä | No Comments

Osa 3. Turvallista työskentelyä puhdistamolla

Hyvä työturvallisuus on kaikkien oikeus ja nolla tapaturmaa on tavoitteemme! 

Turun seudun puhdistamo Oy:ssä työskentelyn turvallisuus on aina etusijalla. Työt tehdään riskikartoituksessa määriteltyjen turvallisuusriskien pohjalta luotujen työohjeiden ja määräyksien mukaisesti.

Puhdistamolla työskentelevät uudet henkilöt perehdytetään töihin tultaessa ja perehdytys on myös edellytys kulku- ja työskentelyluvalle puhdistamon tiloissa. Kulunvalvontajärjestelmän avulla tiedetään ajantasaisesti luolapuhdistamossa olevien henkilöiden lukumäärä.

Aina ennen töihin ryhtymistä suoritetaan vaarojen arviointi ja ennakointi työn luonne huomioon ottaen. Siisteyden ylläpito on tärkeää työn aikana. Puhdistamolla on myös työkohteita, joissa voi esiintyä palavia, räjähdysvaarallisia tai terveydelle muuten vaarallisia kaasuja. Tällöin ennen töihin ryhtymistä mitataan kaasupitoisuudet ja mittausten perusteella päätetään sopivat työmenetelmät ja tarpeelliset suojavarusteet tapauskohtaisesti. Tällä hetkellä yhtenä turvallisuudessa huomioitavana erityispiirteenä on luolapuhdistamon yläpuolella Kakolanmäellä sijaitsevien rakennustyömaiden louhinta- ja räjäytystöiden aiheuttamien vaarojen tunnistaminen ja niiltä suojautuminen.

Puhdistamolla tyypillisimpiä riskejä terveydelle ovat jäteveden ja sen käsittelyprosessien aiheuttamat biologiset ja kemialliset altisteet. Näiltä suojaudutaan huolehtimalla hyvästä hygieniasta, pitämällä mm. jäykkäkouristus- ja hepatiittirokotukset kunnossa sekä käyttämällä työkohtaisesti määriteltyjä suojavarusteita.

Puhdistamolla halutaan huolehtia myös henkilöstön yleisestä työhyvinvoinnista. Hyvinvoinnin edistämiseen kuuluvat mm. jätevesiolosuhteet huomioon ottava työterveyshuolto, kannustaminen ammatilliseen lisäkouluttautumiseen sekä ammattitaitoisen henkilöstön osaamisen arvostaminen. Työtilat pidetään siisteinä ja työvälineet kunnossa, mikä edistää työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä laitoksella.

Työturvallisuuden lisäämiseksi ensiaputaitoja ylläpidetään ja henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Puhdistamolla on tarvittavissa kohteissa riittävä määrä hätäsuihkuja, ensiapuvarusteita ja muita pelastusvälineitä, jotka tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti. Puhdistamolta löytyy mm. kaksi defibrillaattoria, joiden käytön henkilökunta hallitsee.

Hyvän työturvallisuuden ja työviihtyvyyden toteuttaminen ei ole turhamaisuutta, vaan aitoa välittämistä henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista!

Turvallisuuspäällikkö Kaarlo Merikallio

Puhdistamon töiden esittelyä – Juttusarja

Ajankohtaista-sivulla esitellään ajoittain lyhyesti puhdistamon henkilöstön tehtäviä, palveluntuottajien rooleja ja muita puhdistamon arkisia toimintoja.

Sarjan kaikki jutut:

Osa 1. Puhdistamon käyttömestarin viikko

Osa 2. Automatisoidun puhdistamon vahvuudet

Osa 3. Turvallista työskentelyä

Osa 4. Työsuojelu ja perehdyttäminen

Pitkäsalmen vedenlaatua heikentänyt tekijä on löytynyt

By | Yleinen | No Comments

Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy ovat yhdessä Turun kaupungin kanssa selvittäneet syitä, miksi Pitkäsalmen vedenlaatu on aika ajoin huono. Syyksi selvisi asunto-osakeyhtiön virheellinen viemäriliitos.

Ispoisten talviuintipaikan heikentyneen vedenlaadun vuoksi joulukuussa 2017 Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy käynnistivät tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää mahdollisia merialuetta kuormittavia lähteitä. Sateiden ja runsaan pintavalunnan vuoksi vedenlaatu oli tasaisen heikkoa Aurajoessa ja merialueilla. Tutkimuksia jatkettiin ja tammikuun viimeisenä päivänä otetuissa näytteissä havaittiin poikkeavaa hygieenistä likaantumista Pitkäsalmessa soutukeskuksen edustalla, jossa sekä bakteerien että ammoniumtypen määrä oli korkeampi kuin muissa havaintopaikoissa. Viimeisin raportti bakteeritilanteen kartoituksesta julkaistaan heti sen valmistuessa.

Tutkimusten edetessä kartoitusta laajennettiin helmikuussa 2018 soutukeskuksen lähellä oleviin avo-ojiin ja hulevesiviemäreihin. Hulevesiviemärin kartoituksessa havaittiin virheellinen liitos. Asunto-osakeyhtiön jätevedet ovat ohjautuneet hulevesiverkostoon ja hulevedet jätevesiviemäriverkostoon. Ympäristönsuojelupäällikkö on velvoittanut asunto-osakeyhtiön korjaamaan virheellisen liitoksen välittömästi.

Linkki raporttiin: Bakteeritilanteen kartoituksen jatko tammi-helmikuun vaihteessa 2018

Linkki Turun kaupungin uutiseen: Pitkäsalmen vedenlaatua heikentänyt tekijä on löytynyt

Automatisoidun puhdistamon vahvuudet

By | Puhdistamon töiden esittelyä | No Comments

Osa 2. Automatisoidun puhdistamon vahvuudet

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on nykyaikainen automatisoitu tuotantolaitos, jonka tehtävä on puhdistaa jätevettä. Laitoksen sadat laitteet on varustettu sähköisin liitynnöin, jotka on yhdistetty toisiinsa valtavaksi kokonaisuudeksi. Automaatiokokonaisuutta valvotaan ja ohjataan tietokoneilla. Puhdistamon automaatiosta vastaa automaatiopäällikkö Jyrki Haapasaari.

– Jyrki, kerrotko parilla esimerkillä, mitä automaatio mahdollistaa parhaimmillaan ja mitä monimutkaisen kokonaisuuden toimivuuden kannalta pitää huomoida?

”Automaatio on hienostunut kokonaisuus, mikä ajaa laitosta itsestään. Parhaimmillaan laitos käy omillaan, mutta luonnollisesti riittää myös töitä, joita tehdään ihmisvoimin. Ideaalitilanne on kuitenkin se, että laitoksen laitteita ohjataan, toimintaa seurataan ja tehdään prosessiohjauksen vaatimia säätöjä tietokoneella. Ennakoivalla kunnossapidolla yllättävät laiterikot pyritään minimoimaan.

Automaatio pohjautuu vahvasti tietotekniikkaan ja sen myötä tietotekniikan ja -liikenteen riskit on huomioitava. Puhdistamo ylläpitää ja kehittää jatkuvasti tietoturvaa sekä on aktiivisesti mukana kansallisissa tietoturvan kehittämishankkeissa. Yhteistyötä tehdään useiden tahojen kanssa mm. Huoltovarmuuskeskuksen ja VTT:n Kyber-turvallisuus hankkeet. Tietoturva-asioissa pitää olla aktiivinen, jotta puhdistamon toimintavarmuus säilyy toimintaympäristöstä riippumatta.”

Puhdistamon töiden esittelyä – Juttusarja

Ajankohtaista-sivulla esitellään ajoittain lyhyesti puhdistamon henkilöstön tehtäviä, palveluntuottajien rooleja ja muita puhdistamon arkisia toimintoja.

Sarjan kaikki jutut:

Osa 1. Puhdistamon käyttömestarin viikko

Osa 2. Automatisoidun puhdistamon vahvuudet

Osa 3. Turvallista työskentelyä

Osa 4. Työsuojelu ja perehdyttäminen

 

Päivitettyä tietoa Ispoisten talviuintipaikan tilasta

By | Yleinen | No Comments

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on laatinut päivitetyn asiantuntijalausunnon Ispoisten talviuintipaikan tilaan liittyen. Bakteeritilanteen kartoitus vuodenvaihteessa 2017-2018 Ispoisten talviuintipaikan hygieenisten haittojen vuoksi perustuu Turun seudun puhdistamo Oy:n ja Turun Vesihuolto Oy:n tilaamien näytteenottojen tuloksiin.

Tutkimusten perusteella ei ollut havaittavissa voimakasta bakteerien aiheuttamaa vedenlaadun heikkenemistä eikä pystytty osoittamaan selvää kuormituslähdettä. Ispoisten talviuintipaikalla vesi oli samankaltaista kuin Aurajokisuulla. Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy lähtevät yhdessä toteuttamaan lausunnon ehdotuksen mukaisesti jätevedenpurkupaikan ja Linnanaukon bakteerikartoitusta.