Monthly Archives

marraskuu 2019

Tiedote 11.11.2019: Raisionjoen pumppaamon ylivuoto

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Tsp) Raisionjoen pumppaamolla (osoite Rahtarikuja, 20210 Turku) tapahtui maanantain 4.11. ja perjantain 8.11.2019 välisenä aikana jäteveden ylivuotoa Raisionjokeen yhteensä noin 35 000 m3, mikä vastaa noin 40 % puhdistamon keskimääräisestä päivävirtaamasta (90 000 m3/d). Tämä erittäin valitettava ylivuoto johtui saneerausurakoitsijan inhimillisestä erehdyksestä.

Tsp:n viemäriverkostossa ennen Raisionjoen pumppaamoa oli saneeraustarpeita rapautumisesta johtuen. Tsp osti saneerauksen suunnittelun ja toteutuksen saneerausurakoitsijalta. Saneerauksen aikana viemärilinjan jätevedet ohipumpattiin pumppaamon viereiseen kaivoon, jotta saneerausta päästiin toteuttamaan. Ohipumppaus aloitettiin saneerausurakoitsijan toimesta päivällä 4.11.2019.

Perjantaina 8.11.2019 aamulla saneerausurakoitsija havaitsi merkkejä mahdollisesta jätevesiylivuodosta ja ilmoitti asiasta puhdistamolle. Asiaa selvitettiin yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Perjantaina klo 14:30 todettiin, että häiriötilanne oli ylivuotokaivossa, johon viemärisaneerauksen ohipumppaus oli kytketty. Ongelman syy tai laajuus ei kuitenkaan ollut vielä tiedossa, koska puhdistamolle tulevat vesimäärät vaihtelevat suuresti riippuen ajankohdan sateisuudesta. Ylivuotoa ei ollut mahdollista havaita pumppaamon automaatiojärjestelmän kautta, joka hälyttää ylivuodoista normaalitilanteessa.

Perjantaina 8.11.2019 klo 16-20 välisenä ajankohtana puhdistamon ja saneerausurakoitsijan henkilökunta selvittivät asiaa ja totesivat, että osa viemärisaneerauksen ohipumppauksesta päätyi ylivuotona Raisionjokeen ylivuotokaivon kautta. Ohipumppaus oli kytketty suunnitelman vastaisesti väärään kaivoon. Välittömästi alettiin toteuttaa toimenpiteitä, joiden seurauksena viemärisaneeraus keskeytettiin ja ohipumppaus otettiin pois käytöstä. Perjantaina 8.11.2019 klo 20:30 jätevedet saatiin tavanomaiselle reitille, jolloin myös osittainen ylivuoto Raisionjokeen loppui.

Tsp ilmoitti ylivuodosta puhelimitse ELY-keskuksen päivystäjälle perjantaina 8.11.2019 klo 17:17. Kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle ja Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtiin perjantaina 8.11.2019 klo 20:39.

Tsp on tilannut ylimääräisiä näytteenottoja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä (LSvyt Oy) Raisionjoesta ja Raisionjoen edustan merialueelta. Näytteenottoja on jo tehty lauantaina 9.11.2019 ja maanantaina 11.11.2019. LSvyt Oy raportoi tutkimustuloksista viranomaisille. Jatkonäytteenottojen ajankohdat ja laajuus toteutetaan ELY-keskuksen vaatimusten mukaisesti.

Tsp jatkaa asian selvittämistä yhdessä saneerausurakoitsijan kanssa. Samalla varmistetaan, että vastaavaa tilannetta ei pääse enää syntymään missään Tsp:n viemäröintikohteessa.

 

Lisätietoja:

Mirva Levomäki
toimitusjohtaja
Turun seudun puhdistamo Oy
Puh: 040 712 6241
e-mail: mirva.levomaki@turku.fi             


Saila Porthén
ylitarkastaja
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Puh: 040 769 9052
e-mail: saila.porthen@ely-keskus.fi

PPKT

Poistoputkihanke etenee – Sopimus tunkkauksesta allekirjoitettu

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy ja Ward & Burke Group Ltd ovat 7.11.2019 allekirjoittaneet sopimuksen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uuden poistoputken tunkkausurakasta. Sopimuksen arvo on noin 16,5 miljoonaa euroa ja se sisältää maan alle usean metrin syvyyteen tunkattavan, 800 m pitkän ja 2,5 m halkaisijaltaan olevan betoniputken aloitus- ja lopetuskaivantoineen. Tunkkausurakka on tekniseltä toteutukseltaan ja kokoluokaltaan Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen. Vastaavaa toteutustapaa ei ole käytetty Suomessa tässä mittakaavassa aiemmin, vaikka menetelmä on maailmalla paljon käytetty.

Tunkkausurakka on merkittävin osa käynnissä olevaa poistoputkihanketta ja olemme iloisia voidessamme aloittaa yhteistyön kokeneen ja maailmanlaajuisesti toimivan kumppanin kanssa”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

Hienoa aloittaa näin ainutlaatuinen eurooppalainen yhteistyö Turussa.”, Ward & Burke Groupin perustaja Michael Ward kiittelee.

PPKT-TU-allekirjoitusvalokuva

Mirva Levomäki ja Michael-Ward sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen

Toteutusurakka kilpailutettiin julkisena hankintana ja tarjouskilpailuun osallistui useita eurooppalaisia tunkkausurakoitsijoita.

Poistoputkihankkeeseen kuuluu myös nykyisen laitoksen yhteyteen rakennettava UV-desinfiointilaitos. Desinfiointikäsittelyn jälkeen jo poistoputkea pitkin mereen johdettava puhdistettu jätevesi täyttää uimavedelle asetetut vaatimukset. Poistoputkihankkeella yhtiö varautuu muun muassa ilmastonmuutoksen haasteisiin. Itämereen laskettava kuormitus vähenee entisestään, sillä hankkeen valmistuttua yhtiö yltää jätevedenpuhdistuksessa nykyistäkin parempaan lopputulokseen.

Turun seudun puhdistamon poistoputkihanke on ollut esillä jo aiemminkin. Yhtiö kilpailutti koko hankkeen toteutuksen yhtenä kokonaisuutena viime vuonna ja joutui hakemaan lisärahoitusta kustannusarvion ylittyessä 18 miljoonalla eurolla. Lisärahoituksen saatuaan yhtiö kuitenkin keskeytti hankinnan. Nyt hankkeen kokonaisbudjetti on 48 miljoonaa euroa ja kokonaisuus on jaettu useisiin urakoihin ja erillishankintoihin. Näistä on toistaiseksi kilpailutettu louhintaurakka, johtosiirtourakka, työmaajärjestelyt ja nyt viimeisimpänä tunkkausurakka.

Olemme saaneet nyt selkeästi edullisempia tarjouksia ja solmineet merkittävästi huokeampia sopimuksia kuin miltä tilanne näytti vuosi sitten. Myös kustannukset mahdollisten riskien toteutuessa ovat pienentyneet huomattavasti”, Levomäki kertoo.

Louhinnat laitoksen läheisyydessä ovat jo käynnistyneet ja louhintaa toteuttaa Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. Lähiseudun asukkaille, päiväkodille ja kouluille on pidetty tiedotustilaisuuksia. Ajantasaista lisätietoa louhintojen ja koko hankkeen etenemisestä löytyy Turun seudun puhdistamo nettisivuilta, osoitteesta http://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki.

Seuraavat kilpailutukset käynnistyvät jo lähiviikkoina. Ensi vuonna luvassa on muun muassa UV-desinfiointilaitoksen rakennusurakan kilpailutus. Lunkkausta on tarkoitus päästä tekemään ensi kesänä.

Meillä on hyvä tiimi, jolla hanketta viedään eteenpäin. Myös yhteistyö urakoitsijoiden kanssa on sujuvaa.
Olen luottavainen, että hanke saadaan onnistuneesti maaliin.”, Levomäki sanoo.

Lisätietoja:
Mirva Levomäki
p. 040 712 6241
mirva.levomaki@turku.fi