Monthly Archives

maaliskuu 2018

Caverion vastaamaan puhdistamon kunnossapidosta

By | Yleinen | No Comments

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kunnossapitoa hoitaa vuoden 2019 alusta lähtien Caverion Suomi Oy. Puhdistamo on tehnyt yhteistyötä Caverionin kanssa jo pitkään ja aikaisempi projektiyhteistyö on erinomainen pohja kunnossapitopalveluiden toteuttamiselle.

”Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2017 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Caverionilla on noin 16 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Tiedote: Caverion vastaamaan Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kunnossapidosta

Release: Caverion to provide maintenance services for Kakolanmäki wastewater treatment plant in Finland

Turvallista työskentelyä

By | Puhdistamon töiden esittelyä | No Comments

Osa 3. Turvallista työskentelyä puhdistamolla

Hyvä työturvallisuus on kaikkien oikeus ja nolla tapaturmaa on tavoitteemme! 

Turun seudun puhdistamo Oy:ssä työskentelyn turvallisuus on aina etusijalla. Työt tehdään riskikartoituksessa määriteltyjen turvallisuusriskien pohjalta luotujen työohjeiden ja määräyksien mukaisesti.

Puhdistamolla työskentelevät uudet henkilöt perehdytetään töihin tultaessa ja perehdytys on myös edellytys kulku- ja työskentelyluvalle puhdistamon tiloissa. Kulunvalvontajärjestelmän avulla tiedetään ajantasaisesti luolapuhdistamossa olevien henkilöiden lukumäärä.

Aina ennen töihin ryhtymistä suoritetaan vaarojen arviointi ja ennakointi työn luonne huomioon ottaen. Siisteyden ylläpito on tärkeää työn aikana. Puhdistamolla on myös työkohteita, joissa voi esiintyä palavia, räjähdysvaarallisia tai terveydelle muuten vaarallisia kaasuja. Tällöin ennen töihin ryhtymistä mitataan kaasupitoisuudet ja mittausten perusteella päätetään sopivat työmenetelmät ja tarpeelliset suojavarusteet tapauskohtaisesti. Tällä hetkellä yhtenä turvallisuudessa huomioitavana erityispiirteenä on luolapuhdistamon yläpuolella Kakolanmäellä sijaitsevien rakennustyömaiden louhinta- ja räjäytystöiden aiheuttamien vaarojen tunnistaminen ja niiltä suojautuminen.

Puhdistamolla tyypillisimpiä riskejä terveydelle ovat jäteveden ja sen käsittelyprosessien aiheuttamat biologiset ja kemialliset altisteet. Näiltä suojaudutaan huolehtimalla hyvästä hygieniasta, pitämällä mm. jäykkäkouristus- ja hepatiittirokotukset kunnossa sekä käyttämällä työkohtaisesti määriteltyjä suojavarusteita.

Puhdistamolla halutaan huolehtia myös henkilöstön yleisestä työhyvinvoinnista. Hyvinvoinnin edistämiseen kuuluvat mm. jätevesiolosuhteet huomioon ottava työterveyshuolto, kannustaminen ammatilliseen lisäkouluttautumiseen sekä ammattitaitoisen henkilöstön osaamisen arvostaminen. Työtilat pidetään siisteinä ja työvälineet kunnossa, mikä edistää työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä laitoksella.

Työturvallisuuden lisäämiseksi ensiaputaitoja ylläpidetään ja henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Puhdistamolla on tarvittavissa kohteissa riittävä määrä hätäsuihkuja, ensiapuvarusteita ja muita pelastusvälineitä, jotka tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti. Puhdistamolta löytyy mm. kaksi defibrillaattoria, joiden käytön henkilökunta hallitsee.

Hyvän työturvallisuuden ja työviihtyvyyden toteuttaminen ei ole turhamaisuutta, vaan aitoa välittämistä henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista!

Turvallisuuspäällikkö Kaarlo Merikallio

Puhdistamon töiden esittelyä – Juttusarja

Ajankohtaista-sivulla esitellään ajoittain lyhyesti puhdistamon henkilöstön tehtäviä, palveluntuottajien rooleja ja muita puhdistamon arkisia toimintoja.

Sarjan kaikki jutut:

Osa 1. Puhdistamon käyttömestarin viikko

Osa 2. Automatisoidun puhdistamon vahvuudet

Osa 3. Turvallista työskentelyä

Osa 4. Työsuojelu ja perehdyttäminen