Monthly Archives

tammikuu 2018

Automatisoidun puhdistamon vahvuudet

By | Puhdistamon töiden esittelyä | No Comments

Osa 2. Automatisoidun puhdistamon vahvuudet

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on nykyaikainen automatisoitu tuotantolaitos, jonka tehtävä on puhdistaa jätevettä. Laitoksen sadat laitteet on varustettu sähköisin liitynnöin, jotka on yhdistetty toisiinsa valtavaksi kokonaisuudeksi. Automaatiokokonaisuutta valvotaan ja ohjataan tietokoneilla. Puhdistamon automaatiosta vastaa automaatiopäällikkö Jyrki Haapasaari.

– Jyrki, kerrotko parilla esimerkillä, mitä automaatio mahdollistaa parhaimmillaan ja mitä monimutkaisen kokonaisuuden toimivuuden kannalta pitää huomoida?

”Automaatio on hienostunut kokonaisuus, mikä ajaa laitosta itsestään. Parhaimmillaan laitos käy omillaan, mutta luonnollisesti riittää myös töitä, joita tehdään ihmisvoimin. Ideaalitilanne on kuitenkin se, että laitoksen laitteita ohjataan, toimintaa seurataan ja tehdään prosessiohjauksen vaatimia säätöjä tietokoneella. Ennakoivalla kunnossapidolla yllättävät laiterikot pyritään minimoimaan.

Automaatio pohjautuu vahvasti tietotekniikkaan ja sen myötä tietotekniikan ja -liikenteen riskit on huomioitava. Puhdistamo ylläpitää ja kehittää jatkuvasti tietoturvaa sekä on aktiivisesti mukana kansallisissa tietoturvan kehittämishankkeissa. Yhteistyötä tehdään useiden tahojen kanssa mm. Huoltovarmuuskeskuksen ja VTT:n Kyber-turvallisuus hankkeet. Tietoturva-asioissa pitää olla aktiivinen, jotta puhdistamon toimintavarmuus säilyy toimintaympäristöstä riippumatta.”

Puhdistamon töiden esittelyä – Juttusarja

Ajankohtaista-sivulla esitellään ajoittain lyhyesti puhdistamon henkilöstön tehtäviä, palveluntuottajien rooleja ja muita puhdistamon arkisia toimintoja.

Sarjan kaikki jutut:

Osa 1. Puhdistamon käyttömestarin viikko

Osa 2. Automatisoidun puhdistamon vahvuudet

Osa 3. Turvallista työskentelyä

Osa 4. Työsuojelu ja perehdyttäminen

 

Päivitettyä tietoa Ispoisten talviuintipaikan tilasta

By | Yleinen | No Comments

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on laatinut päivitetyn asiantuntijalausunnon Ispoisten talviuintipaikan tilaan liittyen. Bakteeritilanteen kartoitus vuodenvaihteessa 2017-2018 Ispoisten talviuintipaikan hygieenisten haittojen vuoksi perustuu Turun seudun puhdistamo Oy:n ja Turun Vesihuolto Oy:n tilaamien näytteenottojen tuloksiin.

Tutkimusten perusteella ei ollut havaittavissa voimakasta bakteerien aiheuttamaa vedenlaadun heikkenemistä eikä pystytty osoittamaan selvää kuormituslähdettä. Ispoisten talviuintipaikalla vesi oli samankaltaista kuin Aurajokisuulla. Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy lähtevät yhdessä toteuttamaan lausunnon ehdotuksen mukaisesti jätevedenpurkupaikan ja Linnanaukon bakteerikartoitusta.

Lausunto Ispoisten talviuintipaikan tilasta

By | Yleinen | No Comments

Ispoisten avantouintipaikka on ollut 3.1.2018 alkaen Turun kaupunkiympäristötoimialan ympäristöterveyden ilmoituksesta uimakiellossa, koska uimavesi ei ole täyttänyt Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 354/2008 laatuvaatimuksia.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy tarkkailee Turun ympäristön merialueen tilaa säännöllisesti useissa tutkimuspisteissä ja tuottaa säännöllisesti raportteja, jotka ovat luettavissa puhdistamon internetsivuilla raporttiarkistosta heti niiden valmistuttua.

Turun seudun puhdistamo Oy ja Turun Vesihuolto Oy ovat tilanneet Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä asiantuntijalausunnon Ispoisten talviuintipaikan hygieenisistä haitoista loppusyksyllä 2017.

Turun seudun puhdistamo Oy:n lähtevän veden laatu täytti lupaehdot loka-joulukuussa 2017. Aurajoki on vesi- ja ravinnemääränsä perusteella merialueen suurin kuormittaja, ja virtaamatilanne oli loppuvuonna 2017 poikkeuksellinen. Myös hulevesisissä ja pintavaluntana tullut hygieeninen kuormitus oli loppuvuonna 2017 todennäköisesti suuri.

Ispoisten talviuintipaikan pitkittynyt heikko hygieeninen tilanne loppuvuonna 2017 oli todennäköisesti monen tekijän seurausta, ja Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy selvittävät vielä tilannetta uusilla näytteenotoilla.